ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY


HĐND thành phố Đồng Hới khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 11tải về 200.86 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích200.86 Kb.
1   2   3   4   5   6

3. HĐND thành phố Đồng Hới khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 11


(Baoquangbinh.vn 17/12, tác giả N.L)


Toàn cảnh kỳ họp
Trong hai ngày 17 và 18/12, HĐND thành phố Đồng Hới khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 11. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Tại kỳ họp, các ban, ngành liên quan đã trình bày các báo cáo, gồm: tình hình hoạt động HĐND thành phố đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện các chương trình, đề án do HĐND thành phố ban hành giai đoạn 2010-2015; tình hình thu, chi ngân sách thành phố năm 2014 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, TAND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015...
Trong đó, báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 đã nêu rõ, thành phố đã thực hiện được một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tăng trưởng khá trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 18,6% (KH 17,5%); giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 15,6% (KH 15%); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,1% (KH 4,5%); tổng thu ngân sách ước thực hiện 544 tỷ đồng, đạt 111,6% dự toán thành phố giao, đạt 120,9% dự toán tỉnh giao; 93,3% hộ đạt gia đình văn hóa; 92,4% trường đạt chuẩn Quốc gia; 87,5% xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; giải quyết việc làm cho 7.200 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,19%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.850 USD...
Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XX cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về nội dung các báo cáo được trình tại kỳ họp, đồng thời trả lời chất vấn của đại biểu HĐND và giải trình ý kiến cử tri.
Kỳ họp HĐND thành phố lần này tiếp tục thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu và thông qua các Nghị quyết nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2015. Về đầu trang

http://www.baoquangbinh.vn/tin-tuc-su-kien/201412/hdnd-tp-dong-hoi-khoa-xx-to-chuc-ky-hop-thu-11-2121194/

4. HĐND huyện Bố Trạch khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 10


(Baoquangbinh.vn 17/12, tác giả Thanh Hải)
Trong 2 ngày 17 và 18/12, HĐND huyện Bố Trạch khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được tiếp thu 12 báo cáo liên quan đến công tác hoạt động của HĐND và các ban của HĐND huyện; báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; các báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, VKSND huyện, TAND huyện...


Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2014, tình hình kinh tế-xã hội của huyện vẫn duy trì sự phát triển ổn định và đạt những kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Cụ thể: sản lượng lương thực 49.378 tấn/KH 45.500 tấn; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 21.741 tấn/KH 21.300 tấn; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 180 tỷ đồng/KH 123,6 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 8,81% (giảm 5,18%/KH 3%); thu nhập bình quân đầu người đạt 25,7 triệu đồng/KH 25,5 triệu đồng; số lao động được giải quyết việc làm là 5.000 lao động/KH 3.200 lao động...

Hiện, toàn huyện có 46 trường đạt chuẩn Quốc gia; 26 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS...

Trong xây dựng nông thôn mới, năm 2014 huyện Bố Trạch có 2 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí là xã Hoàn Trạch và Hải Trạch, hiện đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều xã đã có sự thay đổi về số lượng và chất lượng xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, cụ thể: có 1xã đạt 17-19 tiêu chí, 9 xã đạt 13-16 tiêu chí, 4 xã đạt 10-12 tiêu chí, 11 xã đạt 5-9 tiêu chí, 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Kỳ họp HĐND huyện Bố Trạch lần thứ 10, khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 9 chức danh chủ chốt do HĐND huyện bầu.Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm: dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu; nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015; tờ trình về việc thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện; tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước của huyện; tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về dự toán phân bổ chi ngân sách nhà nước cấp huyện. Về đầu trang

http://www.baoquangbinh.vn/tin-tuc-su-kien/201412/hdnd-huyen-bo-trach-khoa-xvii-to-chuc-ky-hop-thu-10-2121192/

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015


(Quangbinh.gov.vn 17/12, tác giả N.Quý)
Ngày 16/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1590/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2015, 100% các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh sẽ được đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình; 60% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử; 80% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh trong công việc hàng ngày.
Bên cạnh đó, 70% chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, 50% cơ quan cấp huyện và 30% xã, phường, thị trấn triển khai nhân rộng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 100% cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Đối với hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo 10% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện; thông suốt 100% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến Trung ương; hệ thống giao ban trực tuyến cũng được mở rộng, phát triển tới các cơ quan trong khối Đảng.
Về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu năm 2015, có 50% cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm kế toán tài chính và các phần mềm chuyên ngành nội bộ khác; 30% cơ quan, đơn vị triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong hoạt động chuyên môn. Ngoài ra, có 100% UBND cấp huyện, 50% sở, ban, ngành, 30% xã, phường triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông; 10% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3 trên mạng, đặc biệt là dịch vụ cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, xây dựng, giải quyết lao động việc làm, khiếu nại tố cáo…
Để hoàn thành những mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các nội dung trọng điểm cần thực hiện bao gồm: Đầu tư nâng cấp hạ tầng, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin strong nội bộ cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đào tạo, phát huy nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Cùng với đó, Kế hoạch còn đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các nội dung trên như giải pháp về tài chính, tổ chức, môi trường chính sách... Về đầu trang

http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1418804640333&cat=1123266987223

: 3cms -> upload -> stttt -> File -> DiemBao -> 2014
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
DiemBao -> ĐIỂm báo thông tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY
2014 -> THÔng tin về quảng bình qua báo chí trong ngàY


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương