Iii. Vị Trí Đóng Lều Chỗ đất cao, bằng phẳng, xa gốc cây, khô, sạch sẽ, xa tường cũ có thể bị đổ Hướng trại tránh mặt trời tránh vào (hướng đông tây). IV. Phân Công và Dựng Lềutải về 24.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích24.42 Kb.
TẬP ĐÓNG TRẠI

I. Mở Đầu

Các em Oanh Vũ chưa thể sống trong trại nhiều ngày liên tục như các anh chị ngành Thiếu, nhưng các em sắp trở thành thiếu nam, thiếu nữ, sắp đi trại xa, các em cần tập đóng trại, tập sống đời sống ở trại trong những dịp du ngoạn hay đi trại ngắn hạn.

Khi đi trại, đóng trại và sống trong trại, các học quen sống ngoài trời, hăng hái, lanh lẹ, làm việc tháo vát. Do đó thân thể trở nên khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.

Trại của các em chỉ cần là một mái lều dựng bằng hai tấm tăng thô sơ dùng làm nơi nghĩ chân và sinh hoạt ngoài trời.II. Dụng Cụ Trại

* 2 cây gậy 1m60

* 6 hoặc 8 cọc ngắn (khoảng 25 đến 55 cm)

* 2 sợi dây dài từ 2m50 trở lên

* 1 sợi dây nóc.

* 4 sợi dây ngắn mỗi sợi 1m20

* 2 tấm tăng hay trại may sẵn

* Búa, cuốc

Dĩ nhiên là các em đã mang theo các dụng cụ ăn uống, học, chơi cần thiết cho một cuộc trại hay du ngoạn.

III. Vị Trí Đóng Lều

* Chỗ đất cao, bằng phẳng, xa gốc cây, khô, sạch sẽ, xa tường cũ có thể bị đổ...

* Hướng trại tránh mặt trời tránh vào (hướng đông tây).
IV. Phân Công và Dựng Lều

Chia đều công việc trước khi đi trại để mỗi em đem theo dụng cụ cần thiết.

Trải tấm bạt lên đất 4 em giữ 4 góc và 2 em giữ 2 đầu sợi dây đơn của trại, hai em này giữ thêm mỗi em một gậy 1m6.

Cọc của 4 góc trại được đóng thẳng hàng với đường thăng từ 2/3 chiều dài tấm bạt đến góc hay đường thẳng tạo với đường đơn một góc từ 30 đến 45 độ, cọc dây đơn cách chân gậy 1m60 (xem hình vẽ 1 và 2).

Sau khi cắm trại xong cần lót trong trại bằng bạt, cỏ, lá và trang hoàng bên ngoài trại. Ngoài ra, nếu trời mưa cần đào rãnh chung quanh trại để khỏi bị ngập nước. Nếu trại chưa thẳng và tránh lúc trời gió có thể đóng thêm 2 cọc phụ ở giữa điền trại (hình 1 có chữ a) cho chắc chắn.

PREPARING TO GO CAMPINGI. Introduction

Unlike the older (Ngành Thiếu), the Oanh Vũ group is too young to go on long camping trips. As you grow up to become a Thiếu Nam or Thiếu Nữ, you will have the opportunity to go to different places for long camping trips. Therefore, you will need to learn to prepare for these camping trips, including how to set-up a tent and how to live outdoors for a short period of time.

When you go camping, you learn how to set-up a tent and live in it. This gives you the experience of living outdoors. You need to be self-motivated, alert, and active during camping because it will help your body to stay healthy and relaxed.

II. Tent Equipments

* 2 poles----1m 60cm each

* 6 or 8 short poles (25 to 55 cm)

* 2 ropes at least 2m50cm each

* 1 rope for the roof

* 4 short ropes-----1m20cm each

* 2 sheets

* Hammer and shovel

You also need to bring along your personal items, food, notebook, and information that is necessary for camping or a picnic.

III. Spotting for Tent Set-Up

* Flat and high elevated area.

* Clean and away from dead tree or old building that can be collapsed.

* Avoid facing your tent either East or West.


IV. Responsibility for Setting-Up Tent

* Divide tasks among members so each member knows what to bring.

* Placing sheet:

4 members will hold 4 corners of the sheet.

2 members: each holds the end of the middle rope and 1 pole (1m 60cm).

Poles for 4 corners need to be hammered to the ground. Each corner pole must be located 2/3 of the sheet length or 30 to 45 degrees from the end of the centered rope pole (1m 60cm)

After completing the tent set-up, every member needs to decorate both outside and inside the tent. For example, the inside area can be covered with sheets, grasses, or leaves. On rainy days, you need to dig a gutter so the area does not get flooded. On windy days, add 2 poles at the middle of the tent for extra support.Họ Và Tên:Trại Tuy ết SơnPháp Danh:Hàm Thụ Đợt 3

Đơn Vị:Bài Số 3

Số Trại Sinh:Nộp bài:


BÀI TRẢ LỜI


1/ Where is a good spot to set up a tent? ( Cần phải chọn một vị trí như thế nào khi đóng lều?) (10 point)

2/ On rainy days, what must you do to avoid the flooding of your tent? (Trong ngày mưa, Em cần phải làm gì xung quanh lều để tránh nước ngập vào lều?) (10 point)3/ Describe in detail how your team would set up their tent. (Hãy diễn tả cách phân công và dựng lều trong đàn của em?) (10 point)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương