Đia Vị Làm Con Thừa Kế (4) Sự Đặt Để Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 60-0522Etải về 372.96 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích372.96 Kb.
  1   2   3   4   5


60-0522E Đia Vị Làm Con Thừa Kế (4) Sự Đặt Để


Đia Vị Làm Con Thừa Kế (4)

Sự Đặt Để
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 60-0522EAdoption #4 -- Placing”, dài 127 phút, giảng vào tối Chúa nhật ngày 22 tháng 5 năm 1960, bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, tại Nhà Thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 5b, ngày 9/4/2012 - Vietnamese Translation, Revision 5b)
1a ...?... Với các bạn yêu quý của chúng ta, chúng ta rất vui mừng được trở lại trong Nhà thờ ở đây tối nay. Ấm áp một chút, vì thế chúng ta sẽ cố gắng đi thật nhanh như có thể được, đi ngay lập tức vào Sứ điệp.

Trước hết, chúng ta có một số thông báo và lời nhờ cầu nguyện đặc biệt. Tôi đã có những bức thư của các bạn đưa ra ở phía sau đó, về người chị cảm thấy có khối u trong não, một người khác ở Louisville, và anh trai của Mục sư khác, cha anh bị cơn đau tim. Có nhiều, nhiều người đau ốm trên thế giới ngày nay. Nhiều người đang gọi đến, chúng ta nhất định phải cầu nguyện cho họ hết lòng để Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta.1b Thường thường gần như 95% chức vụ của tôi bao giờ cũng dành sự cầu nguyện cho người đau (Các bạn hiểu chứ?), nhưng tôi - tôi vừa có một quan niệm nhỏ... Tôi vẫn cầu nguyện cho người đau bây giờ. Hãy nhớ điều đó. Vẫn tiếp tục với điều đó, nhưng ồ, nếu như chúng ta có thể hiểu được vị trí Giáo hội đặt ở nơi đâu và lập cho có thứ tự để có thể làm việc. Các bạn hiểu không? Nắm được để tổ chức mọi việc cho ăn ý với nhau.

Điều gì khác vừa đánh động lòng tôi cách đây một lúc. Đó là khi một cựu chiến binh già nhỏ bé, một cánh tay của ông hầu như bị bắn bay đi, một chân gần như đứt lìa. Ông ấy không ở quanh đây để nghe tôi nói lúc nầy, nhưng là ông hoàng thật với cái tên Roy Roberson, một người trong ban Trị sự ở Nhà thờ đây và là người tốt, một Cơ-đốc nhân cao quý... Ông đã bước ra ngay đó và nói, “Anh Branham, đừng quên Tổng thống. Tôi cảm thấy thương cảm khi ông bước...” Xem ti-vi, thấy ông bước ra khỏi máy bay, nước mắt lăn xuống má và miệng bị méo một bên... Bạn biết đấy, ông đã ở ngay đó với Roy và họ đã ở trong cuộc chiến ấy.1c Cho dù bạn khác chính kiến với ông, ông ấy vẫn là Tổng thống của chúng ta. Vâng, thưa quí vị. Phần tôi, tôi không phải là người của Đảng Dân Chủ hay Cộng hòa; Tôi là Cơ-đốc nhân. Nhưng tôi - tôi nói với các bạn, tôi tất nhiên vô cùng ngưỡng mộ Tổng thống Dwight Eisenhower. Vâng, thưa quí vị. Ông chắc chắn là con người vĩ đại theo cách nghĩ của tôi. Nếu ông tranh cử lại, tôi chắc hẳn bỏ phiếu cho ông lần nữa. Đúng thế. Tôi không quan tâm -- Nếu ông ấy 100 tuổi đi nữa, tôi vẫn bầu ông, bởi tôi thích ông. Nhưng chúng ta hãy nhớ đến ông trong lời cầu nguyện của mình tối nay.

J. T., tôi hoàn toàn đánh giá cao buổi nhóm thật dễ chịu tất cả các anh - anh và Anh Willard đã tổ chức tuần qua. Nếu tôi từ bên ngoài bước vào, hết thảy các bạn sẽ nói, “Tốt lắm, Anh Branham, lúc nầy Anh biết như thế đấy,” nhưng tốt hơn chỉ nên đứng bên ngoài nghe các anh. Các anh hiểu không? [Anh Branham cười. - Biên tập] Tốt lắm. Rất tốt.1d Tôi đã có một lời đề nghị giúp đỡ cho một số Nhà thờ nếu tất cả anh em muốn. Nếu anh em sẵn sàng để đi chăn bầy bây giờ, nếu anh em đã được huấn luyện và điều mà tôi tin anh em có, tất cả đã được giải quyết, tôi đã nhận được một lời đề nghị giúp đỡ ở tiểu bang Oregon, một số ở Washington, California, Arizona, và những nơi khác. Nếu anh em từng muốn nhận một Nhà thờ hay bất kỳ điều gì khác, thế thì, có một nơi tốt ngay để bắt đầu, ngay ở đây. Có những linh hồn đang kêu khóc khắp nơi ngay cả những vùng đất người da đỏ và bất cứ điều gì anh em muốn đi đến. Chỉ cho chúng tôi biết, bởi vì tôi tin rằng thanh niên các anh đã được neo chặt lúc nầy. Điều đó đúng. Tôi thật sự ưa thích thấy họ làm điều đó.

Anh Ruddell đang trên con đường đến đó. Đến buổi nhóm dành cho anh trong vài ngày, Anh Ruddell đang đi đến sự phục hưng. Tôi nhớ tôi thường đẩy một người tầm thường ở khắp mọi nơi thử làm cho người đó đi ra để lao vào công việc và giảng dạy. Anh quá e ngại. Anh ấy ắt nói, “Tôi thực sự không biết nói.” Ha ha! Các bạn nên nghe người ấy. Đấy, hiểu không? Các bạn không biết mình làm gì cho đến khi các bạn để Đức Thánh Linh nắm giữ mình. Đúng thế.1e Anh Braham Snelling ở Utica và Anh Junior Jackson ở dưới đó, chúng ta quan tâm đến hết thảy những Giáo hội chị em nhỏ bé ở ngay với chúng ta. Tất cả chúng ta cùng làm việc với nhau. Chúng ta không đồng ý về những sự giảng dạy chúng ta; Những hi vọng, những mục đích chúng ta, những sự giảng dạy của chúng ta là một. Chúng ta đứng với nhau chỉ để mọi việc xứng hợp nhau. Chúng ta chỉ là một Hội thánh, và chúng ta chắc hẳn thích rải ra ở khắp nơi. Chúng ta có một số ở Châu Phi, một số ở Ấn Độ, và trên khắp đất nước. Chúng ta... Đó là nơi chúng ta cần họ, gieo ra tin tức.

Tôi thấy những người trẻ nầy đang tiến lên như Anh J. T. Parnell ở đây, và Anh Willard, và khi những người trẻ đang tiến lên vì tôi trở nên già... Nếu có ngày mai, họ sẽ là những con người đó của tương lai. Tôi không bao giờ muốn Sứ điệp nầy chết. Nó thật sự không thể chết. Nó phải sống, và tôi không tin chúng ta còn quá lâu nữa để thực hiện điều đó.

Người ta nói có đứa bé sắp chết, tôi thấy các chị đã ở trong Nhà thờ suốt ngày hôm nay, thưa chị em. Điều đó rất tốt. Tôi cảm ơn Chúa vì điều đó, Chúa rất nhân từ, đầy lòng thương xót. Cứ tiếp tục tin những điều đã được nói với chị em ở ngay đây. Nó sẽ tốt lắm.

1f Các bạn có thích thú việc giảng dạy không? Các bạn có thích việc giảng dạy không? Ồ, tôi - tôi nghĩ điều đó thật sự tốt cho chúng ta. Nó đem đến cho chúng ta một chút nghỉ ngơi khỏi việc cầu nguyện cho người đau, những khải tượng, và sự Chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ). Dĩ nhiên bây giờ tối nay chúng ta, sau buổi nhóm, chúng ta lại cầu nguyện cho người đau ốm. Chúng ta luôn luôn muốn làm điều đó. Làm phép báp-têm cho bất cứ ai vào bất cứ lúc nào.

Bao nhiêu người nhớ khi nào tôi thường bước đi trong dây đo quyền năng không? Được rồi, tôi đã bước ngay qua phần quyền năng nhiều lần. Phải bước đi 30 dặm mỗi ngày qua đồng vắng. Tôi đã có 280 dặm đường để bước đi. Tôi có thể đi xuống từ đầu đến cuối nơi đó, chiếc áo trong tay, ồ, quá mệt, đi qua những khu rừng và những cây mâm xôi bị cắt.

Gặp người nông dân già và ngồi xuống dưới một cây nói chuyện với ông ấy về làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Ông ấy nói, “Thôi được, tôi luôn luôn muốn chịu phép báp-têm.”

Tôi nói, “Không xa con lạch đâu.”1g Ông ta có thể nói... Tôi đã mang nhiều người xuống ngay đó và làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Xếp hàng dài thực sự tôi khó có thể đi được. Điều đó đúng. Nhiều lần trong bộ đồ làm việc cũ của tôi, đặt vào thế làm phép báp-têm cho một người. Lâm vào tình thế bố trí công việc; Tôi cũng đã là người thợ bảo dưỡng, làm việc qua quan điểm đối lập với một người, nói chuyện với anh ta về Chúa. Người ấy có thể nói, “Được rồi, Billy, một ngày nào đó tôi sẽ đến Nhà thờ của anh và chịu phép báp-têm.”

Tôi hẳn đã nói, “Tại sao anh lại chờ cho đến lúc đó? Chúng ta ở ngay bên sông, có nhiều nước ở ngay đó.” Bắt lấy họ ngay lúc ấy. Đúng thế. Đó là lúc. Phi-líp đã nói...3 Hoạn quan đã nói với Phi-líp, “Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-têm chăng?” Điều đó đúng. Không điều gì cả, nếu bạn sẵn sàng, đó là lúc. Đừng để ma quỉ nhơn dịp chen điều gì vào đó. Đừng hoãn lại đến ngày mai điều gì bạn có thể làm ngày hôm nay. Ngày mai có thể không đến với bạn.

Tôi còn nhớ một lần tôi đã làm điều đó, đã dạy cho tôi một bài học. Tôi đã hoãn lại điều tôi nên làm trong ngày, và ngày hôm sau thì quá muộn.4 Thật ra, tôi không muốn giữ các bạn hết lần nầy, nhưng tôi chỉ đưa ra sự tổn thương mà tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy rất tốt, đến nỗi tôi thật sự hầu như hiểu chính mình; Tôi chỉ cảm thấy cực kỳ tốt đẹp.

Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu chỉ một lúc trước khi chúng ta đến với Lời.

Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, mãi mãi hằng sống. Mặt trời vừa lặn, cùng một mặt trời đó, Đa-ni-ên đã nhìn nó lặn; Giê-rê-mi đã nhìn khi nó lặn; A-đam đã nhìn nó lặn; Chúa Jêsus đã nhìn nó lặn. Cùng một thế gian mà những con người đó đã sống và bước đi trong đó, và Ngài vẫn là Đức Chúa Trời không hề thay đổi.

Tối nay có nhiều yêu cầu: Một người đàn ông bị khối u trong não; Một chị sợ cũng như vậy. Ngài là hi vọng duy nhất cho điều đó, Chúa ôi. Khối u đó đã trở thành ác tính, không có gì có thể ngăn chặn được. Điều đó vượt ra khỏi chuyên môn của Bác sĩ. Nhưng tối nay chúng con đi với chiếc ná nhỏ bé nầy, theo sau Chiên đó để mang nó trở lại ràn của Cha. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chúng con nhắm thẳng lời cầu nguyện của chúng con để giết sư tử, là khối u ác tính, để mang chúng an toàn trở lại bầy.8 Đức Chúa Trời ôi, tối nay chúng con nhớ đến Tổng thống yêu quý của chúng con, người anh -- hay Dwight Eisenhower. Ông đã dẫn đường về miền đất, Chúa ôi; Ông đã cố gắng đem chúng con ra khỏi cuộc chiến. Ông đã hứa chiến tranh Triều Tiên sẽ chấm dứt nếu ông biết được cách nào đó. Ông đã hứa với những bà mẹ sẽ mang những con trai trở về. Nhưng ông nói, “Đối với tôi làm điều đó, tôi không thể làm. Tôi có thể đặt những nổ lực của mình, nhưng chỉ một mình Đức Chúa Trời sẽ phải làm điều đó.” Ngài đã ở cùng ông, Chúa ôi, bây giờ tất cả đã được giải quyết. Tại sao người ta không thể thấy điều đó trước tiên? Đức Chúa Trời ôi, con cầu xin Ngài giúp đỡ ông. Xin ban ơn cho linh hồn dũng cảm đó, Chúa ôi. Chúng con cầu xin Ngài sẽ vì chúng con chọn người lãnh đạo kế tiếp. Sự định trước của Ngài sẽ được thực hiện, Chúa ôi.

Tuy nhiên Đấng mà chúng con rất quan tâm đến tối nay, bên cạnh những vấn đề quốc gia, là Đấng vĩ đại và đầy vinh hiển đang đến để thiết lập Nước Trời sẽ không bao giờ chấm dứt, Đức Chúa Jêsus Con Ngài. Lúc đó người ta sẽ xếp tay, những quán rượu sẽ vang tiếng, và không còn chiến tranh nữa. Họ sẽ trồng nho và ăn trái của mình. Người ta sẽ xây nhà, và cư ngụ trong đó. Không bao giờ còn khó khăn buồn phiền theo sau nữa.

Giờ đây xin ban ơn cho khi chúng con đến với Lời. Cha ôi, Ngài biết rõ lý do con đang đến với Lời từ chính câu Kinh thánh nầy đây. Bởi vì con cảm thấy Ngài muốn con làm điều đó cách nầy, đó là ý chỉ Thiên thượng của Ngài; Nó nằm trong mệnh lệnh của Ngài, nó ở trong... Nó là chương trình làm việc để người ta tìm thấy địa vị của mình và sẵn sàng cho giờ tranh chiến. Khi anh em chúng con nói trong lời cầu nguyện của mình với Ngài cách đây không lâu, “Ồ, Ngài đã huấn luyện chúng con quá lâu, Chúa ôi.” Cha ôi, xin ban cho chúng con đạo binh của mình. Hãy đem hết chúng con ra ngoài đó với điều gì phải làm, để chúng con có thể được gần với công việc Cha. Chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, Con Ngài. A-men!

11 Đúng hơn một nữ y tá có một buổi chiều tuyệt diệu như chiều hôm nay đang nói chuyện với một Bác sĩ danh tiếng ở Louisville. Họ đã nghe về những điều vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cha chị là Bác sĩ. Chị đi ngang qua và ở trong phòng tôi hầu hết buổi chiều, ngay khi bước vào, ghé vào, một con người tuyệt vời: Đúng hơn là khó một chút, bạn biết đấy, một loại tín đồ Trưởng lão trung tín, chân thật ngay từ đầu, nhưng đã để nước mắt lăn trên má. Ồ, tôi... Đức Chúa Trời đã thật sự dán chặt họ, các nữ y tá vào trong những văn phòng Bác sĩ ở khắp mọi nơi. Tôi không tin có một nữ y tá nào ở trong Bệnh Viện Norton mà tôi không làm chứng về có Đức Thánh Linh, và mời họ làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Không Bác sĩ nào mà tôi đã có liên hệ với, bất cứ nơi nào, không có gì...

Hãy nói với họ về Điều đó. Anh em không có nhiều thì giờ nữa, thưa anh em. Cho dù điều đó dường như khó ở đây, hãy thật sự chờ đợi cho đến khi anh em vượt qua hơi thở cuối cùng ở bên kia và thấy, lúc đó anh em sẽ mong ước mình đã làm điều đó. Vâng, thưa quí vị. Đừng chờ đợi đến lúc đó; Chúng ta hãy làm điều ấy ngay bây giờ. Đây là lúc. Ồ, họ có thể bất đồng ý kiến, nổi giận và làm ầm ĩ một chút về điều đó, nhưng họ không có ý định đó. Họ thật ra không có ý định đó. Họ - họ được lắm. Họ đi đến chỗ làm ồn ào lên với bạn, chỉ - chỉ nên nhớ, họ thật sự không có muốn điều đó. Họ không muốn nói điều đó. Họ có lẽ chỉ được dạy dỗ về điều gì đó, và họ chỉ bám vào điều đó, vì thế bạn có thể thấy ý tưởng của họ. Đừng làm nhặng xị lên với họ; Đừng ồn ào với người nào, nhưng thật sự yêu thương uốn nắn họ lại ngay vào Điều đó. Khi ấy hãy cầu nguyện cho họ.13 Thế đấy, tôi nghĩ chúng ta đi xuống câu thứ 9; Tôi không chắc lắm. Tôi... Đó là một sự tiến bộ dài từ chương thứ 3 phải không, thưa anh em? Tuy nhiên, ồ, nó là mật ong trong đá đối với tôi.

Nên nhớ, chúng ta đang nói, để chúng ta có thể hiểu một chút bối cảnh lần nữa. Và giờ đây, Anh Neveille, bây giờ anh em kéo tôi một chút nếu tôi quên không thấy thì giờ đã hết, để tôi có thể có sự cầu nguyện cho người đau. Chúng ta muốn hiểu mọi điểm nhỏ mà chúng ta có thể đi vào tối nay. Tôi muốn một sự kêu gọi Bàn thờ. Tôi... Kết thúc trên điều nầy tôi có thể vừa đọc phần còn lại của nó.

Nhưng mục đích điều nầy, là thấy được địa vị của bạn trong Đấng Christ, thấy được rằng không phải là điều gì đó mà bạn vừa trượt chân vào, hay điều gì có thể có, bạn xứng đáng ở nơi nào đó, nhưng là những gì chính Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Không phải bạn quá tốt đến nỗi bạn đi Nhà thờ mỗi tối, một số anh em tội nghiệp dẫn dắt bạn đến Bàn thờ, và không phải là điều đó. Chính là Đức Chúa Trời, trước khi tạo dựng thế gian bạn đã được định trước cho Sự sống Đời đời. Khi bạn đến đó vào ngày ấy, không ngạc nhiên khi 40 -- 24 Trưởng lão bỏ mão triều thiên của họ xuống; Mọi người đặt mão triều thiên của mình xuống; Mọi người sấp mặt xuống; Họ không có gì nói được, không một Thầy giảng nào, không một Trưởng lão nào, không điều gì cả. Hết thảy đều ca ngợi Chiên Con, Đức Chúa Trời sẽ nhóm họp mọi vật vào ngày đó. Ồ, nếu chúng ta từng biết và nhận thức được đó là Ai, họ đã đóng đinh Ai. Bấy giờ, trên...

15 Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu thứ 8, để hiểu bối cảnh một chút.

Mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài...

Sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài...” Còn nhớ chúng ta bám chặt vào điều đó như thế nào không? Bao nhiêu người đã ở đây sáng nay? Chúng ta hãy xem. Chúng ta đã bám vào điều đó như thế nào? “Sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài.” Bây giờ, điều đó không chỉ là việc nhỏ; Lúc ấy nó là sự mầu nhiệm. Ý muốn của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm. Mỗi người phải tìm ra ý muốn của Đức Chúa Trời cho chính mình, ý muốn của Đức Chúa Trời.

Làm thế nào chúng ta tìm ra? Phao-lô, ông đã biết điều đó. Ông nói ông không hỏi ý kiến người nào, không phải bởi thịt và huyết. Ông đã không đi học, không học ở Thần học viện. Ông không việc gì phải làm với nó. Nhưng ông... Điều đó đã được mặc khải cho ông bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã hiện ra với ông trên con đường đi đến thành Đa-mách trong Ánh sáng giống như Trụ Lửa, và đã gọi ông. Ông đã đến Ả-rập, ở đó 3 năm. Ồ, anh em có thể hình dung lúc đó không, Anh Egan? Phao-lô đã ở tại Ả-rập trong 3 năm, ông đã thuê một ngôi nhà nhỏ ở đâu đó, bước lên bước xuống sàn nhà với tất cả cuộn giấy da cũ kỹ. Họ đã không có những cuộn sách mới; Phao-lô hầu như đã viết chúng. Ngay trong những cuộn giấy da cũ nầy, Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta trong Sự sống Đời đời như thế nào, Ngài đã sai Đức Chúa Jêsus xuống như thế nào, qua Của Lễ chúng ta đã có quyền đến với Cây Sự Sống.

Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

Đức Chúa Trời, từ lúc ban đầu của thế gian, đã định trước cho chúng ta sự làm “con nuôi” [được thừa kế sự nghiệp]. Bây giờ, muôn vật đang rên rỉ, trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Ồ, tôi có thể hình dung Phao-lô đã có một thời gian tuyệt vời. Tôi muốn được ở đó với người, bạn có muốn không?

18 Người nói, “Ngài khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm.” Hãy để Đức Thánh Linh hành động trên bạn vào một lúc nào đó, và bắt đầu để Đức Thánh Linh điều khiển, rồi chỉ chờ xem nó diễn biến như thế nào. Chiều hôm nay tôi đã có khoảng 30 phút để nghiên cứu, có lẽ không chỉ để xem xét lại bài học, tôi sẽ không nói nửa giờ về điều đó, 15 phút giữa thời gian đó. Tôi bắt đầu hành động, tôi nghĩ, “Sự mầu nhiệm, mầu nhiệm biết bao.” Kinh thánh khiến tôi miệt mài nghiên cứu Cựu Ước rồi quay sang Tân Ước, ràng buộc điều gì đó với nhau, thấy sự mầu nhiệm của sự đến Ngài, sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, sự mầu nhiệm của chúng ta đang ngồi với nhau.

Nên nhớ, điều đó không thể được dạy ở bất cứ thần học viện nào. Đó là sự mầu nhiệm. Anh em không biết được điều đó bằng nền học vấn, bằng thần học. Đó là sự mầu nhiệm được giấu kín từ trước khi sáng thế, trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.19 Hãy nói cho tôi biết các anh em tôi, hãy nói cho tôi biết, hỡi chị em của tôi, khi nào từng là lúc con cái Đức Chúa Trời có lần được tỏ ra bên ngoài của lúc nầy đây? Đã từng có lần nào trong lịch sử, sự tỏ ra nầy được tỏ ra cho mọi vật? Thiên nhiên, chính thiên nhiên đang rên rỉ, chờ đợi giờ của sự tỏ ra. Thế nào, trước khi có sự đền tội, trước khi Đức Thánh Linh được đổ ra, trước khi tất cả Cựu ước, theo sau đó, đã không có sự tỏ ra nào. Điều đó phải chờ đợi cho đến lúc nầy. Mọi vật được mang đến, đang đến, tạo hình dáng hòn đá đầu, cho sự tỏ ra con cái Đức Chúa Trời đang trở lại, và Đức Thánh Linh sắp đến trên những con người nầy, rất hoàn hảo, đến nỗi chức vụ của họ sẽ rất gần gũi với chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ, đến nỗi nó sẽ kết hợp Ngài và Hội thánh Ngài với nhau.

20 Bao nhiêu người đã nghiên cứu lịch sử của kim tự tháp? Tôi đoán có lẽ một bà giơ tay lên ở đây. Tốt lắm.

Đức Chúa Trời đã viết 3 quyển Kinh thánh. Một trong 3 cuốn đó là Hoàng đạo trên trời. Đó là quyển Kinh thánh đầu tiên. Con người phải nhìn lên để nhận biết Đức Chúa Trời từ trên đó. Đi theo Hoàng đạo, bạn đã bao giờ nghiên cứu nó chưa? Nó truyền cho ngay cả mọi thời đại, ngay cả thời đại ‘ung thư’ (‘con cua’). Nó ban cho từ ban đầu, sự sinh ra của Đức Chúa Jêsus Christ. Hình vẽ minh họa đầu tiên trong Hoàng đạo là gì? Cung Trinh nữ. Hình vẽ minh họa cuối cùng là gì? Cung Sư tử. Lần đến đầu tiên và lần đến thứ hai của Đấng Christ, tất cả điều đó được viết trong đó.

Rồi Kinh thánh kế tiếp được viết là trong đá, được gọi là Kim tự tháp. Đức Chúa Trời đã viết trong Kim tự tháp. Nếu bạn nghiên cứu chúng, hãy xem những lịch sử và những cuộc chiến tranh cổ xưa, người ta đã xây dựng chúng như thế nào trước sự tiêu diệt của cơn đại hồng thủy.

23 Kinh thánh thứ 3 được viết trên giấy, là quyển Kinh thánh, đến cho thế giới học thức thanh lịch, cao quý. Bây giờ, khi Đức Chúa Trời di chuyển qua thời đại, chúng ta đang ở cung Sư tử. Chúng ta đang ở đỉnh của Kim tự tháp. Chúng ta đang ở trong sách Khải huyền chương cuối. Các nhà khoa học nói chúng ta đang ở 3 phút trước nửa đêm. Ồ, hãy suy nghĩ về chúng ta đang ở đâu.

Lưu ý, chúng ta hãy lấy kim tự tháp; Điều đó dễ dàng. Nó tồn tại giống như một loại hình tam giác.

Khi chúng ta xuống ở đây lúc bắt đầu ở thời kỳ đầu tiên của Hội thánh, sau sự cải chánh trong thời của Martin, một người chỉ nói mình là Cơ-đốc nhân, điều đó cũng có nghĩa là sống hay chết. Người ta giết người đó thậm chí vì nói mình là Cơ-đốc nhân. Thế nên trải qua sự bức hại... Mọi thời đại, qua mọi lúc, luôn có sự bắt bớ. “Hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.

Trong thời đại của Luther, thật khủng khiếp để nói mình là “người theo Luther”. Bạn sẽ bị coi như là ‘kẻ cuồng tín’ và có thể phải chịu chết. Nhiều lần người ta trói họ ở cọc hình để giết, thiêu cháy họ, cùng mọi việc khác, cho những người theo Luther.26 Rồi thì Nhà thờ thu hẹp, giống như kim tự tháp. Nó ra đời bước ân điển khác, là sự thánh hóa: Thời của Wesley, khi ông chống lại Giáo hội Anh quốc, dạy dỗ sự nên thánh. Nó hình thành một số ít người lần nữa, lúc đó người ta gọi là một đám cuồng tín.

Bao nhiêu người ở đây là tín đồ Giám Lý, hay thường đã từng có liên hệ với Giáo hội Giám Lý? Một nửa trong số anh em. Anh em có biết Giáo hội Giám lý hầu như một thời đã có Đức Thánh Linh không? Tôi đã đi những Nhà thờ Giám lý và thấy họ nằm xuống nền nhà, và tưới nước vào mặt rồi quạt bằng cái quạt, giữ cho Đức Thánh Linh đến trên họ. Đúng thế. Bây giờ, đó là sự thật, dưới những ngọn đồi ở Kentucky chúng ta đã có những tín đồ Giám Lý. Các anh là những người gia nhập Giáo hội bên ngoài đây. Chúng ta đã có những tín đồ Giám Lý trở lại đó, và những tín đồ Báp-tít. Chúng ta đã đi xuống Bàn thờ và đánh vào lưng lẫn nhau cho đến khi có được điều gì đó. Chúng ta vượt qua; Sau đó chúng ta sống tách ra.

Nhưng anh em chỉ mới đến gần, ghi tên vào sổ, và nói, “Tôi là tín đồ Giám Lý.” Lấy bình đựng muối và rảy nước vào bạn, đó là tất cả về nó. Tiếp tục đi ra và mặc đồ ngắn, trang điểm, đua ngựa, chơi cá độ, đánh bài, chơi đánh bài bằng máy bán bán hàng tự động, cùng những việc khác, vẫn là tín đồ Giám Lý tốt. Đó không phải là tín đồ Giám Lý. Đó chỉ là những người gia nhập Giáo hội. Đúng thế. Những tín đồ Báp-tít, cùng một cách như tín đồ Trưởng lão, xuống theo cùng một cách...

29 Như David duPlessis đã nói, “Cháu nội à, Đức Chúa Trời không có một ‘cháu nội’ nào cả!” Đức Chúa Trời không bao giờ có cháu. Ngài có các con, nhưng không có cháu nội. Đúng thế.. Bạn... Nhiều người đi vào Giáo hội Giám Lý, hay Giáo hội Ngũ Tuần, bởi vì cha hay mẹ các bạn là người Ngũ Tuần hoặc Giám Lý, thế thì bạn là cháu nội. Họ là con trai. Bạn là cháu nội. Phải không? Cho nên Đức Chúa Trời không có điều gì giống như thế. Giáo hội có nhiều điều đó, nhưng không -- Nhưng Đức Chúa Trời thì không.

30 Chú ý những điều nầy, cho đến tận bây giờ, khi nó trở thành thiểu số của Giáo hội. Thời đại Ngũ tuần lên nắm quyền. Điều đó chắc chắn cắt đứt nhiều cục bướu. Thế thì nó... Nó đã làm gì? Nó chỉ để lại tất cả tín đồ Giám Lý và Luther đằng sau.

Đức Thánh Linh di chuyển ra khỏi ngay từ thời đại Ngũ Tuần. Họ đã làm gì? Tự họ đã tổ chức, “Chúng tôi là người của Hội chúng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi là người theo ‘Một Ngôi’ (Oneness). Chúng tôi là người theo ‘Hai Ngôi’. Chúng tôi là người Giáo hội của Đức Chúa Trời. Chúng ta là cái nầy, hay cái kia. Các anh không thuộc về chúng tôi; Các anh không thể vào Nước Trời trừ phi các anh có tên trong sách của chúng tôi.” Ồ, vô lý như vậy. Tôi không quan tâm bạn là tín đồ Báp-tít, Giám Lý, Trưởng Lão không; Bạn đã ghi tên bạn vào Sách Sự Sống khi Đức Chúa Trời đem nó ra ở đó. Nếu bạn đã được ban cho Sự sống Đời đời từ trước, Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi bạn một số cách, bằng cách nầy hay cách khác, một số đường lối nầy hay khác. Ngài nhất định sẽ gọi. “Hết thảy những kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ đến cùng Ta.Cho dù anh em thuộc Giáo hội nào, điều đó chẳng là gì cả. Nhưng Giáo phái sẽ không bao giờ làm một điều gì với anh em, trừ ra có thể cản trở bạn nhiều để tiếp tục đi với Đức Chúa Trời, nhưng nó sẽ không bao giờ làm điều gì khác ngoài: Tụ họp anh em lại với nhau một đám người tin và không tin. Dĩ nhiên, anh em vấp phải điều đó mọi nơi anh em đi, và họ có điều đó ngay cả trong Thiên đàng. Vì thế tốt lắm, nếu anh em đừng nhìn về Giáo phái của mình. Hãy nhìn Đức Chúa Jêsus; Ngài là Đấng để chúng ta nhìn xem.

32 Khi chúng ta đi thẳng xuống đến... Họ đã có... Bao nhiêu... Tôi tin người đàn bà nầy giơ tay lên ở đây đã nghiên cứu về những kim tự tháp. Anh em biết đấy, kim tự tháp chưa bao giờ được làm cho đẹp hơn, phải không? Không bao giờ có chóp đá nào đặt trên nó. Người ta không bao giờ, thậm chí không thể tìm thấy nó. Họ không biết điều gì đã xảy ra với nó. Tại sao? Tại sao không đặt chóp đá, đá chót trên đỉnh của nó? Bởi vì Ngài bị chối bỏ khi Ngài đến. Ngài là Hòn Đá Đỉnh bị loại ra. Đúng thế. Nhưng sẽ là tảng đá đỉnh. Điều đó đúng. Lúc đó những tảng đá kia lắp chung quanh tảng đá đỉnh đó, sẽ phải là những tảng đá sẽ rất hoàn hảo như đá đó, mà sẽ lắp vào thích hợp ở mọi nơi. Kim tự tháp thì quá hoàn hảo đến nỗi không thể đưa lưỡi dao cạo vào ở giữa chỗ những tảng đá đi liền với nhau, công trình thợ nề đẹp tuyệt như vậy. Một số người đã cân hàng trăm tấn nhấc lên không trung, và sắp đặt một cách hoàn hảo với nhau như vậy.

33 Đó là cách Đức Chúa Trời đang mang lại Hội thánh của Ngài. Chúng ta được lắp vào xứng hợp với nhau, một lòng một ý với nhau. Bây giờ, một số người nói, “Thôi được, những người theo sau Luther chẳng có gì ở đó.” Anh em đừng tin điều đó. Những người theo Luther sẽ đến trước trong sự sống lại ngay cùng một lúc khi những kẻ an nghỉ sẽ trình diện trong sự sống lại. Báp-tít, Trưởng Lão, và tất cả những con cái của Đức Chúa Trời sẽ trình diện trong sự sống lại đó. Và đó là lý do ngày hôm nay nhiều người nói, “Ồ, thế đấy, sẽ có một sự phục hưng có ảnh hưởng sâu rộng xuất phát từ đây và cứu 100 triệu tín đồ Ngũ tuần và tất cả đều được cứu, và sẽ có sự cất lên.” Anh em bị nhầm lẫn rồi. Sự cất lên đó sẽ là hàng trăm ngàn; Đúng thế; Nhưng hết thảy họ cũng sẽ được sắm sẵn trong 6.000 năm cứu chuộc, 6.000 năm sau. Con người bước đi trong Ánh sáng khi Ánh sáng đến với người; Người băng qua những cây cầu khi người tìm thấy -- đến với chúng. Bây giờ, nếu người từ chối Nó, thế thì người ở lại trong sự tối tăm. Tuy nhiên nếu người cứ tiếp tục di chuyển trên...

34 Để ý, thế thì Đức Chúa Jêsus đang đến rất gần, đến nỗi Thánh Linh từ cách xuống trong nơi nầy, chỉ vừa đủ cho sự cải chánh, sự nên thánh, làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, và bây giờ lập tức đi vào lúc sự đến của Hòn Đá Đầu... Hội thánh đã trở nên quá trọn vẹn giống như Đấng Christ, cho đến khi Đấng Christ và Hội thánh có thể kết hợp với nhau, cùng một Thánh Linh. Và nếu Thánh Linh của Đấng Christ ở trong anh em, Thánh Linh khiến anh em sống đời sống của Đấng Christ, hành động như cuộc đời của Chúa Cứu Thế, làm những công việc của Đấng Christ. “Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm những công việc Ta làm.” Đức Chúa Jêsus đã phán thế. Bây giờ, chúng ta sẽ... Chúng tacó một chức vụ sắp đến điều đó là thực sự hoàn toàn giống như đời sống của Đấng Christ. Chức vụ đó nhận biết điều gì? Sự Chúa đến.

Hãy nhìn điều đó trên thế giới ngày nay, và theo dõi những gì Khrushchev’s nói, tất cả những điều vĩ đại khác nầy, những sự xung đột rộng lớn toàn cầu ở gần bất cứ lúc nào, có thể tan ra thành bụi ngay lúc nào. Đúng thế. Nếu thế, chúng ta biết điều đó đã hầu gần. Bất cứ người nào nhạy bén có thể đọc trên báo hay nghe ra-đi-ô, sẽ biết điều đó hầu gần. Vậy thì, nên nhớ, Đấng Christ đến vì Hội thánh Ngài trước khi điều đó xảy ra. Vì thế sự Chúa đến thật gần biết chừng nào phải không? Có lẽ trước khi buổi nhóm tối nay kết thúc. Chúng ta đang ở thời cuối cùng. Chắc chắn đúng như vậy.36 Hãy xem Giáo hội khi nó đến, khi nó hoạt động. Hãy nắm điều đó trong trí mình, các ông những nhà lịch sử nghiên cứu lịch sử. Hãy xem Giáo hội Luther dưới sự cải cách, thật sự rất có vẻ mới mẻ xuất phát từ đạo Công giáo, hãy nhìn nó di chuyển. Thế rồi nhìn xem Giáo hội Wesley kế tiếp gần hơn một chút, ra đời sự nên thánh, đi quanh co vào Kinh thánh. Hãy nhìn vào ngay giữa thời Wesley. Lúc đó điều kế tiếp đi vào là Thời đại Ngũ Tuần, và thời đại Ngũ Tuần với sự khôi phục của những ân tứ, những ân tứ thuộc linh. Bây giờ, hãy xem thời đại sắp đến ngay bây giờ với Đá Chót. Hiểu điều tôi muốn nói không? Sự đến của Chúa, sự làm cho biết đến. Đức Chúa Trời và mọi tạo vật đang chờ đợi Hội thánh tìm thấy đúng địa vị của mình.

37 Vấn đề rắc rối ngày nay, khá gần với mọi người mà tôi đã gặp... Tôi bị lăn ra ngoài; Chúng ta đang nói... Tôi phải được kiểm tra sức khỏe, anh em biết đấy, để đi hải ngoại. Những người Truyền đạo như các anh, vân vân, biết điều đó. Khi tôi đang được khám sức khỏe, người ta mang tôi ra phòng ở đó, tôi bị uống một thứ gì trông giống như bột nhão, và tôi đã phải uống nó. Ra khỏi đó, ngồi xuống, chờ nửa giờ, xem nó có đi ra ngoài bao tử tôi hay không. Tôi nhìn ngang qua đó, và có một phụ nữ hơi nhỏ một chút, trông bà ta dường như sắp chết. Chân và tay của bà rất nhỏ. Tôi tiếp tục di chuyển lại gần người đàn ông nầy đến người kia, để tiến gần bà hơn, cho đến khi tới tận chỗ của bà. Bà trông giống như một sinh vật nhỏ bé sắp chết. Tôi đến gần bà hơn, và nói, “Xin lỗi, thưa bà.”

Bà nói, “Chào ông.” Ồ, bà bị đau nặng.

Tôi nói, “Bà làm sao vậy?”

Bà nói, “Tôi đã đến Tucson thăm con gái mình. Tôi đã bị đau; Người ta không tìm ra nguyên nhân.”

Tôi đáp, “Tôi muốn hỏi bà một điều. Tôi là nhà Truyền giảng Phúc âm. Bà có phải là Cơ-đốc nhân không? Bà có chuẩn bị cho giờ trở về nhà không?”

Bà đáp, “Tôi thuộc về Giáo hội như thế như thế.”

Tôi đáp, “Đó không phải là vấn đề tôi hỏi bà. Bà là Cơ-đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh và sẵn sàng để đi khi Ngài gọi bà không?” Người đàn bà thậm chí không biết tôi đang nói về điều gì. Ồ, ở trong cách nhìn thế gian thật đáng thương.

41 Bây giờ, “Khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài,” sự đến của... Cho phép tôi đọc cho các bạn một điều. Tôi đã đọc qua... Thế thì chúng ta hãy giở ra tới “sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài.” Chúng ta hãy giở đến Hê-bơ-rơ ở đây một chút, chương 7 sách Hê-bơ-rơ, tôi tin ở đó. Tôi muốn đọc cho anh em một điều chắc hẳn sẽ khiến anh em cảm thấy rất tốt khi suy nghĩ rằng chúng ta đang được đặt với nhau ở các nơi trên trời: Hê-bơ-rơ chương thứ 7.

Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là Vua của Sa-lem, Thầy Tế lễ của Đức Chúa Trời Rất Cao...42 Sự mầu nhiệm là gì? Ở đây là sự mầu nhiệm, hãy theo dõi điều nầy. Người nầy, Thầy Tế Lễ nầy, được lập lên, được biết đến, sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài nầy là ai? Tôi đang chờ đợi mọi người ở đây, những quyển Kinh thánh vẫn đang mở ra. Hê-bơ-rơ, chương thứ 7, Phao-lô đang nói cùng với những người Ga-la-ti...  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương