I thông tin chung về ĐỀ TÀItải về 258.5 Kb.
trang8/14
Chuyển đổi dữ liệu08.02.2024
Kích258.5 Kb.
#56541
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
khao1752017 94316

18.2.4 Xử lý số liệu

  • Phân tích, tổng hợp và bổ sung số liệu nghiên cứu.

  • Dùng phần mềm Exel để lưu trữ và xử lý số liệu.

  • Lập danh lục và viết báo cáo tổng kết.
19

Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

20

Phương án hợp tác quốc tế

21

Tiến độ thực hiện
Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện;
các mốc đánh giá chủ yếu


Kết quả phải đạt

Thời gian

Cá nhân,
tổ chức
thực hiện*


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Xây dựng đề cương, dự toán kinh phí đề tài

Đề cương, dự toán kinh phí

Tháng 09 - 11/2013

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện

2

Nội dung 1: Điều tra, thu thập và xây dựng danh lục cây thuốc mọc tự nhiên của tỉnh Bạc Liêu; từ đó xác định các loài quí, hiếm, đặc hữu có giá trị bảo tồn theo thang đánh giá của Sách đỏ Việt Nam, Nghị định 32 của Chính Phủ và IUCN.

Báo cáo chuyên đề

Tháng 12/2013 -12/2014

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện

3

Nội dung 2: Xây dựng bộ sưu tập cây thuốc (tiêu bản khô và bổ sung vườn cây thuốc của trường) gồm các loài có giá trị sử dụng cao, các loài đặc hữu, quý hiếm.

Báo cáo chuyên đề và sản phẩm.

Tháng 01/2015 -05/2015

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện

4

Nội dung 3: Biên soạn và đưa vào xuất bản sách chuyên khảo về cây thuốc tỉnh Bạc Liêu.

Sách chuyên khảo

Tháng 06/2015 – 09/2015

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện


tải về 258.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương