I thông tin chung về ĐỀ TÀI


Xây dựng báo cáo tổng kết đề tàitải về 258.5 Kb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu08.02.2024
Kích258.5 Kb.
#56541
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
khao1752017 94316

Xây dựng báo cáo tổng kết đề tài

 • Thiết kế các nội dung và phương pháp chung của toàn bộ đề tài.

 • Tổng hợp, đánh giá các số liệu, báo cáo chung của đề tài.

 • Trình bày báo cáo tổng kết đề tài tại Hội đồng sơ kết, nghiệm thu đề tài.

 • Xây dựng bộ sản phẩm chung của đề tài để bàn giao cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Nội dung 3: Biên soạn và đưa vào xuất bản sách chuyên khảo về cây thuốc tỉnh Bạc Liêu.

 • Tên sách: TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TỈNH BẠC LIÊU.

 • Mục đích:

  • Biên soạn và xuất bản được sách chuyên khảo trên nhằm công bố về thành phần, giá trị và tiềm năng của nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh cùng các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên này.

  • Sách được xuất bản và phát hành rộng rãi còn nhằm hướng dẫn cách nhận biết, khai thác sử dụng, bảo tồn và trồng thêm cây thuốc trong cộng đồng.

  • Góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời cũng là tài liệu có giá trị phục vụ cho yêu cầu học tập, nghiên cứu, nhận biết về nguồn cây thuốc ở tỉnh.

 • Nội dung biên soạn gồm 2 phần chính:

  • Phần 1: Mô tả kết quả điều tra, đánh giá về sự đa dạng cũng như tầm quan trọng phải bảo tồn nguồn cây thuốc hiện có ở tỉnh Bạc Liêu.

  • Phần 2: Lựa chọn khoảng 200 loài cây thuốc tiêu biểu để giới thiệu. Mỗi loài đề cập về các nội dụng:

+ Tên thường gọi, tên gọi ở địa phương, tên khoa học/Đồng danh – Syn., Họ thực vật.
+ Mô tả nhận dạng ngắn gọn đủ để nhận biết.
+ Kèm theo ảnh màu để nhận dạng.
+ Sơ lược về đặc điểm sinh thái, khả năng tái sinh, vấn đề bảo tồn (nếu thuộc diện quí hiếm), cách nhân trồng.
+ Bộ phận dùng/thành phần hóa học chủ yếu – nếu có/công dụng làm thuốc.
Kèm theo 1 – 2 bài thuốc kinh nghiệm ở địa phương trong đó có loài cây thuốc này.

 • Hình thức và bố cục cuốn sách:

  • Khổ sách 16 x 24 cm.

  • Bìa in 4 màu (có ảnh một số cây thuốc tiêu biểu làm nền)

  • Bố cục sách:

+ Lời giới thiệu;
+ Lời tác giả;
+ Mục lục;
+ Phần thứ nhất: Giới thiệu về đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở tỉnh Bạc Liêu;
+ Phần thứ 2: Các loài cây thuốc trong Tỉnh Bạc Liêu.
+ Phần thứ 3: Danh lục cây thuốc tỉnh Bạc Liêu.
+ Tài liệu tham khảo;
Tổng số cuốn sách gồm khoảng 250 trang, in ảnh màu.


tải về 258.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương