I thông tin chung về ĐỀ TÀI


Nội dung nghiên cứu khoa học của đề tài và phương án thực hiệntải về 258.5 Kb.
trang4/14
Chuyển đổi dữ liệu08.02.2024
Kích258.5 Kb.
#56541
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
khao1752017 94316

17

Nội dung nghiên cứu khoa học của đề tài và phương án thực hiện

Nội dung 1: Điều tra, thu thập và xây dựng danh lục cây thuốc mọc tự nhiên của tỉnh Bạc Liêu; từ đó xác định các loài quí, hiếm, đặc hữu có giá trị bảo tồn theo thang đánh giá của Sách đỏ Việt Nam, Nghị định 32 của Chính Phủ và IUCN.

  • Thu thập, tổng hợp các số liệu, tài liệu có liên quan

  • Điều tra, ghi nhận tất cả các loài cây thuốc ở các hệ sinh thái khác nhau của tỉnh.

  • Tiến hành thu thập mẫu tiêu bản và chụp ảnh ngoài thực địa (mẫu phải có hoa hoặc quả) để phục vụ cho việc giám định tên khoa học, tên Việt Nam và xây dựng cơ sở dữ liệu.

  • Xác định các loài cây thuốc thuộc diện nguy cấp cần được bảo tồn theo thang đánh giá của Sách đỏ Việt Nam, Nghị định 32 của Chính Phủ và Sách đỏ thế giới (IUCN).

  • Từ các kết quả điều tra ngoài thực địa kết hợp với các số liệu phân tích trong phòng thí nghiệm xây dựng DANH LỤC CÂY THUỐC TỈNH BẠC LIÊU. Các loài cây thuốc được xếp theo ABC, kèm theo tên gọi ở địa phương, tên khoa học, họ thực vật, bộ phận dùng và công dụng làm thuốc. Từng loài có kèm theo tư liệu tiêu bản hoặc ghi chú cụ thể hơn nhằm có cơ sở để đối chứng.

Nội dung 2: Xây dựng bộ sưu tập cây thuốc (tiêu bản khô và bổ sung vườn cây thuốc của trường) gồm các loài có giá trị sử dụng cao, các loài đặc hữu, quý hiếm.

  • Kết hợp với quá trình điều tra, khảo sát, tiến hành thu thập và xây dựng bộ sưu tập cây thuốc. Số lượng có thể là 250 tiêu bản của 100 loài. Mẫu vật được lấy tại địa điểm nghiên cứu, được chụp ảnh ngoài thực địa và xử lý trong phòng thí nghiệm, ngâm tẩm hoá chất bảo quản, khâu dán lên bìa cứng (bìa sơmi giấy kích thước 28 x 42 cm) theo tiêu chuẩn bộ tiêu bản thực vật quốc gia Việt Nam nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và trưng bày triển lãm.

  • Sưu tập bổ sung khoảng 30 loài cây thuốc tiêu biểu, đem về trồng ở Vườn cây thuốc trong khuôn viên Vườn thực vật của trường. Mỗi loài trồng 5 – 10 cá thể tùy theo dạng cây. Đối với cây bụi nhỏ và cây thảo trồng 4 – 5m2/loài; cây thân gỗ trồng 3-5 cá thể/loài. Từng loài đã trồng phải có lý lịch cây, etiket (nhãn đeo bằng Plastic) và các thông tin khác kèm theo.


tải về 258.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương