I thông tin chung về ĐỀ TÀItải về 258.5 Kb.
trang3/14
Chuyển đổi dữ liệu08.02.2024
Kích258.5 Kb.
#56541
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
khao1752017 94316

16

Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

[1]. Đỗ Huy Bích và nnc (2006), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập I, II, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
[2]. Võ Văn Chi (1997), Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nxb Y học.
[3]. Dự án hỗ trợ chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ tại Việt Nam - Pha II (2007), Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam, Nxb Bản đồ.
[4]. Lê Trần Đức (1983), Nguyễn Đình Chiểu với ngư tiểu vấn đáp Y thuật, Nxb Y học Hà Nội.
[5]. Lê Trần Đức (1995), Y dược học dân tộc - Thực tiễn trị bệnb, Nxb Y học Hà Nội.
[6]. Phạm Hoàng Hộ (2006), Cây có vị thuốc ở Việt Nam, Nxb Trẻ.
[7]. Đỗ Tất Lợi (1995) Những Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (in lần thứ 7), Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
[8]. Đỗ Tất Lợi (2006), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học-Nxb Thời đại.
[9]. Trần Đình Lý (1995), 1900 loài cây có ích, Nxb Thế giới Hà Nội.
[10]. Hải Thượng Lãn Ông (1790), Dược phẩm vọng yếu - Bản dịch Viện Đông y, Nxb Y học và Thể dục thể thao Hà Nội.
[11]. Nguyễn Tập (1996), Nghiên cứu bảo tồn những cây thuốc quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam, Luận án Khoa học Sinh học.
[12]. Nguyễn Tập (2007), Cẩm nang cây thuốc cần được bảo vệ ở Việt Nam.
[13]. Nguyễn Nghĩa Thìn và nnk (2001), Thực vật học dân tộc - Cây thuốc của đồng bào Thái Con Cuông Nghệ An, Nxb Nông nghiệp.
[14]. Tuệ Tĩnh (1972), Nam dược thần hiệu - Bản dịch, Nxb Y học Hà Nội.
[15]. Viện Dược liệu (2003), "Tổng quan về nguồn dược liệu Việt Nam", Proceeding Hội nghị Dược liệu toàn quốc lần thứ nhất.
[16]. Viện Dược liệu (2000 - 2008), Báo cáo kết quả nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây thuốc ở Việt Nam (Chương trình thường xuyên và Bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc – Do Bộ KH & CN quản lý).
[17]. WHO, IUCN & WWF (1991), The Conservation of Medicinal Plants. Proceeding of an International Consultation, Chiang Mai, Thailand; Cambridge University Press.
[18]. WHO, IUCN & WWF (1993), Guidelines on the conservation of Medicinal Plants, The trus tees, Royal Botanic Gardens, Kew.
[19]. Crevost Ch. et A. Petelot (1928) Catalogue des produits de L’Indochine, 5. Produits Medicinaux. Pari.
[20]. Farnsworth N.R. and Soejarto D.D (1991), Global improtance of medicinal plants, In O.Akerele, V. Heywood & H.Synge. Ibid.
[21]. Perry L.M (1985), Medicinal plants of East and Southeast Asia, Attributed properties and uses. The Unit Press Cambridge Mass & London.
[22]. Petelot A (1952 – 1954) Les plantes medicinales du Cambodge, du Laos et du Vietnam, Archives des Recherches agronomiques et pastorales du Vietnam, Saigon.
tải về 258.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương