Ðại Thừa Xuất bản 1998 thiềN, Ánh bình minh phưƠng tây nguyên Tác: Roshi Philip Kapleau Việt dịch : Huỳnh Công Hoàngtải về 1.46 Mb.
trang1/30
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
cÐại Thừa Xuất bản 1998
THIỀN, ÁNH BÌNH MINH PHƯƠNG TÂY
Nguyên Tác: Roshi Philip Kapleau
Việt dịch : Huỳnh Công Hoàng

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 5-8-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

LỜI NÓI ÐẦU

LỜI TỰA


PHẦN MỘT – NHỮNG TIA SÁNG THIỀN

DẪN NHẬP


1 - THIỀN XUẤT PHÁT TỪ ÐÂU- ẤN ÐỘ, TRUNG HOA HAY NHẬT BẢN?

2 - NẾU TÔI PHẢI NÓI VỀ THIỀN , THÌ NÓ KHÔNG PHẢI LOẠI THIỀN MÀ TÔI ÐANG NÓI

3 - TẠI SAO THIỀN SƯ TRẢ LỜI BẰNG CÁI GIỌNG KHINH KHỈNH NHƯ VẬY?

4 - NẾU DÂN MỸ DÀNH THỜI GIAN CỦA HỌ ÐỂ THIỀN, NHỮNG XÃ HỘI NĂNG ÐỘNG HƠN SẼ SẢN XUẤT TRỘI VƯỢT VÀ NGAY CẢ CHÔN VÙI CHÚNG TA.

5 - THIỀN VÀ THẦN KINH TRỊ LIỆU CÓ TƯƠNG HỢP VỚI NHAU HAY KHÔNG?

6 - LIỆU PHÁP TÂM LÝ THỂ CHẤT VÀ THIỀN KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

7 - CÓ KHÔN NGOAN HAY KHÔNG KHI KẾT HỢP YOGA HOẶC KHÍ CÔNG HOẶC KARATE VỚI THIỀN?

8 - CÁI GÌ LÀ TƯ NIỆM BẤT THIỆN ?

9 - CÓ CHẾ ÐỘ ĂN ÐẶC BIỆT CHO THIỀN KHÔNG?

10 - ÐỌC VỀ GIÁC NGỘ GIỐNG NHƯ GẢI CÁI CHÂN NGỨA MÀ KHÔNG CỞI GIẦY

11 - ÐỌC HAY KHÔNG NÊN ÐỌC?

12 - CÁI GÌ THẬT SỰ LÀ THẬT?

13 - LÀM CÁCH NÀO TÌM ÐƯỢC NGƯỜI THẦY CHO MÌNH ?

14 - KHÔNG CÓ THẦY VỀ THIỀN

15 - THAM THIỀN NHẬP ÐỊNH: AI SIÊU VIỆT CÁI GÌ?

16 - MÁY HỒI TIẾP SINH HỌC (Biofeedback Machine): THIỀN ÐIỆN TỬ?

17 - TÔI CÓ THỂ THỰC HÀNH THIỀN VỪA LÀ TÍN ÐỒ TỐT CỦA ÐẠO DO THÁI (HAY THIÊN CHÚA GIÁO) HAY KHÔNG?

18 - GIÁ TRỊ CỦA MỘT NGỌN NÚI " THÁNH" VỚI TỌA THIỀN LÀ GÌ?

19 - NGỘ LÀ GÌ?

20 - THẦY ÐẮC NGỘ CHƯA?

21 - CÓ THỂ ÐẮC NGỘ MÀ KHÔNG CẦN TU LUYỆN HAY KHÔNG?

22 - CÓ SỰ KHÁC NHAU GIỮA NỘI KIẾN SIÊU HÌNH VÀ NGỘ HAY KHÔNG?

23 - KHÔNG VÀO HANG HÙM SAO BẮT ÐƯỢC CỌP

24 - TÁNH KHÔNG LÀ GÌ?

25 - CÁI GÌ , NẾU CÓ THỂ LÀM SỐNG CÁI CHẾT SINH HỌC?

26 - QÚI VỊ ÐANG SỐNG HAY ÐANG CHẾT?

27 - THIỀN NÓI," ÐỪNG ÐÈ NÉN TÌNH CẢM," NHƯNG CÒN DẬN DỮ THÌ SAO?

28 - CÓ PHẢI TỪ BỎ TÌNH DỤC ÐỂ ÐẮC NGỘ HAY KHÔNG?

29 - NGƯỜI TA CÓ THỂ TỰ MÌNH THAM GIA CÔNG ÁN KHÔNG?

30 - TẠI SAO CHÚNG TA LẠI TỪ CHỐI KHÔNG ÐI THEO LỐI CŨ CỦA CÁC BẬC THẦY THUỞ TRƯỚC MÀ LẠI TÌM CON ÐƯỜNG DỂ HƠN?

PHẦN HAI – THỜI KỲ NHIẾP TÂM

DẪN NHẬP


I.NHỮNG BÀI THUYẾT KHÍCH LỆ  VÀ NHỮNG LỜI BÌNH

1. NGÀY THỨ TƯ - BÀI THUYẾT KHÍCH LỆ

2. NGÀY THỨ NĂM - BÀI THUYẾT KHÍCH LỆ

3. NGÀY THỨ SÁU - BÀI THUYẾT KHÍCH LỆ

4. NGÀY THỨ BẢY - BÀI THUYẾT KÍCH LỆ

II. MÔ TẢ SỰ GIÁC NGỘ

1. " SỰ HẠNH PHÚC NHƯ THẾ LÀM BẠN HIỂU SỰ BẤT HẠNH CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO TRƯỚC ÐÂY TRẢI QUA"

2. “ TÔI BƯỚC MỘT BƯỚC VÀ VŨ TRỤ LỘN NGƯỢC RA "

3. " AN VUI VÔ HẠN "

4. "THẬT BIẾT ƠN KHI ÐƯỢC LÀM NGƯỜI."

5. "ÐỘI KHI TÔI NGHĨ KINH NGHIỆM TÌNH DỤC THẬT HƠN KIẾN TÁNH--VỚI LỜI ÐÁP CỦA LÃO SƯ

6. " MỖI NGÀY KHO TÀNG CUỘC SỐNG THU ÐƯỢC SỰ LỘNG LẪY VÀ ÐẸP ÐẼ.

7. " ÔI CON NGƯỜI LÀ TÁC PHẨM KỲ DIỆU NHẤT -CHỈ ÐỂ BƯỚC TRÊN TRÁI ÐẤT NÀY"

PHẦN BA - TỤNG NIỆM

DẪN NHẬP

I .CÁC BÀI TỤNG

1. TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

2. BÁT NHÃ TÂM KINH

3. BẠCH ẨN TOẠ THIỀN CA

4. TÍN TÂM MINH

II. LÁ THƯ VÀ LỜI ÐÁP

III. NHỮNG ÐỐI THOẠI

1. CÓ PHẢI VÌ XU NỊNH MÀ CHÚNG TA CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT?

2. TỪ BI, NHƯ TÌNH YÊU, KHÔNG LÀ NHỮNG GÌ NGƯỜI TA THƯỜNG GÁN CHO NÓ.

PHẦN BỐN - ÐẠO LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

DẪN NHẬP


I. NHỮNG LÁ THƯ VÀ LỜI ÐÁP

1." SỐNG TRÊN ÐỜI NHƯ MỘT PHẬT TỬ THIỀN CÓ Ý NGHĨA GÌ?"

2." THIỀN LÀ MỘT CÁCH TRỐN CHẠY--THÌ ANH LÀM GÌ ÐỂ GIÚP XÃ HỘI?

3." TÔI CÓ PHẢI TỪ BỎ GIA ÐÌNH ÐỂ HOÀN TOÀN GIA NHẬP THIỀN KHÔNG?

II .NHỮNG ÐỐI THOẠI

1. NGỘ CÓ ÐƯA RA GIẢI PHÁP CHO TÌNH TRẠNG LƯỠNG NAN VỀ ÐẠO ÐỨC HAY KHÔNG?

2. THIỀN Ở TRÊN ÐẠO LÝ NHƯNG ÐẠO LÝ KHÔNG Ở DƯỚI THIỀN

3. NHÀ THỔ VÀ PHẬT GIÁO

III. THUYẾT PHÁP

GIỚI CẤM THỨ NHẤT: KHÔNG SÁT SANH

LỜI KẾT


---o0o---


LỜI NÓI ÐẦU


Thiền : Ánh bình minh ở phương Tây là cuốn sách đi kèm với quyển Ba trụ Thiền. Ấn bản đầu tiên năm 1965, Ba trụ Thiền bán được 150000 bản tiếng Anh. Ðến nay nó được dịch sang tiếng Ðức, tiếng Tây ban nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ đào nha, tiếng Hòa lan, tiếng Ba lan. Chắc chắn nó là một loại sách kinh điển của Thiền và sẽ tiếp tục được sử dụng như cuốn sách hướng dẫn cho người tu luyện Thiền trong những năm sắp tới.

Khi được xuất bản, cuốn Ba trụ thiền gây tiếng vang lớn. Từ giữa thập niên sáu mươi đến giữa thập niên bảy mươi, lão sư Kapleau đi ngang dọc khắp nước Mỹ đáp lại lời mời đến thuyết pháp cho đủ mọi tầng lớp xã hội.Ông nói chuyện ở trường cao đẳng,viện đại học, trung tâm phát triển, và hội nghị chuyên đề; ông xuất hiện trước những nhóm nhân sĩ, các tổ chức tôn giáo, và những nhóm tham vấn; ông đi đến Canada, Mê hi cô, Costa Rica, Ðức và ngay cả Ba Lan. Sự hiện diện của ông?phong cách bình dị, kinh nghiệm và dãn dị?khẳng định những gì đã hứa hẹn trong tác phẩm Ba trụ Thiền. Ông là người phương Tây thấm nhuần Thiền. Hơn nữa, qua phong cách ứng xử, cho thấy ông đã tiến sâu, len lỏi trong Thiền, cố gắng vượt qua và giãi quyết được rất nhiều điều vốn đã từng cản trở và làm thất vọng những người đang lắng nghe ông. Kết quả trứơc tiên là từng cá nhân một, rồi đến một dòng người rồi một biển người đến Rochester để nghiên cứu và thực tập với ông ở trung tâm Thiền do ông thành lập.

Trong nhiều năm lão sư Kapleau đã chủ trì nhiều cuộc hội nghị và khoá nhiếp tâm, thuyết pháp, cố vấn cho Thiền sinh, và tiếp xúc đủ các hạng người, họ đến với ông vì mong được sự khuyên bảo và hướng dẫn. Từ những kinh nghiệm đó, ông mạnh dạn viết cuốn Thiền: Ánh bình minh ở phương Tây.

Năm 1966 Trung Tâm Thiền ở Rochester tổ chức khóa nhiếp tâm đầu tiên; năm 1968 một cơn hỏa hoạn tàn khốc và thiêu rụi tất cả chỉ còn cái sườn toà nhà Trung tâm. Bằng những kỹ năng , các thành viên nổ lực trong hai năm đấu tranh với chính họ, với những người khác, với những chướng ngại vật chất đề tạo nên một ngôi Thiền viện từ cái sườn cũ. Trung tâm đã phát triển một cách qui mô kể từ lúc đó và có nhiều sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, dù hỏa hoạn, bận rộn với những đề án xây dựng, những thay đổi liên tục, những sinh hoạt căn bản của Thiền?toạ thiền, nhiếp tâm , hội thảo, lễ lạc và những buổi cầu nguyện?vẫn được tiến hành đều đặn. Nhiều buổi lể truyền thống đã được chọn lại và điều chỉnh để đáp ứng những đòi hỏi phù hợp với thời đại và văn hoá của chúng ta, nhưng lão sư Kapleau kiên quyết và không ngừng gìn giữ tinh thần Thiền được các lão sư Ðại vân và Bạch vân truyền lại.

Những đòi hỏi của lão sư Kapleau đối với những người làm việc với ông cũng lớn như những đòi hỏi được thực hiện ở tu viện Phát Tâm, nơi ông được đào tạo.Ông không dung thứ sự tự buông thả hoặc tự ti, ông cũng không chấp nhận các lời xin lổi hoặc lời cầu xin đặc biệt .Ông mong đợi sự tận tâm và chăm chỉ. "Nếu trò không bằng hoặc vượt thầy", ông nói," thì đều xem là thất bại."

Ðây là người phương Tây vừa đắc ngộ vừa ăn nói lưu loát, biết được những nghi ngờ, mối quan tâm, và những hi vọng của những người thiên về kỹ thuật đương thời. Hiếm có một sự kết hợp các phẩm chất như vậy.

Ðọc giả phải biết mục đích thực của cuốn sách này: như là khóa nhiếp tâm dành cho sự ngộ của những người tham gia, vì thế cuốn sách được viết bởi người thầy đắc ngộ, có một mục đích cuối cùng?vì sự giác ngộ sau cùng của đọc giả.

ALBERT LOW
Tác giả cuốn Thiền và sự quản lý sáng tạo

---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương