I. Định nghĩa: Lực đẩy Archimedes hay được viết lực đẩy Archimède hay lực đẩy Ác-si-méttải về 21.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích21.16 Kb.
LỰC ĐẨY ARCHIMEDES
I. Định nghĩa:

- Lực đẩy Archimedes (hay được viết lực đẩy Archimède hay lực đẩy Ác-si-mét) là lực tác động bởi một chất lưu (chất lỏng hay chất khí) lên một vật thể nhúng trong nó, khi cả hệ thống nằm trong một trường lực (như trọng trường hay lực quán tính). Lực này có cùng độ lớn và ngược hướng của tổng lực mà trường lực tác dụng lên phần chất lưu có thể tích bằng thể tích vật thể chiếm chỗ trong chất này. Lực này được đặt tên theo Ácsimét, nhà bác học người Hy Lạp đã khám phá ra nó. Lực đẩy Ácsimét giúp thuyềnkhí cầu nổi lên, là cơ chế hoạt động của sự chìm nổi của tàu ngầm hay , và đóng vai trò trong sự đối lưu của chất lưu.II. Sự nổi

Nếu thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì:  • Vật chìm xuống khi lực đẩy Archimedes nhỏ hơn trọng lượng:

FA


  • Vật nổi khi: FA>P

  • Vật lơ lửng trong chất lỏng khi:

FA=P

III. Công thức tính lực đẩy Archimedes

Độ lớn của lực đẩy Archimedes bằng tích của trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích bị vật chiếm chỗ:

FA =d x V

Trong đó:  • FA là lực đẩy Archimedes;

  • dtrọng lượng riêng của chất lỏng;

  • Vthể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương