I. Lĩnh vực chuyên môn Kỹ thuật – Kinh doanh Đề cương ôn thi nhóm nghề Quản lý vận hành tba 110kVtải về 57.11 Kb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích57.11 Kb.
#52811
1   2   3   4   5   6   7   8
de cuong on thi tho gioi tong hop cac nhom nghe
DDV2017 tracnghiem Dieu do vien Gioi 2017
4. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VỀ PCCC


  1. Các quy định về PCCC tại Nghị đinh 136/2020/NĐ-CP trọng tâm tại điều: 16, 19, 20, 21, 32, 37, 40

  2. Các quy định về PCCC tại Thông tư 08/2018/TT-BCA trọng tâm tại điều: 4, 5

  3. Các kiến thức xã hội về PCCC như các loại bình chữa cháy, đặc điểm chính, tác dụng và hoàn cảnh sử dụng từng loại bình (MT5, MFZ3, CO2, Bột…)

  4. Các quy định về PCCC tại luật PCCC (luật 27 QH10) trọng tâm tại điều: 3, 5, 6, 24, 30, 33

  5. Các quy định về PCCC tại quyển III quy phạm trang bị điện trọng tâm tại phần trang bị phân phối và trạm biến áp trong nhà (III.2.90 đến III.2.92)

  6. Các quy định về PCCC tại Thông tư 149/2020/TT-BCA trọng tâm tại điều: 5, 10, 11

  7. Các quy định về PCCC tại Thông tư 17/2021/TT-BCA trọng tâm tại phụ lục V

  8. Các quy định về PCCC tại TCVN 9385:2012 trọng tâm tại mục 7

  9. Những hiểu biết cơ bản về sự cháy, nguyên nhân, hiện tượng…

tải về 57.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương