I. Lĩnh vực chuyên môn Kỹ thuật – Kinh doanh Đề cương ôn thi nhóm nghề Quản lý vận hành tba 110kVtải về 57.11 Kb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích57.11 Kb.
#52811
1   2   3   4   5   6   7   8
de cuong on thi tho gioi tong hop cac nhom nghe
DDV2017 tracnghiem Dieu do vien Gioi 2017
II. Lĩnh vực chuyên môn An toàn
1. Nhóm nghề vận hành TBA 110kV

Đề cương ôn thi Quy trình An Toàn Điện

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG Error: Reference source not found


Điều 3. Những quy định chung để đảm bảo ATĐ Error: Reference source not found
CHƯƠNG II. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN CHUNG Error: Reference source not found
MỤC 1. KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐIỆN Error: Reference source not found
Điều 5. Khoảng cách ATĐ khi không có rào chắn Error: Reference source not found
Điều 6. Khoảng cách ATĐ khi có rào chắn Error: Reference source not found
Điều 7. Khoảng cách cho phép nhỏ nhất Error: Reference source not found
Điều 8. Khoảng cách an toàn phóng điện Error: Reference source not found
Điều 9. Khoảng cách ATĐ đối với điện một chiều Error: Reference source not found
MỤC 2. YÊU CẦU NỐI ĐẤT Error: Reference source not found
Điều 10. Yêu cầu chung về nối đất Error: Reference source not found
Điều 11. Dây nối đất Error: Reference source not found
Điều 12. Đặt và tháo nối đất Error: Reference source not found
MỤC 3. AN TOÀN THAO TÁC THIẾT BỊ ĐIỆN Error: Reference source not found
Điều 13. Quy định chung về an toàn thao tác thiết bị điện Error: Reference source not found
Điều 14. An toàn thao tác tại chỗ thiết bị điện Error: Reference source not found
Điều 15. An toàn thao tác xa Error: Reference source not found
Điều 16. An toàn thao tác xử lý sự cố khẩn cấp Error: Reference source not found
MỤC 4. LÀM VIỆC CÓ CẮT ĐIỆN Error: Reference source not found
Điều 17. Biện pháp kỹ thuật chung Error: Reference source not found
Điều 18. Công việc phải cắt điện Error: Reference source not found
Điều 19. Cắt điện và thực hiện các biện pháp ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc Error: Reference source not found
Điều 20. Kiểm tra xác định không còn điện Error: Reference source not found
Điều 21. Nối đất nơi làm việc có cắt điện Error: Reference source not found
Điều 22. Nối đất tạo vùng an toàn khi làm việc Error: Reference source not found
Điều 23. Nối đất khi làm việc ở trạm điện phân phối hoặc tủ phân phối Error: Reference source not found
Điều 24. Nối đất khi làm việc trên ĐD cao áp Error: Reference source not found
Điều 25. Nối đất khi làm việc trên ĐD hạ áp Error: Reference source not found
Điều 26. Những công việc cho phép làm việc sau khi cắt điện không cần thực hiện việc đặt nối đất di động Error: Reference source not found
Điều 27. Thực hiện biện pháp kỹ thuật an toàn khi nhiều Đơn vị công tác cùng làm việc trên một công trình điện lực Error: Reference source not found
MỤC 5. LÀM VIỆC GẦN NƠI CÓ ĐIỆN Error: Reference source not found
Điều 28. Đảm bảo khoảng cách ATĐ Error: Reference source not found
Điều 29. Thiết lập vùng làm việc an toàn Error: Reference source not found
Điều 30. Tiếp nhận, làm việc trong vùng làm việc an toàn Error: Reference source not found
Điều 31. Thiết lập cảnh báo an toàn Error: Reference source not found
MỤC 6. LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN Error: Reference source not found
Điều 32. Điều kiện khi làm việc có điện Error: Reference source not found
Điều 33. An toàn khi làm việc có điện Error: Reference source not found
Điều 34. Biện pháp làm việc có điện cấp điện cao áp Error: Reference source not found
Điều 35. Gia cố trước khi làm việc có điện Error: Reference source not found
Điều 36. Làm việc đẳng thế (đẳng áp) Error: Reference source not found
MỤC 7. RÀO CHẮN, BIỂN BÁO, TÍN HIỆU, CHIẾU SÁNG Error: Reference source not found
Điều 37. Làm rào chắn Error: Reference source not found
Điều 38. Treo biển báo, tín hiệu Error: Reference source not found
Điều 39. Chiếu sáng vị trí làm việc Error: Reference source not found
CHƯƠNG III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC Error: Reference source not found
MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC Error: Reference source not found
Điều 40. Biện pháp tổ chức chung Error: Reference source not found
Điều 41. Tổ chức Đơn vị công tác Error: Reference source not found
Điều 42. Quyền hạn, trách nhiệm của Đơn vị QLVH Error: Reference source not found
MỤC 2. KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN THI CÔNG Error: Reference source not found
Điều 43. Những công việc phải khảo sát hiện trường Error: Reference source not found
Điều 44. Khảo sát, lập biên bản hiện trường Error: Reference source not found
Điều 45. Lập biện pháp an toàn trong phương án thi công Error: Reference source not found
MỤC 3. ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC Error: Reference source not found
Điều 46. Đăng ký công tác Error: Reference source not found
Điều 47. Giải quyết công tác Error: Reference source not found
Điều 48. Hủy hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện công việc do thời tiết Error: Reference source not found
MỤC 4. PHIẾU CÔNG TÁC, LỆNH CÔNG TÁC Error: Reference source not found
Điều 49. Phiếu công tác Error: Reference source not found
Điều 50. Lệnh công tác Error: Reference source not found
Điều 51. Công việc thực hiện theo PCT, LCT Error: Reference source not found
Điều 52. Các chức danh trong PCT Error: Reference source not found
Điều 53. Các chức danh trong LCT Error: Reference source not found
Điều 54. Người cấp phiếu Error: Reference source not found
Điều 55. Người cho phép Error: Reference source not found
Điều 56. Người giám sát ATĐ Error: Reference source not found
Điều 57. Người lãnh đạo công việc Error: Reference source not found
Điều 58. Người cảnh giới Error: Reference source not found
Điều 59. Người ra lệnh Error: Reference source not found
Điều 60. Người chỉ huy trực tiếp Error: Reference source not found
Điều 61. Người thi hành lệnh Error: Reference source not found
Điều 62. Nhân viên đơn vị công tác Error: Reference source not found
MỤC 5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TẠI HIỆN TRƯỜNG Error: Reference source not found
Điều 63. Kiểm tra, tiếp nhận, cho phép làm việc tại hiện trường Error: Reference source not found
Điều 64. Giám sát an toàn trong thời gian công tác Error: Reference source not found
Điều 65. Nghỉ giải lao Error: Reference source not found
Điều 66. Nghỉ hết ngày làm việc và bắt đầu ngày tiếp theo Error: Reference source not found
Điều 67. Xử lý khi xảy ra tai nạn, sự cố Error: Reference source not found
Điều 68. Dừng và tạm dừng làm việc Error: Reference source not found
Điều 69. Thay đổi người tham gia thực hiện công tác Error: Reference source not found
Điều 70. Thí nghiệm ĐD, thiết bị điện Error: Reference source not found
Điều 71. Kết thúc công việc Error: Reference source not found
Điều 72. Trao trả nơi làm việc, khóa phiếu và đóng điện Error: Reference source not found
MỤC 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN Error: Reference source not found
Điều 73. Trách nhiệm của Đơn vị công tác, Đơn vị QLVH, đơn vị điều độ Error: Reference source not found
CHƯƠNG IV. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN KHI LÀM CÔNG VIỆC CỤ THỂ Error: Reference source not found
MỤC 1. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO Error: Reference source not found
Điều 83. Biện pháp an toàn phòng tránh nguy hiểm điện từ trường Error: Reference source not found
Điều 84. Thời gian làm việc Error: Reference source not found
Điều 85. Sử dụng thiết bị, phương tiện phòng tránh nguy hiểm điện từ trường Error: Reference source not found
Điều 86. Nối đất phòng tránh nguy hiểm cảm ứng điện từ trường Error: Reference source not found
MỤC 2. LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Error: Reference source not found
Điều 87. Khi vào trạm điện làm việc Error: Reference source not found
Điều 88. Làm việc với trạm điện, nhà máy điện không người trực Error: Reference source not found
Điều 89. Làm việc trong khu vực thiết bị điện cao áp đang mang điện Error: Reference source not found
Điều 90. Sử dụng ampe kìm đo cường độ dòng điện Error: Reference source not found
Điều 91. Làm việc ở máy cắt Error: Reference source not found
Điều 92. Máy biến áp đo lường Error: Reference source not found
Điều 93. Làm việc an toàn với thiết bị GIS Error: Reference source not found
Điều 94. Làm việc ở máy phát điện và máy bù đồng bộ Error: Reference source not found
Điều 95. Làm việc ở động cơ điện Error: Reference source not found
Điều 96. Làm việc với tụ điện Error: Reference source not found
Điều 97. Làm việc với ắc-quy Error: Reference source not found
MỤC 4. LÀM VIỆC TRÊN CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ Error: Reference source not found
Điều 106. Làm việc trên các thiết bị đo lường, điều khiển, bảo vệ Error: Reference source not found
Điều 107. Khi ghi chỉ số công tơ điện Error: Reference source not found

2. Nhóm nghề QLVH đường dây 110kV

tải về 57.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương