I. Lĩnh vực chuyên môn Kỹ thuật – Kinh doanh Đề cương ôn thi nhóm nghề Quản lý vận hành tba 110kV


Đề cương ôn thi nhóm nghề Điều độ viên lưới điện phân phốitải về 57.11 Kb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích57.11 Kb.
#52811
1   2   3   4   5   6   7   8
de cuong on thi tho gioi tong hop cac nhom nghe
DDV2017 tracnghiem Dieu do vien Gioi 2017
Đề cương ôn thi nhóm nghề Điều độ viên lưới điện phân phối

Các Quy định và thông tư tham chiếu

Nội dung đề cương ôn thi sơ tuyển

Quy trình điều tra sự cố nhà máy điện và lưới điện, Quyết định số 736

- Định nghĩa các dạng sự cố, cấp sự cố, phân cấp điều tra sự cố, thời hạn báo cáo sự cố, thế nào là sự cố chủ quan, khách quan

Quy định về cấu hình hệ thống Role bảo vệ cho đường dây và TBA 110kV, Quy định 2896

- Cấu hình role bảo vệ cho đường dây 110kV, trung áp trunh tính cách ly, nối đất, MBA
- Ký hiệu các chức năng bảo vệ: So lệch, khoảng cách, quá dòng, điện áp, tần số….
- Sơ đồ phương thức bảo vệ đường dây, MBA

Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

- Quy định về nội dung, hồ sơ tài liệu cung cấp phục vụ công tác cấp phiếu chỉnh định
- Quy định về việc phản hồi phiếu chỉnh định

Quy trình vận hành thiếu Role bảo vệ, 2896/ĐĐQG

- Cấp thẩm quyền cho phép vận hành và điều kiện vận hành thiếu role bảo vệ
- Thời hạn và quy định tương ứng với từng loại bảo vệ

Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

- Phân cấp điều độ HTĐ Quốc gia (quyền điểu khiển, quyền kiểm tra)
- Chế độ giao nhận ca

Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia

- Phân cấp xử lý sự cố HTĐ Quốc gia
- Chế độ báo cáo sự cố
- Quy định xử lý sự cố MBA, đường dây trên không và cáp ngầm…

Quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

- Quy định chức danh lập, duyệt phiếu thao tác
- Quy định trình tự thao tác các thiết bị

Thông tư 39 Quy định lưới điện phân phối

- Chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, các chỉ tiêu về khái niệm về SAIDI, MAIFI, CAIDI
- Các quy định về mức độ mang tải đường dây, MBA, độ lệch về điện áp…vvv

Nội dung khác liên quan tới kỹ thuật, vận hành (quy phạm trang bị điện, SCADA, thông tin liên lạc,…)


tải về 57.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương