I. Lĩnh vực chuyên môn Kỹ thuật – Kinh doanh Đề cương ôn thi nhóm nghề Quản lý vận hành tba 110kV


Đề cương ôn thi nhóm nghề QLVH ĐZ và TBA trung hạ áptải về 57.11 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích57.11 Kb.
#52811
1   2   3   4   5   6   7   8
de cuong on thi tho gioi tong hop cac nhom nghe
DDV2017 tracnghiem Dieu do vien Gioi 2017
Đề cương ôn thi nhóm nghề QLVH ĐZ và TBA trung hạ áp

Các Quy định và thông tư tham chiếu

Nội dung đề cương ôn thi sơ tuyển

Các Quy định về công tác quản lý kỹ thuật của EVN – Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV và từ 0,4kV đến dưới 110kV

- Chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, các chỉ tiêu về khái niệm về SAIDI, MAIFI, CAIDI
- Các quy định về mức độ mang tải đường dây, MBA, độ lệch về điện áp…vvv

Quy trình điều tra sự cố nhà máy điện và lưới điện, Quyết định số 468/QĐ-EVN ngày 13/6/2020

- Nguyên tắc xác định sự cố, bất thường
- Phân loại sự cố: cấp 1, cấp 2, cấp 3, bất thường.
- Trách nhiệm đơn vị QLVH, trách nhiệm các cấp điều độ khi xảy ra sự cố.
- Tổ chức họp phân tích sự cố.
- Các dạng báo cáo sự cố: Báo cáo nhanh, báo cáo phân tích sự cố, báo cáo thống kê định kỳ.
- Phân cấp tổ chức điều tra sự cố, quy định đoàn điều tra sự cố các cấp.
- Thời hạn điều tra sự cố, hồ sơ điều tra sự cố, các bước điều tra sự cố và lưu trữ hồ sơ điều tra sự cố.
- Trách nhiệm thực hiện và xử lý vi phạm.

Quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia số 28/2014/TT-BCT

- Yêu cầu chung đối với xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia
- Nhiệm vụ của Nhân viên vận hành trong xử lý sự cố
- Xử lý sự cố máy biến áp
- Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp từ 35kV trở xuống
- Xử lý sự cố đường cáp Điện lực

Thông tư 44/2014/TT-BCT Quy định quy trình thao tác trong Hệ thống điện quốc gia

- Các khái niệm, thuật ngữ trong quy trình thao tác HTĐ QG;
- Nội dung, trình tự việc tổ chức thao tác thiết bị trong hệ thống lưới điện phân phối 35kV trở xuống;
- Nội dung, trình tự việc thực hiện thao tác thiết bị trong HT lưới điện phân phối 35kV trở xuống;
- Quy định chung và trình tự thực hiện việc thao tác các thiết bị nhất thứ như MC, DCL, MBA.. cấp điện áp 35kV trở xuống.
- Quy định chung và trình tự thực hiện việc thao tác đường dây cấp điện áp 35kV trở xuống.Thông tư 39 Quy định lưới điện phân phối

  • Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành hệ thống điện phân phối như tần số, điện áp, cân bằng pha, sóng hài điện áp, nhấp nháy điện, dòng ngắn mạch và thời gian loại trừ sự cố…..
Quy trình Kinh doanh điện năng ban hành tại QĐ 1199/QĐ-EVN ngày 1/9/2021

Phần IV. Quy trình quản lý thiết bị đo đếm

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013, Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Các nội dung liên quan tới chu kỳ kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (TU, TI, công tơ 1 pha, 3 pha cơ khí, điện tử)

Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013

Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực; nguyên tắc kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện.

Vận hành các thiết bị đo đếm trung, hạ thế

Lý thuyết đo lường điệnCác khái niệm cơ bản về thiết bị đo đếm (TU, TI, công tơ cơ khí, điện tử) trên lưới điện trung, hạ thế.
Lý thuyết đo lường điện, một số các trường hợp sự cố đo đếm điện năng, các tính toán truy thu điện năng khi bị sự cố.

Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chứa đường dây trung áp

Các yêu cầu chung về quản lý vận hành
- Về đối tượng áp dụng
- Về hồ sơ quản lý
- Về nhật ký vận hành
- Về mức dự phòng VTTB
Các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo vận hành
- Về công tác quản lý vận hành cột
- Về công tác tuyên truyền, bảo vệ hành lang lưới điện
- Về công tác chặt tỉa cây
- Về chế độ làm việc tại các nút
- Về quy định vận hành dây dẫn
- Về quy định về dây và móng néo
Các tiêu chuẩn về hành lang bảo vệ đường dây
- Về hành lang bảo vệ
Các quy định trong công tác kiểm tra
- Về các loại hình công tác kiểm tra

Các qui trình quản lý vận hành, bảo dưỡng các thiết bị lắp đặt trong trạm trung gian

Qui trình quản lý vận hành, bảo dưỡng trạm biến áp trung gian không người trực ( theo quyết định số 268/QĐ-EVN ngày 4 tháng 3 năm 2019

Quy trình Quản lý vận hành và Bảo dưỡng trạm biến áp phân phối trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-EVN ngày 04/3/2019

- Vận hành TBA trong điều kiện bình thường.
- Kiểm tra, xử lý MBA trong điều kiện không bình thường và sự cố.
- Xử lý sự cố TBA phân phối.
- Thời gian và các loại kiểm tra TBA
- Các nội dung kiểm tra TBA và xử lý
- Hồ sơ kỹ thuật TBA
- Bảo dưỡng, sửa chữa TBA

Quy trình vận hành và sửa chữa đường dây trên không điện áp 110, 220KV

- Các tài liệu kỹ thuật phải có và các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác vận hành và sửa chữa đường dây
- Hành lang bảo vệ đường dây
- Quy định công việc kiểm tra đường dây, nội dung kiểm tra Đường dây
- Tiêu chuẩn vận hành của cột và xà, cách điện, dây dẫn, tiếp địa, dây néo
- Dự phòng tối thiểu các vật tư kỹ thuật chủ yếu trong vận hành tại kho đơn vị quản lý đường dâyQuy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia số 28/2014/TT-BCT

- Nhiệm vụ của Nhân viên vận hành trong xử lý sự cố
- Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp trên 35kV đến 220kV
- Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp từ 35kV trở xuống
- Xử lý sự cốđường cáp Điện lựcQuy trình điều tra sự cố nhà máy điện và lưới điện, Quyết định số 736/QĐ-EVN

- Nguyên tắc xác định sự cố, bất thường
- Quy định cách tính sự cố
- Phân loại sự cố và bất thường
- Thu thập thông tin sự cố và Phân tích sự cố
- Quy định Điều tra sự cố

Quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia Số: 44 /2014/TT-BCT

- Thao tác đường dây
+ Thao tác cắt điện đường dây
+ Thao tác đóng điện đường dây
+ Các biện pháp an toàn đối với đường dây

Quy trình Điều độ trong hệ thống điện quốc gia Số: 40/2014/TT-BCT

Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện

Quy định Hệ thống điện phân phối Số: 39/2015/TT-BCT

- Chế độ nối đất trung tính trong hệ thống điện phân phối
- Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối

Quy định về cấu hình hệ thống Role bảo vệ cho đường dây và TBA 110kV,

- Cấu hình role bảo vệ cho đường dây trung áp
- Sơ đồ phương thức bảo vệ đường dây

  1. tải về 57.11 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương