I. Lĩnh vực chuyên môn Kỹ thuật – Kinh doanh Đề cương ôn thi nhóm nghề Quản lý vận hành tba 110kVtải về 57.11 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích57.11 Kb.
#52811
  1   2   3   4   5   6   7   8
de cuong on thi tho gioi tong hop cac nhom nghe
DDV2017 tracnghiem Dieu do vien Gioi 2017

I. Lĩnh vực chuyên môn Kỹ thuật – Kinh doanh

 1. Đề cương ôn thi nhóm nghề Quản lý vận hành TBA 110kV

Các Quy định và thông tư tham chiếu

Nội dung đề cương ôn thi sơ tuyển

Các Quy định về công tác quản lý kỹ thuật của EVN – Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV và từ 0,4kV đến dưới 110kV

- Chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, các chỉ tiêu về khái niệm về SAIDI, MAIFI, CAIDI
- Các quy định về mức độ mang tải đường dây, MBA, độ lệch về điện áp…vvv

Quy trình điều tra sự cố nhà máy điện và lưới điện

- Định nghĩa các dạng sự cố, cấp sự cố, phân cấp điều tra sự cố, thời hạn báo cáo sự cố, thế nào là sự cố chủ quan, khách quan

Quy định về cấu hình hệ thống Role bảo vệ cho đường dây và TBA 110kV, Quy định 2896 Quy trình vận hành thiếu role bảo vệ- Cấu hình role bảo vệ cho đường dây 110kV, trung áp trunh tính cách ly, nối đất, MBA
- Ký hiệu các chức năng bảo vệ: So lệch, khoảng cách, quá dòng, điện áp, tần số….
- Sơ đồ phương thức bảo vệ đường dây, MBA
- Cấp thẩm quyền cho phép vận hành và điều kiện vận hành thiếu role bảo vệ

Vận hành thiết bị nhất thứ, Mạch nhị thứ

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản của Máy cắt, TU, TI, các quy định vận hành MBA lực
- Hệ thống nối đất trong trạm biến áp

Hệ thống SCADA

- Các chuẩn kết nối trong trạm biến áp, TBA với TTĐK, TTĐK với A1
- Các khái niệm cơ bản về các tín hiệu trong trạm biến áp: tín hiệu sự cố, điều khiển, Analoge.

Công tác thí nghiệm

- Quy định về điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp, xung xét đối với các thiết bị tại các cấp điện áp
- Ý nghĩa và ứng dụng của các thiết thí nghiệm như: Megaom, teromet.

Thông tư 40/2014/TT-BCT Quy định về quy trình điều độ trong hệ thống điện

- Các khái niệm trong điều độ
- Phân cấp điều độ và quyền của các cấp điều độ (chủ yếu nắm của điều độ phân phối tỉnh huyện và miền, đối với điều độ quốc gia đọc để nắm thêm).
- Trách nhiệm của các cấp điều độ và các đơn vị tham gia quá trình điều độ và vận hành HTĐ.
- Phương thức vận hành hệ thống điện: các nội dung về đăng ký, phê duyệt phương thức năm, tháng, tuần, ngày.
- Điều độ, vận hành HTĐ QG theo thời gian thực.
- Nhiệm vụ của các bộ phận tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành HTĐ: chủ yếu các nội dung liên quan điều độ phân phối tỉnh, các bộ phận khác xem để nắm thêm thông tin.
- Công tác đào tạo trong Điều độ

Thông tư 39 Quy định lưới điện phân phối

 • Trách nhiệm trong vận hành

 • Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa

 • Kế hoạch vận hành

 • Vận hành trong tình huống khẩn cấp

 • Điều khiển phụ tải và điện áp

 • Trao đổi thông tin trong vận hành và chế độ báo cáo

Thí nghiệm trên lưới điện phân phối

Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

 • - Phân cấp điều độ HTĐ Quốc gia (quyền điểu khiển, quyền kiểm tra)

 • Chế độ giao nhận ca
Quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia số 28/2014/TT-BCT

- Yêu cầu về rơ le bảo vệ khi đưa thiết bị vào vận hành
- Nhiệm vụ của Nhân viên vận hành trong xử lý sự cố
- Xử lý sự cố máy biến áp

 • Xử lý sự cố các thiết bị nhất thứ khác

Thông tư 44/2014/TT-BCT Quy định quy trình thao tác trong Hệ thống điện quốc gia

- Nội dung, trình tự việc thực hiện thao tác liên quan đến thiết bị nhất thứ, nhị thứ trong TBA 110kV;
- Quy định chung và điều kiện thực hiện thao tác xa trong hệ thống điện;

 • - Quy định chung và trình tự thực hiện việc thao tác các thiết bị nhất thứ như MC, DCL, MBA.. trong TBA 110kV.
 1. tải về 57.11 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương