I. land in urbantải về 0.61 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.61 Mb.
#21945
  1   2   3   4
I/ LAND PRICE OF BAO LOC CITY
(Available with Lam Dong People’s Committee Decision Report No.58/2013/QĐ - 20/12/2013)
I. LAND IN URBAN:

Unit: Thousand VND/m2

No.

Street

Type of road

Price
NATIONAL ROAD, PROVINCIAL ROAD1

NR 55 (Tran Hung Dao) – (from Tran Phu to Dai Binh bridge)


From Tran Phu road boundary to house 28 (beginning of To Huu street)

4

3,780
Next to house 28 to end of house 103

4

1,663
Next to 103 to end of Dai Binh bridge

4

831

2

Nguyen Van Cu (from Tran Phu to border of Bao Lam district)


From Tran Phu to end of Yet Kieu

3

4,536
Next to Yet Kieu to end of Nguyen Dinh Chieu

4

2,268
Next to Nguyen Dinh Chieu to end of Cao Ba Quat

3

3,780
Next to Cao Ba Quat to border of Bao Lam district

4

1,300

3

Tran Phu (NR 20)


Border of Loc Chau commune – Loc Tien ward to end of Nguyen Tri Phuong

2

2,121
Next to Nguyen Tri Phuong to end of house 556, front of 1107 Tran Phu

2

3,780
Next to 556 Tran Phu to end of 470 Tran Phu

1

6,048
Next to 470 Tran Phu to end of street 1/5

1

7,200
Next to street 1/5 to end of Doi Can

1

9,500
Next to Doi Can to end of Loc Son I primary school

1

6,800
Next to Loc Son I primary school to end of Tran Hung Dao

2

3,400
Next to Tran Hung Dao to end of Minh Rong bridge

4

1,512
STREET OF WARDS


WARD I1

Nguyen Cong Tru (from Hoang Van Thu to Chu Van An)


From Hoang Van Thu to end of Ho Tung Mau

2

9,000
Next to Ho Tung Mau (+20m) to Phan Boi Chau (-20m)

2

960
Next to Phan Boi Chau to end of street 28/3

1

9,600
Next to street 28/3 to border of house 197

2

5,400
Land of house 197 to end of Ba Trieu

1

6,500
From Ba Trieu to end of Chu Van An

2

3,860

2

Phan Boi Chau (from Hong Bang to Ha Giang)

1Hong Bang to end of Nguyen Cong Tru

1

6,480
Next to Nguyen Cong Tru to end of Le Thi Pha

1

10,800
Next to Le Thi Pha to end of Ha Giang

1

8,000

3

Le Hong Phong (From Hong Bang to Tran Phu)

1Hong Bang to end of Kim Dong

1

8,000
Next to Kim Dong to end of Tran Phu

1

10,800

4

Street 28/3 (From Hong Bang to Tran Phu)

1

8,500

5

Ly Tu Trong (from Hong Bang to end of Tran Phu)

2

7,600

6

Hong Bang (around Office of Bao Loc people’s committee to 28/3 to Le Hong Phong)

1

5,450

7

Kim Dong (Phan Boi Chau to end of Thu Khoa Huan)
4,950

8

Le Thi Pha (Phan Dang Luu to Ly Tu Trong


Phan Dang Luu to end of Phan Boi Chau

1

5,450
Next to Phan Boi Chau to 28/3

1

9,600
Backside of commercial center (Le Hong Phong to petrol store)

1

7,150
Next to 28/3 to Ly Tu Trong

2

4,450

9

De Tham (From Nguyen Cong Tru to Le Thi Pha)

1

6,100

10

Phan Dang Luu (Nguyen Cong Tru to Ha Giang)


Nguyen Cong Tru to Le Thi Pha

3

3,000
Next to Le Thi Pha to Ha Giang

2

4,050

11

Ly Thuong Kiet (Nguyen Cong Tru to Cao Ba Quat to border of Bao Lam district)


Nguyen Cong Tru to Bui Thi Xuan

3

3,024
Next to Bui Thi Xuan to end of Hoang Van Thu

3

5,292
Next to Hoang Van Thu to end of Dao Duy Tu

3

3,024
Next to Dao Duy Tu to end of Cao Ba Quat

3

980
Next to Cao Ba Quat to border of Bao Lam district

4

360

12

Ha Giang (Le Hong Phong to Nguyen Van Cu)

1

6,480

13

Hai Ba Trung (Ha Giang to Nguyen Cong Tru)

2

4,770

14

Le Thi Hong Gam (Phan Dang Luu to Le Hong Phong)

1

6,800

15

Branch 81 Le Hong Phong (Le Hong Phong to Phan Boi Chau)

2

2,880

16

Branch 85 Le Hong Phong (Le Hong Phong to Phan Boi Chau)

2

2,880

17

Connection from Le Thi Pha to Le Thi Hong Gam

2

3,024

18

Connection Le Hong Phong to Phan Boi Chau

2

3,024

19

Phan Dinh Giot (Phan Boi Chau to Hoang Van Thu)


Phan Boi Chau to Bui Thi Xuan

4

490
Next to Bui Thi Xuan to Ho Tung Mau

3

2,570
Next to Ho Tung Mau to Hoang Van Thu
5,200

20

Bui Thi Xuan (Ho Tung Mau to border of Nam Phuong lake)


Ho Tung Mau to end of Ly Thuong Kiet

2

4,300
Next to Ly Thuong Kiet to Chu Van An

2

2,592
Next to Chu Van An to border of Nam Phuong lake

4

1,100

21

Ho Tung Mau (Nguyen Cong Tru to Ly Thuong Kiet)

2

6,450

22

Hoang Van Thu (Ha Giang to Ly Thuong Kiet)

2

6,200

23

Pham Ngoc Thach (Ha Giang to Dao Duy Tu)


Ha Giang to end of Ha Giang dam
3,050
Next to Ha Giang dam to fence of Huong Tra hotel
1,000
Next to fence of Huong Tra hotel to Dao Duy Tu
3,024

24

Cu Chinh Lang (28/3 to Ly Tu Trong)

3

5,500

25

Hai Thuong Lan Ong (Hong Bang to end of HTLO)


Hong Bang to end of house 7
1,817
The rest
1,208

26

Ngo Thoi Nham (Hong Bang to Nguyen Cong Tru)

2

4,350

27

Ly Nam De (Phan Dinh Giot to Ho Tung Mau)
4,450

28

Luong The Vinh (Ha Giang to Le Ngoc Han)
2,880

29

Le Ngoc Han (Luong The Vinh to Pham Ngoc Thach)
2,880

30

Me Linh (Ha Giang to Hoang Van Thu)
2,880

31

Duy Tan (Ha Giang to Hoang Van Thu)


Ha Giang to Nguyen Cong Tru
1,500
Next to Nguyen Cong TRu to Phan Dinh Giot
5,200
Next to Phan Dinh Giot to Hoang Van Thu
4,680

32

Truong Vinh Ky (Hoang Van Thu to Bui Thi Xuan)
2,880

Каталог: img -> doc
doc -> Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãN
doc -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc quy đỊnh tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
doc -> I. giã TỪ DỐi trá
doc -> Danh sách các công ty nhập khẩu và kinh doanh chè lớn của Maroc mido food company s. A
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định
doc -> BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chung
doc -> PHỤ LỤc VI danh mục hóa chấT ĐỘc phải xây dựng phiếu kiểm soát mua, BÁn hóa chấT ĐỘC

tải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương