I. HỒi sức cấp cứu và chống đỘCtải về 1.63 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2017
Kích1.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
STT

TÊN KỸ THUẬT

TUYẾN KỸ THUẬT

TW

Tỉnh

Huyện1

12

Soi dạ dày thực quản chẩn đoán và cầm máu

x

x

x
2

13

Đặt ống nội khí quản

x

x

x
3

14

Mở khí quản

x

x

x
4

15

Thông khí nhân tạo không xâm nhập và xâm nhập bằng thở máy đơn giản

x

x

x
5

16

Hút đờm khí phế quản ở bệnh nhân sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy.

x

x

x
6

17

Cho ăn qua ống thông dạ dày

x

x

x
7

18

Rửa dạ dày bằng ống Faucher và qua túi kín

x

x

x
8

19

Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

x

x

x
9

20

Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi

x

x

x
10

21

Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp

x

x

x
11

22

Kích thích tim tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực

x

x

x
12

23

Sốc điện ngoài lồng ngực

x

x

x
13

24

Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm

x

x

x
14

25

Dẫn lưu dịch, máu màng ngoài tim

x

x

x
15

26

Bơm rửa màng phổi

x

x

x
16

27

Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm

x

x

x
17

28

Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm

x

x

x
18

29

Đặt ống thông Blakemore

x

x

x
19

30

Siêu âm tại giường bệnh

x

x

x
20

31

Ghi điện tim tại giường

x

x

x
21

32

Thổi ngạt

x

x

x

x

22

33

Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

x

x

x

x

23

34

Ép tim ngoài lồng ngực

x

x

x

x

24

35

Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở)

x

x

x

x

25

36

Rửa dạ dày

x

x

x

x

26

37

Băng bó vết thương

x

x

x

x

27

38

Cố định tạm thời bệnh nhân gãy xương

x

x

x

x

28

39

Cầm máu (vết thương chảy máu)

x

x

x

x

29

40

Vận chuyển bệnh nhân an toàn

x

x

x

x

30

41

Đặt ống thông dạ dày

x

x

x

x

31

42

Thông bàng quang

x

x

x

x

 

II. NỘI KHOA
STT

TÊN KỸ THUẬT

TUYẾN KỸ THUẬT

TW

Tỉnh

Huyện


 

A. THẦN KINH
 

B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC

32

34

Kỹ thuật dẫn lưu tư thế điều trị giãn phế quản, áp xe phổi

x

x

x
33

35

Mở màng phổi tối thiểu dẫn lưu khí, dịch màng phổi bằng sonde các loại

x

x

x
34

36

Chọc dò màng phổi

x

x

x 

C. TIÊU HOÁ - GAN-MẬT-TUỴ

35

48

Chọc áp xe gan qua siêu âm

x

x

x
36

49

Tiêm xơ điều trị trĩ

x

x

x
37

50

Chọc dịch màng bụng

x

x

x
38

51

Dẫn lưu dịch màng bụng

x

x

x
39

52

Chọc hút áp xe thành bụng

x

x

x
40

53

Thụt tháo phân

x

x

x

x

41

54

Đặt sonde hậu môn

x

x

x

x
 

D. THẬN - TIẾT NIỆU - LỌC MÁU
 

E. CƠ – XƯƠNG - KHỚP
 

G. DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

42

63

Tét lẩy da (Prick test)

x

x

x

x

43

64

Tét nội bì

x

x

x

x

44

65

Tét áp bì (Patch test)

x

x

x

x
 

H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC

45

66

Tiêm trong da, dưới da, bắp thịt

x

x

x

x

46

67

Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch

x

x

x

x  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương