ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạOtải về 1.31 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

52

(Mối quan hệ giữa một số yếu tố khí hậu với năng suất vải Hùng Long tại Thái Nguyên”,

Vũ Thị Thanh Thủy &CS

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, số 3/2009. Tr. 34-37.

2009
53

“Ảnh hưởng của Biện pháp cắt cành sau thu hoạch đến khả năng hình thành và sinh trưởng của lộc, ra hoa và năng suât của giống xoài Vân Du trồng tại Thái Nguyên”.

Nguyễn Thế Huấn, Vũ Thị Thanh Thủy

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 14, tập 76, 2010.Tr.18-21.

2010
54

“Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống hồng không hạt Pác Bó tại huyện hà Quảng tỉnh Cao Bằng”.

Nguyễn Thế Huấn Nông Văn Ninh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 14, tập 76, 2010.Tr.27-32.

2010
55

“Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để tăng năng suất giống nhãn chín sớm tại Thái Nguyên”, .

Nguyễn Thế Huấn Vũ Thị Thanh Thủy

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 11.-2010), Tr133-135 Nxb NN Hà Nội

2010
56

“Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của giống đào Maycrest trồng tại huyện Sa Pa tỉnh Lào cai


Nguyễn Thế Huấn & CS

, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 1, tháng 01.-2011), Tr17-21 Nxb NN Hà Nội.

2011
57

“Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống lê Tainung 6 tại Bắc Hà Lào Cai”,

Nguyễn Thế Huấn & CS

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 1, tháng 7.-2011), Tr35-41 Nxb NN Hà Nội.

2011
58

“Thực trạng sản xuất, công nghệ chế biến, thị trường tiêu thụ chè Ôlong, chè xanh cao cấp tại Thái Nguyên”.

Vũ Thị Thanh Thuỷ & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 06, tập 82, 2011.Tr.145-151.

2011
59

“Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến năng suất của giống nhãn chín muộn PH-99-1-1 tại huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên”,

Nguyễn Thế Huấn&CS

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 09 (1), tập 85, 2011.Tr.07-12.

2011
60

“Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và ảnh hưởng của một số loại phân bón qua lá đến năng suất giống bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang”,

Vũ Thị Thanh Thủy & CS

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 09 (1), tập 85, 2011.Tr.35-40.

2011
61

“Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất nhãn Hương Chi tại Thái Nguyên”, .

Nguyễn Thế Huấn, & CS

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 3-2012), Tr47-49 Nxb NN Hà Nội

2011
62

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến tái sử dụng củ giống hoa Lily

Đào Thanh Vân & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên2009
63

Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và YOGEN NO.2 đến năng suất, chất lượng hoa cúc Vàng Thược Dược (Chrysanthemum sp) tại Thái Nguyên

Đặng Thị Tố Nga, Đào Thanh Vân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

2009
64

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng bổ sung đến hoa cúc Vàng Thược Dược (Chrysanthemum sp.) tại Thái Nguyên

Đặng Thị Tố Nga, Đào Thanh Vân, Nguyễn Xuân Linh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên


2010
65

Xác định lượng đạm bón thúc đòng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên dựa trên cơ sở đánh giá tình trạng dinh dưỡng đạm của lúa thông quan thang màu sắc lá

Nguyễn Thị Lân & CS

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 2 tập 1

2008
66

Sử dụng máy đo chỉ số diệp lục để xác định lượng đạm bón cho lúa vụ xuân vào thời kỳ làm đòng tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân & CS

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6

2008
84

Nghiên cứu xác định liều lượng và hiệu quả sử dụng đạm của giống lúa Việt lai 20 cấy vụ Xuân trên đất dốc tụ pha cát tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 3 tập 2

2008
67

Xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của giống lúa Khang dân 18 cấy vụ Xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân &CS

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10.

2008
68

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Lê Sỹ Lợi & CS

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số14

2010
87

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục đối với một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân & Cs

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 11

2010
69

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Lân & CS

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 3

2012
89

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và năng suất một số loại rau trồng bằng phương pháp thủy canh tại Thái Nguyên

Lê Sỹ Lợi &CS

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 3

2012
70

So sánh một số giống ngô mới tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí KHCN Thái Nguyên

2010
71

Nghiên cứu một số tổ hợp phân bón cho lúa Khang Dân tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí KHCN Thái Nguyên

2010
72

Effects of soil aggregate size on phosphorus extractability and uptake by rice (Oryza sativa L.) and corn (Zea mays L.) in two Ultisols from the Philippines.

Hoang T.B.Thao & Cs


Soil Sci. Plant Nutr. Vol.54, No.1,

2008.
73

Growth response of komatsuna ( Brassica rapa var. peruviridis) to root and foliar applications of phosphite.

Hoang T.B. Thao & CS

Plant Soil. Vol. 308, No. 1-2

2008
74

Effects of phosphite, a reduced form of phosphate, on the growth and phosphorus nutrition of spinach (Spinacia oleracea L.).

Hoang T.B.Thao & CS


Soil Science & Plant Nutrition, Vol. 54, No. 5.

2008
75

Effects of Phosphite, a reduced form of phosphate, on the growth and phosphorus nutrition of spinach (Spinacia oleracea L.), (日本土壌肥料学会),

Hoang T.B. Thao and Takeo Yamakawa.

Proceedings: Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition Vol. 54.

2008.
76

Effects of phosphite-phosphate interaction on growth and phosphorus supply of hydroponic lettuce (Lactuca sativa L.), (日本土壌肥料学会).

Hoang T.B. Thao and Takeo Yamakawa.

Proceedings: Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition Vol. 55.

2008.
77

Growth of celery (Apium graveolens var. dulce) as influenced by phosphite.

Hoang T.B. Thao and Takeo Yamakawa

Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 53

2008
78

Effect of phosphite-phosphate interaction on growth and quality of hydroponic lettuce (Lactuca sativa L.).

Hoang T.B. Thao  and Takeo Yamakawa

Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Vol. 172. No. 3

2009
79

Phosphite (phosphorous acid): Fungicide or fertilizer or biostimulant?.

Hoang T.B. Thao  and Takeo Yamakawa

Soil Science & Plant Nutrition. Vol. 55, No. 2

2009
80

Phylogenetic diversity and symbiotic effectiveness of root-nodulating bacterial associated with cowpea in the South-West area of Japan.


Hoang T.B.Thao & CS

Microbes and Environments. Vol. 24, No. 2

2009
81

Phosphate absorption of intact komatsuna plants as influenced by phosphite.

Hoang T.B. Thao and Takeo Yamakawa.

Soil Science & Plant Nutrition. Vol.56, No.1.

2010
82

Effects of Organic-Manure Application on Growth, Grain Yield, and Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Recoveries of Rice Variety Manawthuka in Paddy Soils of Differing Fertility.

 Hoang T.B. Thao & CS

Communications in Soil Science and Plant Analysis, Vol. 42 Issue 4

2011
84

Kích thích nảy mầm hạt đậu Vigna cylindrica skeels dưới tác dụng của các tác nhân sinh học và phi sinh học.

Trần Minh Quân, Egorov M.A.

/Tạp chí Khoa học tự nhiên. // Nhà xuất bản trường Đại học tổng hợp Quốc gia Astrakhan. № 2 –trang 102-107.

2010
85

Nghiên cứu ảnh hưởng của ion Ag và Fe kết hợp với dung dịch vi khuẩn nốt sần đến quá trình nảy mầm của hạt đỗ đen. /

Trần Minh Quân, Egorov M.A.

Báo cáo khoa học – Hội thảo các nhà khoa học trẻ vùng - Thành phố Saratov, từ 28 tháng 9 đến 01 tháng 10 năm 2010. Tạp chí khoa học, trang 164.

2010
86

Ảnh hưởng của các tác nhân vô cơ và hữu cơ đến tốc độ nảy mầm của hạt đậu Vigna cylindrica skeels. Hội thảo khoa học Quốc tế về “Sinh thái - Nguy cơ và an ninh”.

Trần Minh Quân, Egorov M.A.

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường và 35 năm thành lập khoa “ Sinh thái và các hoạt động sống”, từ ngày 20 – 21 tháng 10 năm 2010. Thành phố Kurgan – Liên bang Nga, trang 69 – 71.

2010
87

Quá trình sinh trưởng của cây đậu đen trong giai đoạn phát sinh cá thể dưới tác dụng của các tác nhân hữu cơ và vô cơ trong thí nghiệm như là các chất kích thích sinh trưởng. trang 351-353.

Trần Minh Quân, Egorov M.A.

/ Tài liệu Hội thảo khoa học Quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ. Thành phố Astrakhan – Liên bang Nga, từ ngày 7-10 tháng 12 năm 2010. Nhà xuất bản trường Đại học tổng hợp Astrakhan,

2010
88

Kích thích sự phát triển của cây trồng bằng chế phẩm vi sinh vật.

Trần Minh Quân, Egorov M.A.

Tuyển tập các bài báo khoa học tại hội thảo trực tuyến internet. Thành phố Kazan – Liên bang Nga, từ ngày 18-21 tháng 4 năm 2011. Nhà xuất bản trường Đại học tổng hợp liên bang – Kazan, trang 106-109.

2010
89

Nghiên cứu khả năng thúc đẩy sinh trưởng của chủng vi sinh vật Bacillus được phân lập từ nốt sần cây đậu Vigna cylindrica.

Trần Minh Quân, Egorov M.A.

Tạp chí Khoa học tự nhiên – Nhà xuất bản trường Đại học tổng hợp Astrakhan – Liên bang Nga – Năm 2011, trang 106-109.

2011
90

Tiềm năng của chủng vi sinh vật endophitic để tạo chế phẩm vi sinh vật.

Trần Minh Quân, Egorov M.A.

Hội thảo khoa học ứng dụng lần thứ 61 dành cho sinh viên trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Quốc gia Astrakhan – Liên bang Nga, từ ngày 18-22 tháng 4 năm 2011, trang 510-512.

2011
91

Nghiên cứu khả năng kích thích sinh trưởng của quần xã tảo lam trong thí nghiệm với loài cỏ (agropyrum tenerum, elimus novae-angliae). Sử dụng kỹ thuật bảo vệ tài nguyên trong canh tác cây trồng nông nghiệp trong điều kiện tưới tiêu quần thực nông nghiệp.

Trần Minh Quân, Bataeva Y., Luxakop M., Puchkov Y.

Nhà xuất bản Sorokin R.V. – 2011, trang 189-192.

2011
92

Vigna cylindrica – đối tượng tiềm năng của công nghệ sinh học nông nghiệp. Sử dụng kỹ thuật bảo vệ tài nguyên trong canh tác cây trồng nông nghiệp trong điều kiện tưới tiêu quần thực nông nghiệp.

Trần Minh Quân, Bataeva Y, Egorov M.

Nhà xuất bản Sorokin R.V. – 2011, trang 200.

2011
93

Nghiên cứu khả năng chống nấm bệnh của chủng vi sinh vật phân lập từ nốt sần cây họ đậu Vigna cylindrica.

Trần Minh Quân.

Tài liệu hội thảo khoa học ứng dụng Quốc tế lần thứ 4 Rostov on Don, từ ngày 22-25 tháng 9 năm 2011, trang 38-39.

2011
94

Nghiên cứu khả năng chống nấm của chủng vi sinh vật Bacillus phân lập từ rễ cây đậu Vigna cylindrica.

Trần Minh Quân, Bataeva Y., Egorov M.

Tạp chí các công trình nghiên cứu khoa học trường Đại học nông nghiệp Quốc gia Kuban – Liên bang Nga.

2011
95

Nghiên cứu mật độ trồng xen ổi trong vườn cam quýt để hạn chế bệnh vàng lá greeening tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Đào Thanh Vân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyênsố 14/2010
96

Nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú tại Hàm Yên, Tuyên Quang.


Đào Thanh Vân

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

11/2010
97

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng một số giống cam mới tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.


Đào Thanh Vân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyênsố 4/2012
98

Bệnh greeening hại cam sành tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.


Đào Thanh Vân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyênsố 7/2012.
99

Trồng xen ổi trong vườn cam sành tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.


Đào Thanh Vân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyênsố 9/2012.
100

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng bổ sung đến cúc vàng Thược dược tại Thái Nguyên.


Đào Thanh Vân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên,

số 14/2010.
101

Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và YOGEN NO.2 đến năng suất, chất lượng hoa cúc Vàng Thược Dược (Chrysanthemum sp) tại Thái Nguyên”,


Đào Thanh Vân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

số 13/2009.
102

Citrus production in Vietnam. Guangxi Uiversity Publishing house, Nanning 530004, China.Đào Thanh Vân

Nanning 530004, China

10/2009
103

Xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tới ưu của giống lúa Khang Dân 18 cấy vụ xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 19-23.

2008
104

Sử dụng máy đo chỉ số diệp lục để xác định lượng đạm bón cho lúa vụ xuân vào thời kỳ làm đòng tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 17-21.

2008
105

Xác định lượng đạm bón thúc đòng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên dựa trên cơ sở đánh giá tình trạng dinh dưỡng đạm của cây thông qua thang màu sắc lá

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ; 131-134.

2008
106

Nghiên cứu xác định liều lượng và hiệu quả sử dụng đạm của giống lúa Việt Lai 20 cấy vụ xuân trên đất dốc tụ pha cát tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ; 67-70.

2008
107

Nghiên cứu phương pháp bón đạm cho chè giai đoạn kinh doanh dựa trên chỉ số diệp lục

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, 74-79

2009
108

Kết quả áp dụng mô hình phân bón cho chè theo chỉ số diệp lục tại Thái nguyên,

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Khoa học Đất số 34, 21-24. 

2010
109

Xác định mối tương quan của một số tính trạnh với năng suất của một số dòng, giống sắn có triển vọng được chọn từ hạt lai nhập nội

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 09 - 2010

2010
110

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của một số giống gấc năm 2009 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên tập 70 số 08/2010

2010
111

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống Lúa nhập nội từ Nhật Bản tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2008

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên tập 71 số 09/2010

2010
112

Kết quả so sánh một số giống lạc có triển vọng trong vụ Xuân 2009 trên đất 01 vụ tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn .

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên tập 76 số 14/2010

2010
113

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, chất lượng của các dòng, giống sắn tại Thái Nguyên năm 2008 - 2010.

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 11 – 2010

2010
114

Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống lạc L23 vụ xuân 2010 trên diện tích đất một vụ tại huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên số 77/01- 2011

2011
115

Nghiên cứu ảnh hưởng của hình thức nhân giống đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hệ số nhân giống của cây khoai môn tại Bắc Kạn

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên số 77/01- 2011

2011
116

Biến đổi trong tập quán sản xuất của người Dao Lô Gang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí dân tộc và thời đại số 139-140 tháng 4/2011

2011
117

Vùng trung du và miền núi Phía Bắc Việt Nam và phát triển bền vững

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí dân tộc và thời đại số 139-140 tháng 4/2011

2011
118

Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến năng suất và chất lượng giống chè Kim Tuyên tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp trí NN&PTNT số ISSN 0866-7020 tháng 3/2012119

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 05 – 2013.

2013
120

Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố dinh dưỡng đến năng suất và chất lượng của giống chè Kim Tuyên tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 05 – 2013.

2013
121

Nghiên cứu xác định lượng đạm bón vào thời kỳ 7-9 lá theo tình trạng dinh dưỡng của cây thông qua thang so mầu lá cho giống ngô LVN092 trong điều kiện vụ xuân ở Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 05 – 2013.

2013
122

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tiến bộ canh tác sắn bền vững trên đất dốc

Nguyễn Thế Hùng & CS

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 05 – 2013.

2013
123

Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña bãn ph©n silica cho lóa trªn ®Êt x¸m b¹c mµu tµi Th¸I Nguyªn

Dang Van Minh, Southivong Nikone. 2008

T¹p chÝ Khoa häc §Êt No.29: 53-56.

2008
124

Ảnh h­ëng cña ph©n bãn silica tíi sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña lóa xu©n vµ lóa mïa trªn ®Êt lÇy thôt Glaysols t¹i Th¸I Nguyªn

Dang Van Minh, Southivong Nikone. 2008

T¹p chÝ KHCN §HTN. Vol 3(47-2): 76-81.

2008
125

¶nh h­ëng cña ph©n bãn silica tíi sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña l¹c xu©n trªn ®Êt b¹c mµu t¹i VÜnh Phóc

Dang Van Minh, Do Hai Trieu. 2008

T¹p chÝ KHCN §HTN. Vol 3(47-2): 108-112.


2008
126

¶nh h­ëng cña mét sè loµi thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµ n¶y chåi cña hom gi©m c©y bß khai (Erythropalum Scander Blume)

Nguyen chi Hieu. Dang Van Minh, Dang Kim Vui. 2009

T¹p chÝ N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. 12- 2009: 190-194.

2009
127

Nghiªn cøu kh¶ n¨ng sinh tr­ëng vµ chèng xãi mßn s¹t lë ®Êt cña mét sè gièng cá t¹i Lµo Cai

Dang Van Minh, Do Bich Nga. 2010

T¹p chÝ KHCN §HTN. Vol 76(14): 96-100. (

2010
128

¶nh h­ëng cña c¸c chÕ ®ä ¸nh s¸ng ®Õn sinh tr­ëng cña c©y rau bß khai (Erythropalum Scander Blume) trong giai ®o¹n c©y con

Nguyen Chi Hieu, Dang Kim Vui, Dang Van Minh. 2010.

T¹p chÝ N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. November, 2010: 136-140.

2010
129

KÕt qu¶ nghiªn cøu x©y dung m« h×nh canh t¸c c¶I tiÕn trªn ®Êt ruéng ë huyÖn ®ång hû, Th¸I Nguyªn

Nguyen thi Loi, Tran Ngoc Ngoan, Dang Van Minh, 2010

T¹p chÝ N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. November, 2010: 141-145

2010
130

.Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn h÷u c¬ vi sinh s¶n xuÊt t¹i chç ®Õn sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña gièng lóa CTA88 t¹i tØnh Lµo cai

Dang Van Minh, Nguyen van Tam, Le Thi Thu. 2011

T¹p chÝ KHCN §HTN. Vol.77 (01)-2011: 29-34.131

Nghiªn cøu s¶n xuÊt ph©n bãn h÷u c¬ cã sù tham gia cña n«ng d©n tõ c¸c lo¹i phô phÈm n«ng nghiÖp t¹i Lµo Cai

Đặng Văn Minh

T¹p chÝ N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. Vol.179.20/2011: 52-56

2011
132

Nghiªn cøu kh¶ n¨ng sinh tr­ëng vµ hÊp phô kim lo¹i nÆng cña c©y cá Vetiver, d­¬ng xØ vµ sËy trªn ®Êt sau khai kho¸ng

Dang Van Minh, Nguyen Duy Hai. 2011

T¹p chÝ KHCN §HTN. Vol 85 (09)-2011: 13-17

2011
133

Nghiªn cøu kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña c©y ph©n xanh hä ®Ëu trªn ®Êt sau khai th¸c kho¸ng s¶n t¹i tØnh Th¸I Nguyªn

Dang Van Minh, Dao Van Nui. 2011

T¹p chÝ KHCN §HTN. Vol.77 (01)-2011: 39-41

2011
134

Indigenous study about native plant species Ethrypalum Scander BL (Bo Khai) in the Northern Mounatinous Region of Vietnam (in English)

Dang Van Minh, Dang Kim Vui, Nguyen chi Hieu. 2011

T¹p chÝ KHCN §HTN. Vol.77(01)-2011: 49-54.

2011
135

Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña t­íi n­íc kÕt hîp bãn ®¹m cho chÌ ®«ng t¹i tØnh Yªn B¸i

Dang Van Minh, Pham Duy Dong. 2011

T¹p chÝ Khoa häc §Êt. No.36-2011: 52-57

2011
136

Đánh giá chất lượng đất sau khai thác khaóng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Đặng Văn Minh, Bùi Thanh Hải, Đào Văn Núi, Nguyễn Duy Hải. 2011

Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam. No.36-2011: 153-157

2011
137

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH tới sự hấp thụ As và Pb.

Trần Thị Phả, Đặng Văn Minh, Lê Dức, Đàm Xuân Vận, 2011.

T¹p chÝ KHCN §HTN.. Vol 90 (02)-2011: 101-106

2011
138

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH tới sự hấp thụ Cd và Zn.

Trần Thị Phả, Đặng Văn Minh, Lê Dức, Đàm Xuân Vận. 2012

T¹p chÝ N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n.

Vol.March/2012: 62-552012
139

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất của một số loài cây phân xanh họ đậu trên đất đồi bị thoái hóa tại tỉnh Lào Cai

Đặng Văn Minh, Đỗ Bích Nga, 2012

T¹p chÝ KHCN §HTN. Vol 92 (04)-2012: 71-742012
140

Nghiên cứu khả năng kết hợp và mức độ chống chịu sâu bệnh của một số dòng ngô có hàm lượng protein cao (QPM)

Dương Văn Sơn và CS

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số 06/2011

2011
141

Nghiên cứu một số tổ hợp ngô lai nếp chin sớm, triển vọng cho sản xuất

Dương Văn Sơn và CS

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số 06/2011

2011
142

Kết quả thí nghiệm nghiên cứu các biện pháp quản lý xói mòn trên đất dốc tại xã Hùng Đức năm 2006

Dương Văn Sơn

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số 04/2012

2012
143

Đặc đđiểm sinh trưởng phát triển của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Nông & CS

Tạp chÝ KH & CN Đại học Thái Nguyên

2010
144

Hiệu quả một số mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Nông & CS

Tạp chÝ NN & PTNT

2010
145

Nghiên cứu phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái tại thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Nông & CS

Tạp chí KHCN ĐHTN

2011
146

Nghiên cứu đặc điểm dinh dưưỡng đđất trồng chè tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Nông & CS

Tạp chÝ NN & PTNT,

2011
147

Các nhân tố ảnh hưởng đđến sự tích luỹ chì trong đất canh tác và rau tại Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Nông & CS

Tạp chí NN & PTNT

2012
148

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng đến năng suất chất lượng và thời gian chín của vải Hùng Long tại Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh Thuỷ và Nguyễn Thế Đặng

Tạp chí Khoa học đất, số 29/2008

2008
149

Kết quả bước đầu về thu thập một số loại cây có khả năng cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Đặng

Tạp chí Khoa học đất, số 34/2009

2009
150

Ảnh hưởng của phương thức canh tác đến một số chỉ tiêu sinh học đất trong mô hình canh tác chè an toàn theo GAP

Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thế Đặng

Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên, số 14(76)/2010

2010
151

“Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô chất lượng Protein cao (QPM) vụ Xuân và vụ Thu Đông 2004 - 2005 tại Thái Nguyên”

Trần Trung Kiên và CS

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

2008
152

“Ảnh hưởng của các liều lượng đạm, lân, kali đến năng suất và chất lượng protein của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên”

Trần Trung Kiên và CS

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2008
153

“The effect of phosphorus dosages on the growth, development and grain yeild of quality protein maize variety (QPM) - QP4 and normal maize variety - LVN10 in Thai Nguyen, Viet Nam"

Trần Trung Kiên và CS

Book of Abstracts, The Tenth Asian Regional Maize Workshop (10th ARMW), Makassar, Indonesia, Oct. 20-23.

2008
154

“Ảnh hưởng của kali đến năng suất và chất lượng của giống ngô QP4 tại Thái Nguyên”


Trần Trung Kiên

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư - Thuỷ toàn quốc lần thứ 4 - Năm 2009

2009
155

“Effect of N, P, K Dosages on Grain Yeild and Protein Quality of QPM Variety QP4 and Normal Maize Variety LVN10 in Thai Nguyen, Vietnam"


Trần Trung Kiên và CS

Maize for Asia: Emerging Trends and Technologies - Proceeding of The 10th Asian Regional Maize Workshop, Makassar, Indonesia, Oct. 20-23, 2008, Tr. 552 - 556.

2010
156

"Ảnh hưởng của liều lượng lân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên"


Trần Trung Kiên và CS

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

2011
157

Ảnh hưởng của thời vụ trồng giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến & CS

Tạp chí KH & CN 3(47)- Tập 2

2008
158

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Đông 2007 - 2008 tại Thái Nguyên.

Lưu Thị Xuyến & CS

Tạp chí NN& PTNT

2010
159

Nghiên cứu thời vụ gieo trồng đậu tương xuân trên đất dốc tại tỉnh Bắc Kan.


Luân Thị Đẹp & CS

Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên.

2008
160

Nghiên cứu phương thức trồng xen ngô với đậu tương trên đất dốc tại tỉnh Bắc Kạn.,


Luân Thị Đẹp & CS

Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên.

2008
161

Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La

Luân Thị Đẹp & CS

Tạp chí NN&PTNT

2008
162

Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng, giống đậu tương tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Luân Thị Đẹp & CS

Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên, kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

2010

163

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai tạo ra bằng phương pháp lai đỉnh vụ xuân năm 2009 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Luân Thị Đẹp & CS

Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên, kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

2010

164

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống đậu tương 99084-A28 trong vụ đông 2007, 2008 tại Thái Nguyên

Luân Thị Đẹp & CS

Tạp chí NN&PTNT

2010
165

Controlling Pollination Affects on Fruit Set and Fruit Quality of Wax Apple.

Nguyen Minh Tuan & CS

ProProceeding of 2012 IEEE 3rd International Conference on Emergency Management and Management Sciences (ICEMMS 2012), August 10-12,2012 in Beijing, China, ISBN: 978-1-4673-1994-2.

2012
166

Effect of S-girdling on fruit growth and fruit quality of wax apple

Nguyen Minh Tuan & CS

World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN: 2010-376X

2012
167

Effect of gibberellic acid and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on fruit development and fruit quality of wax apple

Nguyen Minh Tuan & CS

World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN: 2010-376X.

2013
168

Response of wax apple cultivars by applied GA3 and 2,4-D on fruit growth and fruit quality

Nguyen Minh Tuan & CS

World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN: 2010-376X.

2013
: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương