ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạOtải về 1.31 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

B2010 - TN02 - 04 Nghiên cứu kiến thức bản địa trong sử dụng một số thực vật để phòng trừ rệp hại rau cải ở khu vực miền núi phía Bắc

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

2010

2011

50

41

B2010 - TN02 - 06 Nghiên cứu khả năng thích ứng và các biện pháp kỹ thuật để sản xuất rau ôn đới an toàn trái vụ tại Phia Đén tỉnh Cao Bằng

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Thúy Hà

2010

2011

50

42

B2010 - TN02 - 07Nghiên cứu đặc điểm nông sinh của giống bưởi Sa điền (Trung Quốc) tại một số vùng sinh thái miền núi phía Bắc Việt Nam

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

Lương Thị Kim Oanh

2010

2011

50

43

B2010-TN09-02 Nghiên cứu trồng rau thủy canh công nghệ cao trong điều kiện nhà có mái che sản xuất trong nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

TS. Lê Sỹ Lợi

2010

2011

110
Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của một số chương trình canh tác đất dốc trong việc bảo vệ đất và sản xuất nông nghiệp tại Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Đặng Văn Minh

2004

2005

50
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón Silica đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng lúa và lạc trên đất Bạc màu tại Thái Nguyên và Vĩnh Phúc

Đề tài cấp bộ

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Đặng Văn Minh

2008

2009

50
Nghiên cứu biện pháp phục hồi và cải tạo đất sau khai thác khoáng sản

Đề tài cấp bộ

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Đặng Văn Minh

2011

2012

50
Nghiªn cøu sö dông VSV h÷u hiÖu ®Ó xö lý r¸c th¶I sinh ho¹t lµm ph©n bãn vµ b¶o vÖ m«I tr­êng

Đề tài cấp bộ

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

2008

2009

50
Quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt rau an toµn t¹i tØnh Cao B»ng

Đề tài cấp tỉnh

Tỉnh Cao Bằng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

2009

2012

500
B2009-TN03-01: Thu thập, đánh giá và tuyển chọn các loại cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở miền núi Đông Bắc

Đề tài cấp bộ

Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thế Đặng

2009

2010

50

44

ĐH 2011 - 03 - 03 Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc tại vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

TS. Trần Trung Kiên

2011

2012

48

45

ĐH 2011 - 03 - 04 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạch

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

TS. Hoàng Thị Bích Thảo

2011

2012

37

46

ĐH 2011 - 03 - 06 Nghiên cứu tương quan giữa tính chất và khí hậu với năng suất, chất lượng của giống chè Kim Tuyên tại một số tiểu vùng khí hậu của Thái Nguyên.

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

TS. Nguyễn Thế Huấn

2011

2012

32

47

ĐH2012-TN10-03: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm hương rừng đặc sản tại tỉnh Bắc Kạn

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

Lê Sỹ Lợi

2012
53

48

ĐH2012-TN10-06: Nghiên cứu, trồng thử nghiệm giống dưa mật (Honeydew Melon) ứng dụng công nghệ sản xuất trong nhà mái che tại tỉnh Thái Nguyên.

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Văn Hồng

2012
44

49

B2009 – TN03 – 17 Nghiên cứu quy trình kỹ thuật thâm canh đạt hiệu quả kinh tế cao đối với một số giống lúa chịu rét, chịu hạn tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Thị Lân

2009

2010

50

50

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cam quyt có năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Đề tài nghị định thư chuyển tiếp 2013

Trường ĐH Nông Lâm

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2011

2013

850

51

Nghiên cứu các dòng đậu tương chuyển gen kháng sâu hại

Đề tài nghị định thư chuyển tiếp 2013

Trường ĐH Nông Lâm

PGS.TS.Ngô Xuân Bình

2010

2012

595.0
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán liều lượng đạm bón thúc cho ngô sử dụng phương pháp giải đoán ảnh” Tham gia (2011 – 2013). Tham gia


Đề tài nghị định thư 2010 - 213

Trường ĐH Nông Lâm

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

2010

2013

2700

: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương