ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO


Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạotải về 1.31 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo

Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo

Nội dung

2008

2009

2010

2011

2012

1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì

-

-

2

6

3

2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì

8

9

24

5

6

3. Tổng số công trình công bố trong năm:

Trong đó: 3.1. Ở trong nước

3.2. Ở nước ngoài


16

10


11

4


24

6


13

7


12

0


4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức

-

-

-

-

-

5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành thạc sĩ với các đối tác nước ngoài

-

-

-

-

-

6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài

-

-

-

-

-

7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ

-

-

-

-

-

Các minh chứng cho bảng 4 (tập trung vào các đề tài từ năm 2008-20012)

Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

TT

Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ

Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)

Người chủ trì

Người tham gia

Thời gian thực hiện (năm bắt đầu, kết thúc)

Năm nghiệm thu

Tổng kinh phí

(trđ)

1

Nghiên cứu phát triển giống sắn làm nguyên liệu sản xuất tinh bột và nhiên liệu sinh học

Nhà nước

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
2011

2014

3100

2

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch vùng sản xuất chè Ôlong, chè xanh chất lượng cao tại Thái Nguyên

Nhà nước

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng
2010

2013

2800

3

B2008-TN03-02
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mẫu máy gieo ngô liên hợp với máy kéo nhỏ.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Cù Ngọc Bắc

2008


2009

60

4

B2008-TN03-04
Nghiên cứu hiệu lực và khả năng thay thế phân khoáng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất, chất lượng và tính chất đất trồng bắp cải tại tỉnh Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Hoàng Hải

2008


2009

40

5

B2008-TN03-06
Nghiên cứu ký thuật bón phân đạm cho chè dựa vào tình trạng dinh dưỡng đạm của lá chè tại Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Thế Hùng

2008


2009

40

6

B2008-TN03-07
Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật hữu hiệu để xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón và bảo vệ môi trường.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Ngọc Nông

2008


2009

35

7

B2008-TN03-08
Nghiên cứu một số dặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai tại Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Chí Hiểu

2008


2009

35

8

B2008-TN03-09
Nghiên cứu ứng dụng bảo tồn nguồn gen Phong lan quí hiếm vườn quốc gia Ba Bể.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Ngô Xuân Bình

2008


2009

35

9

B2008-TN03-10
Nghiên cứu ứng dụng sản xuất củ giống Lily tại miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Đặng Thị Tố Nga

2008


2009

35

10

B2009 –TN03-08 Thực trạng và giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân sau thu hồi đất phục vụ các khu công nghiệp, đô thị tỉnh Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Bùi Đình Hoà

2009

2010

50

11

B2009 –TN03-09 Nghiên cứu và tuyển chọn một số dòng, giống lúa chất lượng cao, có khả năng chịu rét cho vùng miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Đặng Quý Nhân

2009

2010

50

12

B2009 –TN03-12 Thu thập, đánh giá, bảo tồn nguồn gen cây lúa cạn tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

TS. Nguyễn Đức Thạnh

2009

2010

50

13

B2009 –TN03-20 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp ngô lai ngắn ngày vụ xuân và vụ đông năm 2009 - 2010 tại Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Dương Thị Nguyên

2009

2010

50

14

B2009 –TN03-29 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng chịu hạn của một số giống ngô lai tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Phan Thị Vân

2009

2010

55

15

B2009 –TN03-31 Nghiên cứu khảo nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Đỗ Thị Ngọc Oanh

2009

2010

60

16


B2009-TN01-05 Nghiên cứu tính bền vững của mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VIỆT-GAP tại tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Hữu Thọ

2009

2010

100

17

B 2009 –TN-15 Nghiên cứu mốt số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất gấc tại Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ


Trường ĐH Nông Lâm

TS. Nguyễn Viết Hưng

2009

2010

50

18

Nghị định thư thực hiện năm 2010 Nghiên cứu phòng chống bệnh greening hại cam và tuyển chọn giống cam có khả năng phòng chống bệnh greening tại Hàm Yên, Tuyên Quang

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Đào Thanh Vân

2010

2011

800

19

ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ 2010 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng cao chịu hạn thích nghi với đất trồng lúa hai vụ phụ thuộc nước trời tại Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Hữu Hồng

2010

2011

280

20

ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ 2010 Nghiên cứu tạo chủng Escherichia coli có khả năng sản xuất lycopene ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Xuân Vũ

2010

2011

300

21

B2010-TN02-01Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification) cho đất không chủ động nước tại Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Hoàng Văn Phụ

2010

2011

22

22

B2010-TN02-04 Nghiên cứu kiến thức bản địa trong sử dụng một số thực vật để phòng trừ rệp hại rau cải ở khu vực miền núi phía Bắc

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Thế Hùng

2010

2011

20

23

B 2010- TN- 02-06 Nghiên cứu khả năng thích ứng và các biện pháp kỹ thuật để sản xuất rau ôn đới an toàn trái vụ tại Phia Đén tỉnh Cao Bằng

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Thúy Hà

2010

2011

20

24

B2010-TN02-07 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh của giống bưởi Sa điền (Trung Quốc) tại một số vùng sinh thái miền núi phía Bắc Việt Nam

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Lương Thị Kim Oanh

2010

2011

20

25

B2010-TN02-11 Đánh giá hiện trạng sản xuất, thành phần dinh dưỡng và hàm lượng kim loại nặng trong cây cải xoong tại Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Khắc Thái Sơn

2010

2011

20

26

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán liều lượng đạm bón thúc cho ngô sử dụng phương pháp giải đoán ảnh (Mỹ)

Đề tài nghị định thư mới năm 2011

Trường ĐH Nông Lâm

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

2011

2012

900

27

NAFOSTED – Nghiên cứu quá trình sinh sản hữu tính liên quan đến “Tính tự bất hòa hợp” ở họ cam quýt

Đề tài cấp Nhà nước 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

2011

2013

354

28

NAFOSTED - Nghiên cứu phân tích QTLs (Quantitative Trait Loci) các tính trạng liên quan đến khả năng chịu rét giai đoạn cây con cho lúa (Oryza sativa L.) và ứng dụng sự hỗ trợ của marker phân tử (MAS) trong chọn tạo giống lúa chịu rét”.

Đề tài cấp Nhà nước 2011

Đại học Thái Nguyên

TS. Đặng Quý Nhân

2011

2013

765

29

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cam quýtt có năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Đề tài cấp Nhà nước 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2011

2013

2150

30

Nghiên cứu và phát triển cao lương ngọt cao sản cho vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất ethalo sinh học

Đề tài cấp Nhà nước 2012

Đại học Thái Nguyên

TS. Hoàng Thị Bích Thảo

2012

2014

3200

31

Khai thác phát triển nguồn gen cây có múi (bưởi Đại minh, quýt sen) có nguồn gốc Yên Bai

Đề tài cấp Nhà nước 2012

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Thế Huấn

2012

2014

1890

32

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý và xây dựng mô hình sản xuất rau, thuỷ sản an toàn tại Thái Nguyên

Đề tài cấp Nhà nước 2012

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Thúy Hà

2012

2013

2930

33

B2012 - TN03 – 07GEN Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam

Đề tài cấp Bộ 2012

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

2012
800

34

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất dốc tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

TS.Nguyễn Viết Hưng

2009

2011

760

35

B2012 - TN02 - 03 Nghiên cứu biện pháp canh tác sắn bền vững đạt năng suất chất lượng cao

Cấp bộ

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

2012-2013
600

36

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình quản lý cà chua tổng hợp tại một số tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Thị Mão

2013

2014

600

37

Mô hình kỹ thuật thâm canh sắn đạt năng suất cao trên đất dốc tại Lào Cai

Cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

2013
200

38

Nghiên cứu chọn tạo các giống lúa chịu hạn thích nghi với đất trồng lúa hai vụ phụ thuộc nước trời tại Thái Nguyên

Đề tài trọng điểm cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2010

2011

270

39

B2010 - TN02 - 02 Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification)cho đất không chủ động nước tại Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Hoàng Văn Phụ

2010

2011

55

40

: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương