ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO


Danh mục tên luận văn thạc sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành, học viên thực hiện và người hướng dẫntải về 1.05 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.05 Mb.
#39130
1   2   3   4  1. Danh mục tên luận văn thạc sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành, học viên thực hiện và người hướng dẫn
TT

Tên luận văn thạc sĩ

Học viên thực hiện

Năm bảo vệ

Chuyên ngành

Họ tên cán bộ hướng dẫn

Ghi chú

1

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đoàn Thị Hải Anh

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng
2

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010

Nguyễn Văn Thành

2010

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Hải
3

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố Thái Nguyên

Đặng Văn Huy

2010

QLĐĐ

1. TS. Trịnh Hữu Liên

4

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại thành phố Thái Nguyên

Đàm Mạnh Hùng

2010

QLĐĐ

1. TS. Đàm Xuân Vận
5

Nghiên cứu sử dụng bản đồ địa chính và thông tin đất đai xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá đất tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thị Loan

2010

QLĐĐ

1. TS. Trịnh Hữu Liên

6

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án thuộc địa bàn thị xã Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Khắc Đạt

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
7


Đánh giá hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Quang Thi

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

2. CVCC.TS. Nguyễn Đình Bồng


8

Thực trang và giải pháp công tác thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Thái Nguyên.

Lê Quang Tiến

2010

QLĐĐ

1. TS. Trần Viết Khanh
9

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả cho thị xã Sông Công giai đoạn 2011-2020

Ninh Văn Quý

2010

QLĐĐ

1. TS. Trần Viết Khanh

2. Hoàng Văn Hùng


10

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp cấp xã trên địa bàn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005-2010

Hoàng Thị Ngọc Hà

2010

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thế Hùng
11

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở, tại địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2005-2009

Lê Thị Thu

2010

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thế Huấn

2. PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà


12

Đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đàm Thị Thanh Thuỷ

2010

QLĐĐ

1. TS. Đỗ Thị Lan
13

Đánh giá ảnh hưởng của định giá đất đến công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Tùng

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
14

Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2005-2009

Nguyễn Thanh Thế

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
15

Nghiên cứu hoạt động môi giới bất động sản (đất đai) trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, giai đoạn 2006-2009

Nguyễn Thị Hương

2010

QLĐĐ

1. CVCC.TS. Nguyễn Đình Bồng

2. TS. Hoàng Hải


16

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Đồng Thị Thuý

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
17

Đánh giá thực trạng sử dụng đất giai đoạn 2006-2009 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên

Phạm Xuân Thiều

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
18

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản tại địa bàn thị xã Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ

Đặng Thị Phương Thuý

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
19

Đánh giá chất lượng đất và hiện trạng sử dụng đất sau khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bùi Thanh Hải

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
20

Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Ngô Thị Hồng Gấm

2010

QLĐĐ

1. TS. Đàm Xuân Vận
21

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Phạm Thị Trà Giang

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
22

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Đại từ tỉnh Thái Nguyên.

Phạm Văn Hải

2010

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
23

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2004-2009

Nguyễn Thị Mai Linh

2010

QLĐĐ

1. TS. Dư Ngọc Thành
24

Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2010

Nguyễn Kim Quyết

2010

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thế Hùng
25

Nghiên cứu đánh giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Hoàng Ngọc Ba

2011

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thế Huấn
26

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị Hà Phong xã Tiên Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

Cù Thị Thu Huỳ

2011

QLĐĐ

1. TS. Đàm Xuân Vận
27

Đánh giá hiêu quả và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

Lê Xuân Hoà

2011

QLĐĐ

1. TS. Đàm Xuân Vận
28

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2005 – 2010

Nguyễn T Thuỳ Liên

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
29

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong việc nghiên cứu sói mòn đất tại huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên.

Hoàng Viết Thảo

2011

QLĐĐ

1. TS. Đàm Xuân Vận
30

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.

Mai Văn Thắng

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Phạm Quang Hà
31

Đánh giá việc thực hiện QHSDĐ giai đoạn 2006-2010 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Gia Sàng- TP Thái Nguyên

Trần Thanh Hải

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
32

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trong quá trỡnh đô thị hoá giai đoạn 2005 – 2010 tại địa bàn thành phố Lào Cai

Nguyễn Viết Thuỷ

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
33

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên qua địa bàn huyện Phú Lương

Đào Thị Quỳnh Trâm

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
34

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Hoàng Yến

2011

QLĐĐ

1. TS. Đỗ Thị Lan
35

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất Nông Lâm Nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Duy Hoà

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
36

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006 – 2010.

Lê Anh Thắng

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
37

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì, tình Phú Thọ.

Phan Quốc Khánh

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
38

Đánh gia hiệu quả dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 6 Túc Duyên- phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Đinh Thị Thu Trang

2011

QLĐĐ

1. TS. Vũ Thị Thanh Thuỷ
39

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Hiệp Hoà- tỉnh Bắc Giang

Phùng văn Thành

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Phạm Quang Hà
40

Đánh giá việc quản lý và thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Tuyên Quang

Đặng Minh Tơn

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
41

Đánh giá công tác thực hiện phương án quy haọch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2010

Nguyễn Văn Tuệ

2011

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thế Huấn
42

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh yên- tỉnh Vĩnh Phúc

Tạ Ngọc Long

2011

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Văn Hùng
43

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Bệnh viện phụ sản va dự án công viên trung tâm tại thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Thị Diêụ Thuý

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
44

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 – 2010. Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp.

Hoàng Thị Mai

2011

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
45

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Bình Xuyên huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến sinh kế của người dân.

Nguyễn Ngọc Tuấn

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
46

Ứng dụng công nghệ GPS trong kiểm tra, đánh giá lưới địa chính đề xuất giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống lưới đo và phục vụ thành lập bản đồ địa chính tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Phan Xuân Khung

2011

QLĐĐ

1. TS. Trịnh Hữu Liên
47

ứng dụng hệ thông thông tin địa ly (GIS) nghiên cứu biến động sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 - 2010

Trần Văn Bình

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
48

§¸nh gi¸ c«ng t¸c båi th­êng, gi¶i phãng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010

Bùi Thị Loan

2011

QLĐĐ

1. TS. Dư Ngọc Thành
49

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đâu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và giải pháp quản lý nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2009

Nguyễn Phương Thanh

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
50

Thực trạng và giải pháp sử dụng đất có hiệu quả đối với diện tích đất đã giao cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thị Tâm

2011

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
51

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Phạm Văn Chung

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
52

Đỏnh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất phường Đồng Quang TP.Thái nguyên giai đoạn 2006-2010

Trần Thị Mai Anh

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
53

Nghiên cứu các phương pháp xác định tương quan giữa các vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá tại khu vực trung tõm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Sơn Tùng

2011

QLĐĐ

1. TS. Trịnh Hữu Liên
54

Đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng đất thị trấn Yên Thế- huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái giai đoạn 2005-2010

Bùi Đức Long

2011

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Văn Hùng
55

Đánh giá công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2005 – 2010 liên hệ thực tế tại huyện NaRì

Nguyễn Đình Lai

2011

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Hải
56

Nghiên cứu sử dụng bản đồ địa chính và thông tin đất đai xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá đất hàng loạt tại khu vực trung tâm thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

Đỗ Văn Minh

2011

QLĐĐ

1. TS. Trịnh Hữu Liên
57

Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2006-2010, đề xuất một số giải pháp phát triển

Kiều Quang Khánh

2011

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Hải
58

Đánh giá sự biến động đất đai trong quá trình đô thị hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2005-2010

Nguyễn Lê Duy

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
59

Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2010

Nguyễn Thị Định

2011QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng
60

Đánh giá việc quản lý và thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hoàn

2011

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
61

Đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Phùng Thị Trang

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
62

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Đàm Anh

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
63

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến động sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2005 – 2011

Nguyễn Thị Hoạt

2012

QLĐĐ

1. TS. Đàm Xuân Vận
64

Phân vùng bảo tồn theo mức độ nhạy cảm tại vùng đệm vườn quốc gia Ba Bể công nghệ GIS và viễn thám

Đỗ Thị Thảo

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
65

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Tạ Văn Hân

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
66

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 và dự báo đến 2020 tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Hữu Chiến

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
67

Đánh giá thực trạng công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Phương

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
68

Ảnh hưởng của đô thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Anh Tuấn

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
69

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quang Ninh giai đoạn 2006 – 2010

Nguyễn Thị Thủy

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
70

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quang Ninh, giai đoạn 2006 – 2011

Lê Văn Độ

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
71

Thực trạng và giải pháp sử dụng đất có hiệu quả đối với diện tích đã giao cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Phạm Mạnh Duyệt

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
72

Đánh giá ảnh hưởng của giá đất đến công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 – 2010

Đinh Thị Thu Hà

2012

QLĐĐ

1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy
73

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 – 2010

Ngô Thế Bình

2012

QLĐĐ

1. TS. Dư Ngọc Thành
74

Đánh giá công tác hỗ thợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Triệu Thị Thu Hương

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
75

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Trung Sơn

2012

QLĐĐ

1. TS. Hà Xuân Linh
76

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng quốc lộ 279, đoạn qua địa phận huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Mai Doãn Chính

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
77

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số xã Dân Tiến huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên

Đặng Văn Đa

2012

QLĐĐ

1. TS. Đàm Xuân Vận
78

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 – 2011

Vũ Việt Hưng

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
79

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại dự án xây dựng trung tâm huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009 – 2012

Hoàng Thị Chuyên

2012

QLĐĐ

1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy
80

Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trần Đức Hạnh

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
81

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của hộ nông dân sau khi giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Phạm Anh Toàn

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
82

Nghiên cứu sự biến động của giá đất ở trên địa bàn thành phố Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008- 2011

Ngô Thị Thanh Hảo

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đinh Ngọc Lan
83

Nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp của huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010

Đinh Thị Hồng Thúy

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
84

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và tình hình sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 – 2011

Nguyễn Thị Thu Trang

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
85

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005-2010

Nguyễn Văn Tuyển

2012

QLĐĐ

1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy
86

Đánh giá ảnh hưởng công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất của hộ nông dân huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005 – 2010

Nguyễn Cảnh Tùng

2012

QLĐĐ

1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy
87

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Đinh Việt Hiền

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
88

Đánh giá hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Văn Bình

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
89

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thịnh Đán – thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2011

Trần Thứ Trưởng

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
90

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001 – 2010

Đặng Thị Thủy

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
91

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Dương Công Dũng

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
92

Đánh giá công tác Giải phóng mặt bằng của một số dự án
trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Dương Hồng Minh

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Hải
93

Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 – 2011

Nguyễn Thị Nhung

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
94

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu dân cư Hồ Điền Hòa Xương Rồng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên đợt 1 ( giai đoạn 2010 – 2011)

Nguyễn Thu Trang

2012

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thế Huấn
95

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009- 2011

Nguyễn Thị Kim Oanh

2012

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thế Huấn
96

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Bùi Văn Thành

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
97

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006-2010 và giải pháp quản lý sử dụng đất hiệu quả

Lê Mạnh Tiến

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
98

Đánh giá công tác tiếp dân xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc giai đoạn 2007 - 2011

Trương Thị Thúy

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
99

Đánh giá công tác bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh

Đặng Quốc Hưng

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
100

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Phạm Anh Khôi

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Hải
101

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án đường Bắc Sơn phường Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Thái Nguyên

Hà Đức Huy

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Văn Hùng
102

Đánh giá tình hình giao đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2010

Nguyễn Quốc Phương

2012

QLĐĐ

1. TS. Bùi Đình Hòa
103

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006- 2011

Bùi Hồng Hạnh

2012

QLĐĐ

1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy
104

Xác định tiềm năng đất đai cho phát triển cây chè Kim Tuyên làm cơ sở cho quy hoạch vùng nguyên liệu chế biến chè Ô Long tai huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thế Thắng

2012

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thế Huấn
105

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

Vũ Xuân Vượng

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Văn Hùng
106

Nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005- 2010

Dương Văn Diễn

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
107

Đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí- tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 -2010

Nguyễn Văn Phương

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
108

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất tại tỉnh Tuyên Quang, gia đoạn 2008 -2011

Phạm Đình Tứ

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
109

Đánh giá hiệu quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2005 – 2010

Nguyễn Quý Tuyên

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
110

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010 và đề xuất giải pháp sử dụng đất hiệu tại địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh Tuyên Quang

Trần Thị Bình

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
111

Đánh giá tình hình giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006- 2010

Ngô Thị Lan Anh

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
112

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Vũ Ngọc Quý

2012

QLĐĐ

1. TS. Hà Xuân Linh
113

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 - 2011

Nguyễn Văn Bản

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
114

Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính của phường Ka Long thành phố Móng Cái từ khi có luật đất đai đến nay

Hoàng Hải Sơn

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
115

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh

Lê Văn Kiên

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
116

Đánh giá ảnh hưởng của chính sách giải phóng mặt bằng đến đời sống và làm việc của người dân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Việt Anh

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
117

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn xã Thuận Thành -huyện Phổ Yên

Nguyễn Văn Tuấn

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
118

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất ruộng có hiệu quả trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Nông Quốc Thái

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
119

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

Chu Thị Thu Hiền

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
120

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2003-2010

Đinh Đức Minh

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
121

Đánh giá công tác đầu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 – 2011

Ngô Tiến Minh

2012

QLĐĐ

1. TS. Dư Ngọc Thành
122

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lặng Sơn từ khi có luật đất đai năm 2003 đến nay

Lê Thị Nhiên

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
123

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001 2010

Mai Quang Vinh

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
124

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản tại địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Trần Xuân Chiến

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
125

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2010

Phan Văn Thành

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
126

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Văn Thế

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
127

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Trần Mạnh Hùng

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
128

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2006 - 2010

Nguyễn Thị Hiền

2012

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thanh Hải
129

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 – 2011

Đinh Bùi Hải Sơn

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Văn Hùng
130

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long đoạn Vũ Oai – Quang Hanh đi qua địa phận huyện Hoành Bồ

Nguyễn Duy Huynh

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Hải
131

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại dự án khai thác chế biến khoáng sản núi pháo trên địa bàn xã Hà Thượng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Dương Thế Hùng

2012

QLĐĐ

1. TS. Bùi Đình Hòa
132

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Qúy

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
133

Đánh giá công tác lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Thanh Lương

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Văn Hùng
134

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Đông Triều – Quảng Ninh

Phạm Tiến Phúc

2012

QLĐĐ

1. TS. Bùi Đình Hòa
135

Thực trạng quản lý, sử dụng đất và biến động tính chất đất của một số khu công nghiệp chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Đức Thiệp

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
136

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Trang

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
137

Đánh giá kết quả công tác giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 3 mới trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Phạm Tuấn Lợi

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
138

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng Nhà Máy may Sheewon EbenZer Hà Nội, tại phường Cải Đan, thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên

Phạm Văn Tuấn

2012

QLĐĐ

1. TS. Nguyễn Thanh Hải
139

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Hoành Bồ- tỉnh Quảng Ninh

Trần Văn Tuấn

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
140

Đánh giá nguồn lực thu được từ tài chính đất trong nền kinh tế TP Thái Nguyên giai đoạn 2007 -2011

Vũ Thị Thơm

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
141

Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2007 – 2011

Dương Thị Lan Hương

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
142

Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long giai đoạn 20067– 2011

Phong Quang

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
143

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Tiến Quang

2012

QLĐĐ

1. TS. Hà Xuân Linh
144

Ứng dụng công nghệ GPS góp phần đẩy nhanh tiến độ trong thành lập bản đồ địa chính tại huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

Hà Đức Nghĩa

2012

QLĐĐ

1. TS. Trịnh Hữu Liên
145

Đánh giá hiệu quả công tác giao đất Lâm Nghiệp cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1995 - 2010

Lăng Thị Nga

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
146

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa đến việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Minh Thanh

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đinh Ngọc Lan
147

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Tô Xuân Mạnh

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
148

Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2011

Nguyễn Thị Yến

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Văn Hùng
149

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010 trên địa bàn huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hồng Quảng

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
150

Đánh giá kết quả chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 -2010

Nguyễn Thị Hòa

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
151

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2010

Hoàng Thái Sơn

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
152

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang

Phạm Viết Xuyên

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
153

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang

Phạm Văn Hùng

2012

QLĐĐ

1. PGS.TS. Trần Viết Khanh
154

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Châu Mai Thoan

2012

QLĐĐ

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
155

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên

Trần Thị Thu Hiền

2012

QLĐĐ

1. TS. Đàm Xuân Vận
156

Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

Hoàng Thanh Oai

2012

QLĐĐ

1. TS. Hoàng Văn Hùng
157

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đa chức năng phục vụ quản lý đất đai và bất động sản tại phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long- Quảng Ninh

Phạm Văn Cường

2012

QLĐĐ

1. TS. Trịnh Hữu Liên


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Каталог: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương