ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạOtải về 1.05 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.05 Mb.
#39130
1   2   3   4Nội dung 4, 5, 6: Chỉ ghi số giáo trình, sách, tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo và lập bảng riêng theo mẫu sau cho mỗi loại:

TT

Tên giáo trình / sách / tạp chí

Thể loại (in, điện tử)

Tên tác giả

Nhà xuất bản, năm xuất bản

Phục vụ cho học phần/môn học

1

Ô nhiễm môi trường đất

in

Lê Văn Khoa

Hội KH đất, 1992

Đánh giá đất

2

Định hướng và tổ chức phát triển nền nông nghiệp hàng hóa

in

Phan Sỹ Mẫn, Nguyễn Việt Anh

NXBNN, 2001

3

Đánh giá đất

in

Đào Châu Thu

NXBNN, 2002

4

Một số kết quả nghiên cứu về phân hạng đánh giá đất nông nghiệp

in

Bùi Quang Toản

Tạp chí KHKT, 1991

5

Dệ sinh thái NN

in

Đào Thế Tuấn

NXBKHJT,1984

6

Đánh giá và đề xuất sử dụng tài nguyên đất phát triển nông nghiệp bền vững

in

Trần An phong

NXBNN, 1996

7

Quy hoạch sử dụng đất

in

Đoàn Công Quỳ

ĐHNNIHN,1999

8

Quy hoạch sử dụng đất

in

Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông

NXBNNHN,2003

Quy hoạch sử dụng đất

9

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2001 -1010

in

Nguyễn Đình Bồng

Tạp chí ĐC, 2002

10

Giáo trình QHSD đất

in

Đoàn Công Qùy, Vũ thị Bình…

NXB nông nghiệp, 2006

11

Quy trình lập QHSD đất

in


Bộ TN và MT


Bộ Tn & MT, 2005


12

Quản lý và QHĐĐ

in


Nguyễn Đình Hợi


NXB Tài chính, 2006

13

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020… (tập 1,20

in

Bộ NN &PTNT

2009

14

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất
Lương Văn Hinh

2012

15

Hệ thống thông tin địa lý

in

Đặng Văn Đức

NXBKH HN, 2001

11

Cơ sở hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch và xây dựng

in

Phạm Trọng Mạnh

NXBXD,1999

Hệ thống thông tin ĐL

12

Hệ thống thông tin ĐL

in

Nguyễn Thị Băng Tâm

ĐHNNI HN,2001

13

Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS

in

Nguyễn Thế Thân

NXBKHKT,1999

14

Bản đồ học

in

Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Dĩnh Lê Huỳnh

NXBNN HN,1995

15

Các phương pháp trắc địa- bản đồ trong quản lý đất đai

in

Nguyễn Trọng San

NXBNN HN, 1997

Bản đồ địa chính

16

Thiên Văn

in

Phạm Viết Trình, Nguyễn Đình Noãn

NXBGD,1995

17

Kinh tế tài nguyên đất

in

Ngô Đức Cát

NXBNN HN, 2000

18

Lịch Sử kinh tế quốc dân

in

Nguyễn Chí Dĩnh

NXBGDHN,1999

Kinh tế đất

19

Lý thuyết về khai thác hợp lý nguồn tài nguyên

in

Trần Đức Hạnh, Đoàn Văn Điếm

NXBNN HN,1997

20

Kinh tế môi trường

in

Đặng Như Toàn

NXBGD HN, 1996

21

Cơ sở dữ liệu

in

Dương Xuân Thành

ĐHNNI,2001

22

Hỗ trợ kỹ thuật cho lập trình hệ thống

in

Nguyễn Lê Tính

NXB TPHCM,1992

Tin học chuyên ngành

23

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ

in

Lê Tiến Vương

NXBTK,2000

24

Thủy lực cấp nước trong NN

in

Nguyễn Thanh Tùng

NXBĐH và THCN,1982

25

Nước ngầm

in

Nguyễn Đức Quý

ĐHNNI HN,1994

Quy hoạch và quản lý nguồn nước

26

Cân Bằng nước VN

in

Nguyễn Văn Hạnh

NXBKH HN, 2000

27

Quy hoạch phát triển đô thị

in

Nguyễn Thế Bá

NXBXD HN,1997
Giáo trình dự báo thuỷ văn


in

Đặng Văn Bảng


Trường ĐH Thuỷ lợi, 2000


Quản lý lưu vực
Giáo trình quản lý nguồn nư­ớc.


in

Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Dung


NXBNN

2005


Quản lý công trình thủy lợi


in

Tống Đức Khang và Bùi Hiếu

NXBNN, 2002

Thuỷ Văn n­ước d­ưới đất”,


in

Vũ Minh Cát và Bùi Công Quang


NXBXD, 2002

Luật Quản lý tài nguyên nước và Nghị định 120/2008 về Quản lý lưu vực

in

Cục Quản lý Tài nguyên nước


NXB Chính trị Quốc gia, 2008 và 2012


28

Quy hoạch phát triển NT
Vũ Thị Bình

NXBNNI 1999

Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn

29

Quy hoạch phát triển và XD hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông thôn

in

Nguyễn Linh Tâm

NXBXD,2000

30

Quản lý thị trường bất động sản

in

Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Thanh Trà

ĐHNNI HN, 2003

31

Quản lý thị trường bất động sản

in

Mai Xuân Yến

ĐHQG HN,1999

Quản lý thị trường bất động sản

32

Quản lý thị trường bất động sản

in

Nguyễn Thanh Trà

NXBNN HN,2002

33

Bản đồ địa chất VN tỷ lệ 1/1000.000

in

Nguyễn Xuân Bao, Trần Đức Lương

HN,1993

34

Kinh tế tài nguyên đất

in

Đỗ Thị Lan

NXBNN, 2007

XD bản đồ đất

35

Kinh tế tài nguyên đất

in

Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng

NXBNN, 2005

Kinh tế tài nguyên đất

36

Các nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2003

in

Chính phủ; Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính

Từ 2004 đến nay

Giáo trình thị trường bất động sản

37

Đánh giá đất

in

Đào Châu Thu, Nguyễn Khang

Nông nghiệp, 1998
38

Sử dụng đất bền vững

in

Nguyễn Thế Đặng và cs

Nông nghiệp, 2003

Đánh giá đất

39

Giáo trình quản lý nguồn nư­ớc.in

Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Dung

NXBNN, 2005

Đất đồi núi Việt Nam

40

Luật khoáng sản và các văn bản dưới luật về quản lý khoáng sản.


in

Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam


NXB Chính trị Quốc gia, 2011

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

41

Luật Quản lý tài nguyên nước và các văn bản dưới luật về quản lý tài nguyên nước


in

Cục Quản lý tài nguyên nước


NXB Chính trị Quốc gia,2013


42

Giáo trình quản lý nguồn nư­ớc.


in

Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Dung

NXBNN, 2005

Thuỷ Văn n­ước d­ưới đất”,


in

Vũ Minh Cát và Bùi Công Quang

NXBXD, 2002

Quản lý công trình thủy lợi


in

Tống Đức Khang và Bùi Hiếu


NXBNN, 2002


43

Hệ thống thông tin địa lý

in

Đặng Văn Đức

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

Định giá đất và Bất động sản

44

GT Hệ thống thông tin địa lý

in

Trần Thị Băng Tâm

Nông Nghiệp, Hà nội

Hệ thống thông tin địa lý

45

Hệ thống thông tin địa lý

in

Wade, T. and S. Sommer

ESRI Press, Redlands, CA

Hệ thống thông tin địa lý

46

Hệ thống thông tin địa lý

in

Greco, S

Kendall Hunt, Dubuque, IA.

47

Hệ thống thông tin địa lý

in

ESRI

ESRI Press, Redlands, CA

48

§Êt ®åi nói ViÖt Nam

in

Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Đào Châu Thu

NXBNN, 2003

49

Quy hoạch Đô thị và KDCNT

in

Nguyễn Thế Bá, Lê Trọng Bình, Nguyễn Tố Lăng

NXB Xây dựng, 2009

Khoa học đất nâng cao
Đánh giá và đề xuất sử dụng tài nguyên đất phát triển nông nghiệp bền vững

in

Trần An phong


NXBNN, 1996

Sử dụng đất bền vững

in

Nguyễn Thế Đặng và cs

Nông nghiệp, 2003
Handbook of Soil Science


in

Malcolm E. Sumner


CRC Press, 1999

Sử dụng bền vững đất đồi núi ở vùng cao


Điện tử

Thái Phiên, Tử Siêm

Nông nghiệp, 2002Sustainable Land Management:

Challenges, Opportunities, and Trade-offsĐiện tử
Worlbank, 2006

50

Quy hoạch Đô thị và KDCNT

in

Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan Phương

NXB Nông nghiệp, 2008

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

51

Quy hoạch Đô thị và KDCNT

in

Hoàng Văn Hùng, Lương Văn Hinh

ĐHNL, 2011

52

Quy hoạch Đô thị và KDCNT

in

Mola, Francesc Zammora

New York: Harper Design, 2012

53

Quy hoạch Đô thị và KDCNT

in

Redwood Mark

Sterling, VA Earthscan, 2008

54

Quy hoạch Đô thị và KDCNT

in

Levent Tuzin Baycan

Cheltenham, 2008

55

Phân loại và lập bản đồ đất

in

Soil Survey Staff

Pacahontas Press

56

Phân loại và lập bản đồ đất

in

World soil report Resource Vol.103

ISRIC and FAO

Key to Soil Taxonomy

57

Phân loại và lập bản đồ đất

in

Viện QHTKNNWorld Reference Base for Soil Resource

58

- Đất Lâm Nghiệp

- Đất Trồng trọtin

Malcolm E.Sumner (Ed.)

CRC Press

Phân loại và lập bản đồ đất
Nguồn gốc và phân loại đất

in

Đặng Văn Minh

Bài giảng,2010
Điều tra phân loại và lập Bản đồ đất (Dùng cho học viên cao học)


in

Viện Quy hoạch và Thiết kế NN


Viện QHTKNN, 2010
Cơ sở tham chiếu tài nguyên đất thế giới

in

Báo cáo tài nguyên Đất thế giới

FAO-ROM, 1998
Xây dựng hệ thống phân loại đất Việt Nam- Áp dụng cho lập bản đồ đất

in

Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa


Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa, 2005

Key to Soil Taxonomy

in

World soil report Resource Vol.103

ISRIC and FAO


59

GT Quy hoạch sử dụng đất

in

Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Đình Thi

NXBNN, 2006

Handbook of Soil Science

60

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập 1, 2)

in
2008

Trắc địa nâng cao
Trắc địa nâng cao

in

Trinh Hữu Liên


Đang xuất bản, 2013
Giáo trình trắc địa


in

Đàm Xuân Hoàn (chủ biên), Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn trọng Tuyển


NXBNN, 2005

Giáo trình bản đồ địa chính


in

Nguyễn Kim Hiệp (chủ biên), Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ

NXBNN, 2004

Đo vẽ địa hình


in

Trần Đức Thanh


NXB ĐHQG HN, 2001
Trắc địa cao cấp


in

Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chinh


NXB Giao thông,2003
Môi trường đất và nước


in

Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng


Bài giảng, 2012


Môi trường đất và nước
Sinh thái và môi trường đất


in

Lê Văn Khoa


NXB ĐH QG Hà Nội, 2004

Sinh thái môi trường đất

Môi trường đất và nước
in

Lê Huy Bá


NXB ĐHQG TP.HCM, 2007

Đất đồi núi Việt Nam -Thoái hoá và phục hồi.


in

Nguyễn Tử Siêm và Thái PhiênNXB Nông nghiệp, 1999
Hoá học đất. Đất Việt Nam.


in

Nguyễn Tử Siêm, Trần Khải và Lê Văn Tiềm,


NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2000
Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003


In và điện tử

Quốc hội


2003


Chính sách pháp luật đất đai
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003


In và điện tử

Chính phủ


2004

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai


In và điện tử

Chính phủ


2007

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


In và điện tử

Chính phủ


2009

Các văn bản pháp quy về quản lý đất đai ban hành ở Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2001 (3 tập)

Tạp chí Địa chính và Thanh tra
In

Tổng cục địa chính

Nxb Bản đồ Hà Nội, 1997 và 2001


Каталог: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương