ĐẠi học quốc gia tphcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 35.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích35.06 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA


Độc lập – Tự do – Hạnh phúcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Từ 16/3/2015 đến 20/3/2015


Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

THỨ HAI, 16/3/2015

08g30

Giao lưu sinh viên Đại học Konan, Nhật Bản

P.QHĐN

KS. T.Espoir

THỨ BA, 17/3/2015

08g00

Khai mạc Hội thảo quốc tế Việt –Đức về xúc tác lần 2

BGH (A.Phong), K.KTHH

Kính mời Quý Thầy/Cô quan tâm tham dựHT A4

08g00

Họp về các vấn đề học vụ và việc triển khai kế hoạch CDIO năm 2015

BGH (A.Phúc), P.ĐT, P.ĐT SĐH, P.CTCT-SV, KTX BK, Trưởng các Khoa, TT ĐT BDCN

P.205 A1

13g00

Giao lưu sinh viên Đại học Konan, Nhật Bản

P.QHĐN

HT B11

THỨ TƯ, 18/3/2015

09g00

Tiếp Đại học Nanyang Poletechnic (NPU)

P.QHĐN

P.103 A5

10g00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM

BGH (A.Thành)

P.302- Nhà Điều hành ĐHQG-HCM

13g30

Tiếp University of Adelaide, Úc

P.QHĐN, K.KH&KTMT, K.KHUD, K.QLCN

P.103 A5

13g30

ĐHQG-HCM làm việc với PTN Lazer về hoạt động và các hướng nghiên cứu ứng dụng của PTN

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt – PGĐ ĐHQG-HCM, BGH (A.Phong), PTN Lazer (PGS.TS Trần Minh Thái), P.KHCN&DA

P.205 A1

14g00

Tiếp Đại học Bang Arizona (ASU)

K.KH&KTMT, P.ĐT (A.Thông), P.QHĐN

K.KH&KTMT

THỨ NĂM, 19/3/2015

08g00

Khai mạc Hội nghị Quốc tế về Quản lý Dự án và Chương trình lần thứ 2

BGH (A.Phong), K.QLCN. Kính mời Quý Thầy/Cô có quan tâm đến tham dự

HT A4

08g00

Họp thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 các Dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng ĐHQG-HCM

Theo thư mời

P.202- Nhà Điều hành ĐHQG-HCM

08g30

Tiếp Đại học Bang Arizona (ASU)

P.ĐT, Ban ĐBCL, K.KH&KTMT, Ban QLM, P.QHĐN

P.103 A5

09g00

Làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên

BGH (A.Thành, A.Nam), P.TCHC (A.Nam), P.QTTB

P.205 A1

THỨ SÁU, 20/3/2015

08g00

Họp giới thiệu hệ thống hỗ trợ đào tạo E-learning phiên bản mới,

BGH (A.Phúc), P.ĐT, Phó Trưởng khoa phụ trách đào các Khoa. Kính mời Quý Thầy/Cô có quan tâm đến tham dự

HT A4

09g00

Tiếp Ming Chi University of Technology, Đài Loan

BGH (A.Phong), P.QHĐN, K.CK, K.Đ-ĐT

103 A5

14g30

Tiếp United States Agency for International Development (USAID)

BGH (A.Thành), P.QHĐN

Kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự103 A5
  • BGH (A.Thành) tham dự Hội nghị VEEC 2015 (chương trình HEEAP) tại Đà Nẵng từ 16-18/3/2015.

  • Từ 16-20/3/2015: Triển lãm hình ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ trường ĐH Bách khoa lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Sảnh A5.

  • Từ 16-20/3/2015: Kiểm tra An toàn Vệ sinh lao động và Môi trường 2014-2015 tại các đơn vị (Lịch cụ thể theo Thông báo của VPBGH qua email).

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương