®¹i häc quèc gia hµ néi tr­êng ®¹i häc khoa häc tù nhiªntải về 1.49 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Alpinia conchigera Griff. Alpinia purpurata K. Schum.Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Alpinia officinarum Hance.

Burtt & R. M. Sm.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương