ĐẠi học quốc gia hà NỘi tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.53 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

TTmôn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên
Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành

đào tạo

Đơn vị công tác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

01

MG01

Triết học (Philosophy)

4

02

MG02

Ngoại ngữ (Foreign language)

4

03

MG03

Ngoại ngữ chuyên ngành

(Special Foreign language)3

04

CHVT04

Toán cho Vật lý Mathematics for Physics

3

Lê Văn Trực

PGS.TS.

Vật lý lý thuyết

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

05

CHVT05

Điện động lực học Electrodynamics

3

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn ThỏaPGS.TSKH

GS. TS


Vật lý lý thuyết

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

06

CHVT06

Tin học vật lý

Physics Informatics

3

Lê Viết Dư Khương

PGS. TS

Tin học Vật lý

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

07

CHVT07

Dao động phi tuyến

Nonlinear Oscillations

3

Anh Phi

PGS. TS

Vật lý Vô tuyến

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

08

CHVT08

Vô tuyến thống kê

Statradio Physics

3

Vũ Anh Phi

PGS. TS

Vật lý Vô tuyến

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

09

CHVT09

Mạch và xử lý tín hiệu

Circuit and signal analysics

3

Phạm Quốc Triệu

Đỗ Trung KiênPGS. TS.Vật lý Vô tuyến

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

10

CHVT10

Âm, siêu âm

Acoustic and ultrasonic

3

Nguyễn Viết Kính

Nguyễn Đăng LâmPGS. TS.


Vật lý Vô tuyến

ĐHCN

Khoa Vật lý, ĐHKHTN11

CHVT11

Thực tập chuyên ngành

Major Practice

6

Bạch Gia Dương

Đỗ Trung KiênTS.Vật lý Vô tuyến

ĐHCN

Khoa Vật lý, ĐHKHTN12

CHVT12

Hệ nhiều bậc tự do

The linear systems (with n degrees of freedom)

3

Vũ Anh Phi

PGS. TS

Vật lý Vô tuyến

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

13

CHVT13

Dao động thông số

Parametric oscillations

3

Vũ Anh Phi

PGS. TS

Vật lý Vô tuyến

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

14

CHVT14

Dụng cụ điện tử

Electronics Devices

3

Bạch Gia Dương

Đặng Hùng

Đỗ Trung Kiên


TS.Vật lý Vô tuyến

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

ĐHCN


15

CHVT15

Dụng cụ điện tử mới, tinh thể lỏng

New electronic device. Optoelectronics

3

Bạch Gia Dương

Đỗ Trung KiênTS.Vật lý Vô tuyến

ĐHCN

Khoa Vật lý, ĐHKHTN
16

CHVT16

Ăng-ten

Antennas

3

Vũ Anh Phi

PGS. TS

Vật lý Vô tuyến

Khoa Vật lý, ĐHKHTN

17

CHVT17

Thông tin vệ tinh

Satellite Communications

3

Vũ Anh Phi

PGS. TS

Vật lý Vô tuyến

Khoa Vật lý, ĐHKHTN1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương