I. CÔNg tác chỉ ĐẠO, TỔ chức triển khai thực hiệN


Thực hiện chính sách đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực trẻ ở các lĩnh vực, các cấp, các ngànhtải về 266.28 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích266.28 Kb.
#21208
1   2   3   4

6. Thực hiện chính sách đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực trẻ ở các lĩnh vực, các cấp, các ngành

a) Về kết quả triển khai Chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ của Thành phố:

Nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa để bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học cho các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Thành phố, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện 3 chương trình tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ: Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi; Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Mục tiêu chung của 3 chương trình là: thu hút, tuyển chọn nguồn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có trình độ học lực khá, giỏi, tham gia tích cực các hoạt động phong trào Đoàn - Hội; cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trẻ tuổi có triển vọng phát triển để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, qua đó bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị Thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần đưa Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Được sự quan tâm triển khai và chỉ đạo sâu sát từ Thành ủy, Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, qua 05 năm triển khai kế hoạch thực hiện đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực, chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố cũng từng bước được nâng lên. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, văn hóa nghệ thuật, thể dục - thể thao được quan tâm, chú trọng và đầu tư phát triển; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố được được trang bị cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và phát huy có hiệu quả kiến thức được học vào thực tiễn công việc đã góp phần phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố hòa vào sự phát triển chung của cả nước trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Bên cạnh đó, Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố còn là cơ sở cho các Sở - ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực và địa phương mình phụ trách; tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố; thúc đẩy hệ thống các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa- xã hội… phát triển ổn định; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo với qui mô lớn, chất lượng nguồn nhân lực ngang tầm với khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các chương trình nhánh cũng đã tích cực xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện kế hoạch và các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Định kỳ hàng năm, Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức kiểm tra các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện về việc xây dựng kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của toàn Thành phố; tạo sự đồng thuận cao của lãnh đạo các đơn vị và sự tham gia tích cực hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố.

b) Về sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trẻ được đào tạo ở nước ngoài, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Thành phố:

- Từ 2011 đến nay, Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Thành phố đã xét chọn và tuyển vào chương trình trên 18 trường hợp. Số lượng học viên đang tham gia đào tạo trong và ngoài nước khoảng 75 học viên (trong đó, đào tạo Thạc sĩ khoảng 13 trường hợp, Tiến sĩ trên 7 trường hợp, số lượng cán bộ, học viên tham gia nghiên cứu và thực tập ở nước ngoài để hoàn thành chương trình đào tạo là trên 65 lượt). Các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo đã tích cực học tập, tham gia các hoạt động nghiên cứu. Trong năm 2014, đã thực hiện thủ tục bố trí công tác cho 42 cán bộ, công chức kết thúc khóa học trở về làm việc (trong đó có 22 cán bộ, công chức trở về địa phương, đơn vị tiếp tục công tác; 10 sinh viên được giới thiệu bố trí trước đào tạo và 10 sinh viên được bố trí sau đào tạo). Đa số các trường hợp đều có năng lực tốt trong lĩnh vực đã đào tạo, một số trường hợp được đề bạt giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp và được cử tham dự các lớp đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo điều kiện phát huy năng lực, cống hiến trong thời gian tới.

- Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đã thẩm định và tuyển chọn vào Chương trình trên 45 trường hợp. Số lượng cán bộ, công chức được phân công, bố trí công tác tại các Sở - ngành, quận - huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố là trên 35 trường hợp. Cán bộ trẻ được đưa về cơ sở đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, tích cực học hỏi, rèn luyện, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

- Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân: tính đến hết năm 2014 có khoảng 10 trường hợp được xét tuyển mới vào Chương trình. Số lượng cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị thuộc Thành phố trên 50 trường hợp. Thành phố đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho số cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc Chương trình được tiếp cận thường xuyên và rèn luyện nâng cao tay nghề, công tác chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý.

c) Về hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ, ứng dụng tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ của Thành phố:

- Hàng năm, Sở Nội vụ Thành phố đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Cán bộ Thành phố để tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về các công tác chuyên môn, trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức về anh văn, vi tính, phổ cập các quy định mới của hệ thống luật vừa được thông qua và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ của Thành phố. Đặc biệt trong năm 2014, Sở Nội vụ và Thành Đoàn đã phối hợp chặt chẽ trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuẩn kỹ năng tiếng Anh trình độ B, C cho hơn 930 cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

- Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng, ngoại ngữ, tin học, nâng cao tay nghề cho thanh niên công nhân cũng được Thành phố đầu tư tổ chức với 100 lớp đào tạo cho hơn 5.000 thanh niên công nhân. Ngoài ra, còn vận động tặng hơn 1.500 suất học bổng cho thanh niên công nhân. Để tổ chức các hoạt động chăm lo và hỗ trợ cho thanh niên công nhân nhiều và rộng hơn, thời gian qua, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp và ký kết liên tịch với hơn 22 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nhằm tăng cường phối hợp, khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội vào công tác hỗ trợ thanh niên công nhân.

- Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Thành phố đã tổ chức đào tạo ngoại ngữ, tin học cho các đối tượng cán bộ Đoàn thanh niên, công nhân với các môn như: Nhật ngữ, Anh ngữ, tin học văn phòng... Sau khi hoàn thành khóa học Trung tâm còn giúp đỡ và hướng dẫn cho thanh niên, công nhân có nhu cầu xuất khẩu lao động hoàn tất hồ sơ để có thể đăng ký xuất khẩu lao động tại các nước Singapore, Nhật bản, Dubai, Malaysia…

d) Về hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức, người lao động có thu nhập thấp, từ năm 2011 đến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Xây dựng, Thành Đoàn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính hoàn thành 15 dự án với quy mô 2.442 căn nhà ở xã hội, tổng diện tích sàn xây dựng là 228.231 m2. Đến nay, đã bán được 1.653 căn hộ nhà ở xã hội sử dụng vốn ngoài ngân sách cho các đối tượng nhà ở xã hội. Chuyển đổi 03 dự án nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội với diện tích đất là 2.699 ha, quy mô 880 căn hộ, 75.834 m2 sàn xây dựng.

đ) Về khuyến khích, đầu tư, bổ sung kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của thanh niên Thành phố:

Thành phố đã hoàn thành việc xây dựng Đề án Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trong các lĩnh vực hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước, khoa học ứng dụng; đã kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ của Thành phố, Ban Bảo trợ và Văn phòng của Quỹ; phối hợp cùng các Sở - ban - ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố thường xuyên duy trì, tổ chức mới các hoạt động hỗ trợ học thuật, nghiên cứu khoa học, xây dựng ý thức xã hội học tập trong thanh thiếu nhi Thành phố. Từ 2001 đến nay, Thành Đoàn đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Chương trình vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ, qua hơn 14 năm, Chương trình có gần 550 đề tài được nghiên cứu và ứng dụng, nhiều cá nhân đã thật sự trưởng thành từ chương trình trở thành các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giỏi của Thành phố (Từ năm 2008 đến 2012, có tổng cộng 567 đề tài đăng ký tham gia). Trong 5 năm (2010-2015), Thành Đoàn phối hợp cùng các Sở - ngành tiến hành bình chọn và trao Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka đã thu hút 2.047 đề tài tham gia; Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Thành phố có 12.273 đề tài từ các trường Đại học, Cao đẳng và có 262 đề tài được trao giải; Chương trình khen thưởng cho các sinh viên đang học tập tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Thành phố đạt danh hiệu sinh viên 3 tốt (nay là sinh viên 5 tốt) đã tuyên dương được 10.919 sinh viên cấp trường, 286 sinh viên cấp thành và 72 sinh viên toàn quốc; Chương trình “Công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố” tuyên dương 31 thanh niên tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ thuộc Thành Đoàn đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam… tổ chức 30 buổi hội thảo, hội nghị khoa học, thu hút 15.000 lượt nhà khoa học trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên tham gia. Các buổi hội thảo, hội nghị khoa học được tổ chức đã giúp các bạn trẻ có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm phục vụ quá trình học tập, công tác và nghiên cứu… Tổ chức Chương trình “Cà phê học thuật”, diễn đàn để trao đổi về học thuật dành cho sinh viên - học sinh, giáo viên - giảng viên trẻ, các nhà khoa học trẻ. Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố thường xuyên phối hợp các tổ chức Đoàn - Hội tại cơ sở tổ chức Hội nghị khoa học trẻ dành cho sinh viên, giảng viên trẻ; hỗ trợ tích cực cùng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Đại hội tài năng trẻ Việt Nam năm 2009; Hội nghị gặp gỡ Tài năng khoa học công nghệ trẻ Việt Nam năm 2012.

Đội hình trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện; thanh niên tình nguyện trong các chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh và kỳ nghỉ hồng do Thành Đoàn tổ chức đã thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các phường - xã nghèo của Thành phố và cho các tỉnh Tây nguyên, Miền đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2010 – 2012, Chương trình Trí thức Khoa học trẻ Tình nguyện trong hoạt động Tình nguyện Hè đã tập hợp hàng trăm trí thức, khoa học trẻ, các giảng viên trẻ, tổ chức báo cáo chuyên đề và tham gia hướng dẫn, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, thanh thiếu nhi Thành phố và địa bàn các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ.

Thành Đoàn cũng đã duy trì tốt các hình thức hỗ trợ thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; cấp Thành và cơ sở Đoàn đã vận động trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, tạo động lực giúp thanh niên học tập tốt hơn. Quỹ bảo trợ tài năng trẻ được củng cố, từng bước hoạt động hiệu quả, định kỳ trao bảo trợ cho tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Phong trào “học sinh 3 tích cực”, “học sinh giỏi nghề”, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” đã góp phần cổ vũ, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học sinh, giáo viên trẻ. Hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật được củng cố, nâng chất. Hệ thống sân chơi học thuật khá đa dạng, ngày càng được đầu tư quy mô, hấp dẫn sinh viên, học sinh tham gia. Các chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka”, Vườn ươm khoa học công nghệ trẻ, hội nghị nghiên cứu khoa học, Cà phê học thuật… tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao tính ứng dụng, kết nối giữa người nghiên cứu và đơn vị thụ hưởng kết quả. Các hoạt động hỗ trợ ý tưởng sáng tạo, khuyến khích thanh niên sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực được chú ý, bước đầu mang lại kết quả tốt6.7. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng

a) Thành phố đã xác định nhiệm vụ cấp bách hiện nay là việc xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, trong những năm qua Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên tiến hành phối hợp, tạo điều kiện cho Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giáo dục, định hướng, rèn luyện cho thanh niên. Thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ tiến hành nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, kinh phí, cơ sở vật chất cho thanh niên Thành phố có cơ hội được học tập, giao lưu, trình bày ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề trọng điểm, thời sự tại địa phương, trong nước và thế giới như: Nghiên cứu Đề án thành lập trung tâm hợp tác quốc tế Thanh niên trực thuộc Thành Đoàn; giao Sở Nội vụ cùng Thành Đoàn hoàn thành việc xây dựng quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố và Thành Đoàn.

Đặc biệt Lãnh đạo Thành phố rất quan tâm tâm tư, nguyện vọng, định hướng phát triển trong thời đại mới của các tầng lớp thanh niên, hàng năm, Thành ủy Thành phố chỉ đạo Thành Đoàn thực hiện các Chương trình giao lưu đối thoại giữa Lãnh đạo Thành phố với thanh niên tiên tiến, thanh niên tiêu biểu, thanh niên chậm tiến, thanh niên công nhân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên lập nghiệp… Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, ý chí của thanh niên Thành phố sống có lý tưởng, cống hiến xây dựng đất nước.

Ủy ban nhân dân các quận - huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở Đoàn tiến hành các buổi tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại giữa Thường trực Ủy ban nhân dân và thanh niên địa phương (12/24 quận - huyện đã tổ chức ít nhất 1 buổi tọa đàm, đối thoại) để nắm bắt những đề xuất, kiến nghị, diễn biến tâm lý, tư tưởng của thanh niên đối với tình hình an ninh, chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế địa phương từ đó là cơ sở đề xuất, kiến nghị đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho Lãnh đạo Thành phố.

b) Trong 05 năm vừa qua (từ 2010 - 2015), Thành Đoàn và các cơ sở đoàn đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong thanh niên, qua đó tại các cơ quan, đơn vị có cơ sở đoàn trực thuộc đã giới thiệu 18.702 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (năm 2013: giới thiệu 14.276 đoàn viên ưu tú); trong đó có 4.206 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (năm 2013: có 3.477 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng). Các cơ sở Đoàn tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với Đảng”, chủ động xây dựng chương trình công tác theo sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò của đoàn viên trong việc tham gia làm thư ký tổ dân phố, tham gia ban điều hành khu phố, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chủ động liên tịch với các ngành trong tổ chức hoạt động tạo nhiều thuận lợi cho việc chăm lo, đáp ứng nhu cầu về việc làm, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ” qua đó tạo môi trường cho Đoàn viên ưu tú trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thành Đoàn ban hành Chỉ thị đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội; tham mưu cấp ủy Đảng trong công tác sử dụng, bố trí và luân chuyển cán bộ Đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn.

c) Triển khai thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2013-2020”. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp đội ngũ y bác sĩ trẻ của Thành phố về công tác tại các cơ sở bệnh viện tuyến quận - huyện. Với sự hỗ trợ của các cán bộ y tế tại 12 bệnh viện cấp Thành, đã có hơn 200 lượt cán bộ y tế được phân công luân phiên chuyên môn ở các lĩnh vực nhi, sản phụ khoa, nội tổng quát, ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, nhiễm, nhãn khoa, hồi sức cấp cứu... góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa bàn các quận - huyện, giảm tải áp lực bệnh nhân và hoạt động quá tải tại các bệnh viện cấp Thành và Trung ương trên địa bàn Thành phố hiện nay.

Để phát huy Câu lạc bộ cán bộ trẻ diện quy hoạch dài hạn của Thành ủy, Thành Đoàn đã duy trì tổ chức định kỳ các hoạt động nhằm tăng cường tính liên kết, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tạo nguồn cán bộ cho Đoàn các cấp; tiến hành thành lập Câu lạc bộ Cán bộ Trẻ tại các quận huyện và Sở - ngành (đến nay đã có 18/24 quận, huyện thành lập Câu lạc bộ Cán bộ Trẻ). Ban Thường vụ Thành Đoàn còn tham gia tích cực, trách nhiệm trong việc giới thiệu, tuyển chọn và phát huy nhân sự tham gia chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ của Thành phố. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác định Đề án Vận động trí thức trẻ về các vùng ngoại thành, vùng đô thị hóa; cấp thành đã cơ bản hoàn tất các bước xây dựng đề án, trước mắt tập trung vận động giáo viên, y bác sĩ trẻ, sinh viên mới tốt nghiệp loại khá, giỏi về công tác ở những nơi này.

d) Về đầu tư cải tạo, nâng cấp trường Đoàn Lý Tự Trọng, công trình đã được Thành Đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện nghiệm túc và khởi công xây dựng vào ngày 14 tháng 02 năm 2011. Đến nay, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ ngày 31 tháng 8 năm 2012 với 100% công suất hoạt động. Trường Đoàn Lý Tự Trọng cũng đã thường xuyên phối hợp cùng Trường Cán bộ Thành phố (nay là Học viện cán bộ Thành phố) chủ động tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, thanh niên Thành phố như: mở các lớp đào tạo về trung cấp chính trị, trung cấp thanh vận; tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh, theo chuyên đề, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn; thí điểm đổi mới giáo trình, phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

Qua 02 năm (2013-2014) tiến hành nghiên cứu, khảo sát, thí điểm thực hiện cùng với những ý kiến đóng góp tích cực từ Thành Đoàn và các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố đã hoàn thành việc rà soát để kịp thời thay thế quy định cũ không còn phù hợp, bổ sung các chế độ, chính sách cho đội ngũ Tổng phụ trách Đội có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung quy định về chức danh Trợ lý thanh niên tại các Phòng giáo dục và đào tạo quận - huyện nhằm hỗ trợ tối đa cho các lực lượng làm công tác thanh niên tại địa bàn quận - huyện trong việc xây dựng, đào tạo thế hệ thanh thiếu nhi Thành phố phát triển toàn diện đóng góp nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cho sự nghiệp phát triển Thành phố và đất nước (Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện thay thế Quyết định số 299/QĐ-UB-NC ngày 26 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

đ) Về thành lập Trung tâm hợp tác quốc tế thanh niên thuộc Thành Đoàn, từ năm 2012 đến nay, Sở Nội vụ cùng các Sở - ngành Thành phố đã tích cực phối hợp với Thành Đoàn thông qua nhiều buổi họp góp ý, lấy ý kiến từ cơ quan, đơn vị có liên quan (Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy …) để nghiên cứu, xây dựng, rà soát và chỉnh sửa Đề án thành lập cho phù hợp với các điều kiện, đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các quy định của Trung ương. Tuy nhiên, ngày 01 tháng 4 năm 2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có quy định số 282-QĐ/TW ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện. Vì vậy, Sở Nội vụ đã thống nhất việc thành lập và hoàn tất hồ sơ gửi Ban Tổ chức Thành ủy Đề án thành lập Trung tâm hợp tác quốc tế thanh niên thuộc Thành Đoàn để trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập đúng thẩm quyền theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đối với Hội Du sinh Thành phố đã được chính thức thành lập vào tháng 7/2011 trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành quả mà Câu lạc bộ Du học sinh Thành phố đã đạt được. Hội Du học sinh Thành phố bước đầu phát huy được vai trò của các cựu du học sinh trong việc tổ chức một số hoạt động nhằm giới thiệu, hỗ trợ, tư vấn về kinh nghiệm, môi trường học tập tại các nước trên thế giới cho học sinh, sinh viên và những bạn thanh niên có mong muốn du học, tổ chức diễn đàn du học sinh và con đường sự nghiệp lần thứ 01 với chủ đề “Doanh nghiệp - Du học sinh: Chìa khóa cùng thành công”. Tính đến nay, Hội Du học sinh Thành phố đã có sự gắn kết với Hội thanh niên, sinh viên tại California - Mỹ, du học sinh Việt Nam tại Leeds - Anh Quốc và du học sinh tại một số thành phố của Úc. Ngoài ra, Hội Du học sinh Thành phố cũng đã tập hợp được một bộ phận cựu du học sinh hiện đang công tác trên nhiều lãnh vực, ngành nghề. Đây chính là nền tảng cho việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tăng cường khả năng kết nối, hỗ trợ, chia sẻ của cộng đồng du học sinh Việt Nam.8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

a) Về thành lập Hội đồng công tác thanh niên trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố: Ngày 13 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng công tác thanh niên Thành phố trên cơ sở phối hợp tham mưu của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Giám đốc Sở Nội vụ, có quy chế hoạt động là tổ chức tư vấn tham mưu (không có con dấu), thành viên gồm lãnh đạo các Sở - ban - ngành Thành phố được bố trí kiêm nhiệm, trong đó, Thành Đoàn là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng. Tuy nhiên, do không phải là cơ quan có chức năng trực tiếp tham mưu công tác đối với Ủy ban nhân dân Thành phố, nên trong quá trình hoạt động vẫn chưa chủ động và phát huy tốt vai trò là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và thường trực bộ phận giúp việc cho Hội đồng để tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động của các Sở - ban - ngành, tạo cơ chế thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên Thành phố.

Cũng trong thời gian này, căn cứ theo Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Vụ Công tác thanh niên trực thuộc Bộ Nội vụ để giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên. Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ thành lập Phòng Công tác thanh niên (đến nay đổi tên thành Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ theo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố) có chức quản lý nhà nước về công tác thanh niên và bổ sung 01 biên chế cho 24 Phòng Nội vụ quận - huyện làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương. Do đó, để giảm bớt đầu mối tổ chức, Thành phố nhận thấy không cần thiết phải tổ chức Hội đồng Công tác thanh niên cấp tỉnh nữa mà giao về cho 01 cơ quan đầu mối là Sở Nội vụ để tham mưu làm công tác này (Tại Công văn số 109/UBND-VX ngày 07 tháng 01 năm 2013 về thành lập Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh).

b) Về xây dựng hệ thống chỉ số cơ sở dữ liệu thanh niên và công tác thanh niên, Thành phố đã giao cho Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thống kê Thành phố, Thành Đoàn nghiên cứu xây dựng và đề xuất. Hiện nay, do Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án cơ sở dự liệu Quốc gia về thanh niên và Bộ chỉ số đánh giá phát triển thanh niên (đã được Ủy ban nhân dân Thành phố góp ý hoàn chỉnh đề án tại Công văn số 5632/UBND-VX ngày 30 tháng 10 năm 2014). Do đó, Thành phố đã tiến hành nghiên cứu lại hệ thống chỉ số cơ sở dữ liệu thanh niên và công tác thanh niên Thanh phố căn cứ trên Đề án của Bộ Nội vụ để sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và triển khai thực hiện, sẽ có sự phù hợp, đồng bộ và áp dụng hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

c) Hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố đều tổ chức các lớp tập huấn Luật Thanh niên năm 2005, Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên cho toàn thể các cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Thành phố. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, cũng chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ Thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2005, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên đến đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và các tầng lớp thanh niên ở địa phương.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá tác động, kết quả triển khai Luật Thanh niên năm 2005 đối với Khối chính quyền quận - huyện, Khối Sở - ban - ngành, các cơ quan quan chuyên môn và Thanh niên sinh sống học tập trên địa bàn Thành phố theo mẫu phiếu và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Qua điều tra, khảo sát đã thấy được nhiều kết quả tích cực đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để từ đó có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 cho phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của Thành phố và đất nước.

d) Trong giai đoạn 2011-2015, với nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao trong Kế hoạch 45/KH-UBND, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã thực hiện được các nội dung sau:

Đối với công tác thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng các khu đại học tập trung (như Khu đại học Long Thới - huyện Nhà Bè, Khu đại học Hưng Long - huyện Bình Chánh) và các trường đại học riêng lẻ (đại học Văn Lang), Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản hướng dẫn về việc dành quỹ đất bố trí ký túc xá sinh viên, cung cấp các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc dựa trên quy mô sinh viên … đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ ở phục vụ sinh viên.

Đối với công tác thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (QHCT) TL 1/2000 và TL 1/500 các khu chế xuất, khu công nghiệp, quá trình xem xét, thẩm định được thực hiện đúng quy định tại thông tư số 19/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Từ năm 2010 đến nay, các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Thành phố đều có quy hoạch khu dân cư liền kề, khu lưu trú công nhân phục vụ khu công nghiệp, khu chế xuất và các dịch vụ đô thị đi kèm như:

- Đồ án QHCT TL 1/2000 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - huyện Bình Chánh;

- Đồ án QHCT TL 1/2000 Khu công nghiệp Đông Nam Củ Chi và Khu dân cư phục vụ công nghiệp, xã Bình Mỹ và Hòa Phú - huyện Củ Chi;

- Khu công nghiệp Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn và Khu dân cư liền kề phục vụ công nghiệp.

Đối với các đồ án QHCT xây dựng các Khu công nghiệp được duyệt trước năm 2010, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã hướng dẫn điều chỉnh một số đồ án, bố trí thêm trường giáo dục mầm non cho công nhân Khu công nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận - Quận 7, Khu chế xuất Linh Trung I và II, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Hiệp Phước.

đ) Để tăng cường công tác phản biện, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên đối với các hoạt động kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như các chính sách, Chương trình của Thành phố đối với sự phát triển của Thanh niên. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 29/2014/CT-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố trong việc phối hợp thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung Chương trình phát triển thanh niên Thành phố góp phần thực hiện tốt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của Chính phủ.Каталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload -> 2015-6
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 266.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương