I- lý do chọN ĐỀ TÀItải về 0.78 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Phạm Quang Nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Hoá.


1. Nguyễn Chung Anh (1958), Hát ví Nghệ nh, NXB Văn sử địa.

2. Đào Duy Anh (1994), Đt nước Việt Nam qua các đời, NXB Thuận

3. Phan kế Bính ( 1991),Việt Nam phong Tc, NXB Hà Nội.

4. Bộ Văn hoá Thông tin (1998), Văn hoá phát trin, NXB Văn hoá


Thông tin

5. Nguyễn Nhã Bản ( 2001), Bn sc văn hoá ca người Ngh Tĩnh (trên dẫn liệu ngôn ngữ ), NXB Nghệ An.

6. Nguyễn Đổng Chi, Ninh Viết Giao(1963), Hát dm Ngh Tĩnh tp1,2,

NXB Khoa học.

7. Nguyễn Đổng Chi , Võ Văn Trực , Nguyễn Tất Thứ ( 1994), Ngh

Tĩnh, NXB Khoa học.

8. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (1994), Hồ Chí Minh toàn tập .

9. Cục Văn hoá Thông tin cơ sở (1997), Tín ngưỡng tín

10. Nhà xuất bản Chính tri quốc gia (1998), Lich sử Đảng b Nghệ An tp

I

11. Phạm Đức Dương(1998), 25 năm tiếp cn Đông Nam Á, NXB Khoa

học xã hội.

12. Phạm Đức Dương (2000), Văn hoá Việt Nam trong bi cảnh Đông

Nam Á, NXB Khoa học xã hội.

13. Phạm Văn Đồng (1995), n hoá đổi mới, NXB Văn hoá thông tin

14. Nguyễn Khoa Điềm(1995), Bn sc Văn hoá Việt Nam, in trong Văn hoá phát triển, NXB Văn hoá Thông Tin.

15. Bùi Xuân Đính (1995), L làng phép Nước, NXB Pháp lý Hà nội.

16. Ninh Viết Giao( 1993), Hát phường vi, NXB Nghệ An.


17. Ninh Viết Giao, Trần Hữu Thung( 1995), Diễn Châu- Đa chí văn hoá và làng , NXB Nghệ An.

18. Ninh Viết Giao (1998), Đa chí văn hoá Qunh Lưu,NXB Nghệ An.19. Ninh Viết Giao(2000), Tc th thần và thần tích Nghệ An, NXB Nghệ

An

20. Lê Hàm, Hoàng Thọ,Thanh Lưu (2000), Âm nhc dân gian x Ngh,

xí nghiệp in Nghệ An

21. Học viện chính tri quốc gia Hồ Chí Minh(2001),Cộng đồng làngViệt Nam hiện nay, NXB Chính tri quốc gia.

22. Hội văn nghệ dân gian Nghệ An (2001) Văn hoám thc dân gian Xứnghệ, Nhà in báo Nghệ An.

23. Vũ Ngọc Khánh (1994), Tín ngưỡng làng xã, NXB Văn hoá dân tộc.

24. Vũ Ngọc Khánh (2002), Thành hoàng làng Việt nam,NXB Thanh niên

25. Hoàng Anh Nhân (1996), Văn hoá làng x Thanh, NXB Khoa học xã

hội. tin

26. Phan Ngọc (1998), Bn sắc văn hoá Việt nam, NXB Văn hoá Thông27. Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An, Sở khoa học công nghệ và môi

trường, Uỷ ban kế hoạch hoá gia đình Nghệ An, Viện nghiên cứu văn hoá dân gian (1999), Văn hoá các dòng h ngh An, NXB Nghệ An.

28. Hội văn nghệ dân gian Nghệ An (2000) Trò chơi dân gian x Ngh

(Thanh Lưu ch biên), Nhà in báo Nghệ An

29. Vi Phong(2000), Dân ca Ngh nh, Xí nghiệp in Hà Tĩnh.

30. Nguyễn Duy Quý,Thành Duy,Vũ Ngọc Khánh (1996),Văn hoá làng và làng văn hoá, Sở văn hoá thông tin Thanh Hoá .

31. Sở Văn hoá Thông tin Nghệ An ( 1997,1998,1999,2002) Đa ch làngvăn hoá Nghệ An Tập 1,2,3,4, NXB Nghệ An

32. Sở khoa học - công nghệ - môi trường , Hội văn nghệ dân gian Nghệ An

(1998), Nghề, làng ngh th công truyền thng Ngh An:

33. Sở Văn hoá Thông tin Nghệ An (2001), Ngh An di tích danh thắng .

34. Nguyễn Minh San (1998), Tiếp cn tín ngưỡng dân giã Việt nam, NXB Văn hoá dân tộc.

35. Sở Văn hoá thông tin Nghệ An (2001), Đa ch lễ hi Nghệ An, NXB

Nghệ An

36. Trần Từ (1995), Cơ Cu tổ chc của làng Việt c truyền Bc b,NXB Khoa học xã hội .

37. Hà Văn Tấn (1996), Làng, liên làng siêu làng - Mấy suy nghĩ vềphương pháp , NXB Hà Nội .

38. Trần ngọc Thêm (1997), Tìm về bn sc văn hoá Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí minh.

39. Trần ngọc Thêm (2000), Cơ sở văn hoá Việt Nam , NXB Giáo dục.


40. Đào Tam Tỉnh (2000), Khoa bng Ngh An, Xí nghiệp in Nghệ An

41. Viện văn hoá dân gian(1992), L Hi c truyền: NXB Khoa học xã hội.

42. Nguyễn Khắc Viện (1994), T điển hội học, NXB thế giới.

43.Viện nghiên cứu văn hoá dân gian, Sở Văn hoá Thông tin Nghệ An

(1998), Hương ước Ngh An, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

44. Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Hà Nội (1998), Mt số giá trị văn hoá truyền thng với đời sng văn hoá s nông thôn hiện nay.45. Trần Quốc Vượng (1999), Cơ s văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục.

46. Nhà xuất bản Văn hoá (2000) Văn hoá Việt Nam truyền thng hiện

đại.

: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id50526 114188
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Khoa Dầu Khí Lời mở đầu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục mở ĐẦU 10 Xuất xứ của dự án 10
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Thiết kế MÔn học nhà MÁY ĐIỆn lời nóI ĐẦU
UploadDocument server07 id50526 114188 -> ĐỀ TÀi ngân hàng trung ưƠng trưỜng trung cấp kt-cn đÔng nam
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Seminar staphylococcus aureus và những đIỀu cần biếT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Bài thảo luận Đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật Môn Phân Tích Thực Phẩm Nhóm 2 : Hoàng – Hùng Hiếu Hồng
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Luận văn tốt nghiệp gvhd: pgs. Ts nguyền Ngọc Huyền MỤc lục danh mục các chữ viết tắT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Mục lục Tổng quan về thịt
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Gvhd: Nguyễn Minh Hùng Đề tài: Tìm Hiểu & Nghiên Cứu cpu


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương