Huyện thiệu hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc


Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người họctải về 115 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích115 Kb.
#52768
1   2   3   4   5   6   7   8
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

Trên cơ sở Hướng dẫn Chương trình, nhiệm vụ năm học của Bộ và Sở GD&ĐT, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chuyên môn từng năm học. Phương hướng, nhiệm vụ phù hợp thực tiễn của địa phương và khả năng học tập của học sinh, đảm bảo khung thời gian năm học. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt, tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh. Đặc biệt từng năm học, yêu cầu Phòng giáo dục chỉ đạo các trường chọn 1 trong 3 nội dung cơ bản như: “Đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách đánh giá” làm khâu đột phá.
Chỉ đạo Phòng Giáo dục giao niệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phổ thông xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường, thường xuyên kiểm tra việc chấm điểm bài kiểm tra của học sinh đối với giáo viên bộ môn; chú trọng công tác nhận xét, hướng dẫn, sửa sai đối với học sinh. Yêu cầu học sinh lưu trữ bài kiểm tra đầy đủ và cẩn thận.
Phòng Giáo dục đã tiến hành điều chỉnh và chỉ đạo các trường thực hiện tốt chương trình, nội dung giáo dục theo hướng thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế ở đơn vị trường học nhằm phát triển năng lực người học. Các nhà trường thực hiện soạn giảng theo hướng lồng ghép và tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề, rèn luyện kỹ năng thực hành,vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức gắn với điều kiện địa phương. Tăng cường giáo dục thể chất quốc phòng, an ninh, dạy nghề và định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh; chú trọng việc dạy ngoại ngữ, tin học, đảm bảo thực hiện đủ nội dung chương trình theo quy định. Tổng số có 99 học sinh dự thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống trong thực tiễn, đạt 73 giải, trong đó 5 giải nhất, 8 giải nhì, 32 giải ba và 28 giải khuyến khích.
Công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, giáo dục Tiểu học và THCS đúng độ tuổi hàng năm được duy trì và củng cố.
Trên cơ sở mục tiêu đổi mới Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng đơn vị trường học, là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện tại các nhà trường.
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
- Kết quả đổi mới phương pháp dạy học và học phổ thông theo hướng hiện đại, nhất là kết quả thực hiện Mô hình trường học mới (VNEN).
Toàn huyện có 04 trường Tiểu học triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN), gồm: Trường Tiểu học Thiệu Đô, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Quang. Qua quá trình triển khai thực hiện mô hình trường học này, bước đầu đã có một số kết quả như: làm tăng tính chủ động cho người học thông qua quá trình tự kiến tạo, chiếm lĩnh kiến thức với sự hướng dẫn của giáo viên, đưa ra hình thức học tập theo nhóm. Góp phần tăng khả năng giao tiếp, tự chủ, tính tương tác giữa các học sinh, rèn khả năng trình bày mạch lạc. Tạo cơ hội bình đẳng cho mọi học sinh được học, được quan tâm, được thể hiện mình.
- Kết quả rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp, bậc học theo Quyết định số 5308/2915/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của UBND huyện Thiệu Hóa về sắp xếp các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đến năm 2020. Hiện nay toàn huyện đã có 4 đơn vị thực hiện ghép trường Tiểu học và THCS thành trường Tiểu học &THCS: đơn vị Thiệu Tân, Thiệu Minh, Thiệu Thịnh, Thiệu Giao.
- Kết quả xây dựng cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho giáo dục và đào tạo.
Các trường đã tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường chuẩn Quốc gia đối với từng cấp học theo mục tiêu đã đề ra. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 61 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: mầm non: 24 trường, Tiểu học: 24 trường; THCS: 13 trường. 100% các trường đã thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các phần mềm quản lý và giảng dạy một cách có hiệu quả.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án thuộc lĩnh vực GD&ĐT đã được phê duyệt như: Kết luận số 03-KL/HU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng trường học đạt Chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020.


  1. tải về 115 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương