Hậu Qủa của sự thiếu Cầu Nguyệntải về 19.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích19.25 Kb.
Hậu Qủa của sự thiếu Cầu Nguyện (Consequence of the prayerlessness) Giôsuê 9

> Bạn có bao giờ quyết định làm 1 điều gì sơ ý... mà sau này hối hận vì phải lãnh hậu qủa đau thương của nó?

(Have you made a bad decision in the past and later you regret that you have to reap its consequence?)

# Có thể về vấn đề mua sắm để rồi bị ràng buộc trong nợ nần, chọn nghề nghiệp/mở business, giao thiệp với ~người bạn bè xấu xuí dục làm bậy, hay kể cả chọn sai người bạn trăm năm mà cả đời mang ách nặng?

(Choose to buy things outside your salary budget, choose a career/open a business, choose bad friends that pull you in doing immoral things, choose to enter a wrong marriage relationship that later burdensome your life)

> Tại sao? Quá vội vã, thiếu suy nghĩ đắn đo, không tính toán kỹ càng, ~áp lực (Too rush, peer pressures...)

> Làm thế nào để c/ta có ~quyết định đúng và chính chắn? (How can we make a right choice/decision?)

I. Bối Cảnh (Background)

> Dân của Chúa đang ở đâu đây? (Where was the people of God?)

> Giôsuê 8 - Vừa chiếm thành Ahi vẻ vang xong… và Giôsuê nhắc nhở lại luật pháp của ÐCT

(They just conquered the Ai city & Joshua reminded his people about God's laws)

> c. 1-2 - 6 nước trong đất Canaan bên cạnh đang họp lại sửa soạn để giao chiến cùng dân Ysơraên

(6 nearby countries in the land of Canaan rallied to form an alliance to fight against Isrealites)

> c. 3-13 - Nhưng dân Gabaôn bên cạnh thì có 1 chiến thuật gì? (but what plan did the Gibeonites have?)

.... Họ học rõ cả luật pháp của ÐCT trong PTLLK 20:10-15 (# Còn c/ta thì sao - biết "đạo" Chúa kỹ như thế không?)

# satan dùng mọi chiến thuật để lừa lọc con cái Chúa - Nó không chỉ là sư tử rống mà còn là con "rắn" quỉ quyệt

(Lesson No. 1 - satan uses many different tactics to temp God's children - satan is not just a lion but also a "snake")II. Hậu qủa của sự chọn lựa thiếu Cầu Nguyện (Choice that lack of prayer)

> c. 14-15 - Ng Ysơraên không cầu hỏi Chúa & lập hòa với họ (Isrealites didn’t seek the Lord & made a treaty)

> Ðoạn 10 - Hậu qủa là gì? (What was the consequence?)

> Thiếu cầu nguyện là dấu hiệu của lòng tự kiêu, tự tin... thay vì nương cậy nơi quyền năng của Chúa

(Lack of prayer tends to show our pride rather than faith in God)

> Phần đông con cái Chúa qua Mỹ lâu rồi cầu nguyện nhiều hay ít hơn? Tại sao?


> Bao nhiêu sự quyết định mỗi ngày - c/ta chưa tìm kiếm Chúa... để đến khi thất bại lại mau phàn nàn trách móc?

(How many decisions each day that we do/don't seek God... until things go "sour" then we blame God & others?)

> Bao nhiêu mối "hôn nhân" đi theo ý riêng mình... để rồi sau này gặt hái nước mắt & đau thương?

(Hom many people have entered the marriage relationship on their own will & later reap the tears and sadness?)# Nhiều người bước vào hôn nhân qua c/trình "dating" trên Internet – vài tấm ảnh & lời giới thiệu

# Mua sắm theo "impulse" – mua trước trả sau; không xét tuí $ mình – charge "plastic cards" rồi bước vào nợ nần

> Chú ý chữ "mọi" trong 2 câu Kinh Thánh: Philíp 4:6-7 ("All" does not mean "some")

(Pay attention to the word "all" in these verses: Phillippians 4:6-7)

# Câu chuyện 1 người chỉ cho Chúa Giê-su phòng tốt nhất... nhưng chưa cả căn nhà mình

III. Giữ Lời Hứa (Keep the Promise)

> c. 16 - sau 3 ngày lòi ra sự lừa dối của dân Gabaôn (After 3 days, the deception of Gibeonites was revelead)

> Ðừng bao giờ nghĩ tội kín sẽ được dấu kín hoài # Hạt dưa hấu bên hàng rào

> c. 18-20 - dân Chúa phải giữ lời hứa mà không làm hại người Gabaôn (The Isrealites had to keep their promise)

# II Samuên 21:1-3 - ÐCT phán xét dân Ysơraên vì họ làm hại dân Gabaôn
> Là con cái Chúa, lời hứa của mình rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh của Chúa c/ta

(As Christians, we need to understand the importance of our promises to others will affect our God's name)

> Áp dụng trong mối liên hệ vợ chồng - lời hứa hôn nhân trước sự hiện diện của Chúa

thì c/ta không thể cứ muốn dẹp bỏ đi được tùy ý (Math. 19:6 – Chúa Giê-su dạy gì?)

(As the marriage covenant that we made before God - we must keep it... even we have made a bad choice!)

# Truyền Ðạo 5:5 - "It's better not to make a promise than to make a promise and not keep it"


> C/ta quyết định mọi vấn đề mỗi ngày thế nào? Có cho Chúa dự phần chưa – qua sự cầu nguyện?

> C/ta đang giữ lời hứa với Chúa & với người xung quanh thế nào? Từ ~điều nhỏ đến vấn đề quan trọng?

(How do I make decisions everyday? Chooe career, friends, relationships, places to live & study, spending...

> Have I brought the matters to God in prayer first? Is God my truly Lord? Take time to pray for ALL issues!? How do I keep promises to God & others... and to my church?

# Even from borrowing $5, promise help, to marriage and our church?)
: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương