Hợp đồng giấy in báo (bản tiếng Việt) HỢP ĐỒng giấy in báo hợP ĐỒng số 205 tltải về 15.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích15.99 Kb.
Hợp đồng giấy in báo (bản tiếng Việt)

HỢP ĐỒNG GIẤY IN BÁO

HỢP ĐỒNG SỐ 205 TL

Ngày 1 tháng 12 năm 1999

Giữa:

Liên hiệp Khoa học sản xuất Trắc địa Bản đồÐịa chỉ: Láng Trung - Ðống Ða - Hà Nội - Việt Nam

Ðiện thoại: 42.846829

Telex: 294887 Vietco VT

Fax: 84-4-56446

Dưới đây gọi là người Mua

Và:


Công ty BOO SON, LTD

Ðịa chỉ: RM. 306, DONGHWA BLDG

19-2, NONHYUN - DIONG, KANGNAM - KU

SEOUL, KOREA

Ðịa chỉ điện tín: TWOHANDCO, SEOUL, KOREA

Dưới đây gọi là Người Bán

Hai bên thoả thuận: Người Mua mua và người Bán bán các mặt hàng với các điều khoản sau:

Ðiều 1: Mặt hàng, quy cách, chất lượng và số lượng

1. Mặt hàng: Giấy in báo

2. Nước xuất xứ: Trung Quốc

3. Tên người sản xuất:

4: Chất lượng và qui cách: Ðịnh lượng 49 +/- 2 gam/m2

Cuộn khổ rộng 787 mm

5. Số lượng: 200 MT ( tấn mét) +/- 5%

6. Ðóng gói: đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

7. Kí mã hiệu: Substance: 49 g/m2 +/-2

Destination: Haiphong Port

8. Cảng đến: Cảng Hải Phòng

Ðiều 2: Giá cả

Giá CIF cảng Hải Phòng bao gồm cả tiền bao bì đóng gói có thể đi biển được

Ðơn giá: USD 535/MT

Tổng trị giá: 107.000,00USD

Bằng chữ: Một trăm linh bảy nghìn Ðôla Mỹ chẵn

Ðiều 3: Thời gian giao hàng

40 ngày sau khi nhận được thư tín dụng (L/C)Ðiều 4: Thanh toán

Bằng thư tín dụng không huỷ ngang trả bằng Ðôla Mỹ trong vòng 180 ngày với 0,8% tiền lãi cho người Bán khi xuất trình với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bộ chứng từ sau, mỗi loại ba bản:

- Vận đơn sạch đã xếp hàng

- Hoá đơn thương mại

- Giấy chứng nhận trọng lượng và/hoặc số lượng

- Giấy chứng nhận do người Bán và/hoặc người sản xuất cấp

- Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương mại hoặc do người Bán cấp

- Giấy chứng nhận bảo hiểm

- Biên lai của thuyền trưởng thông báo đã nhận được 3 bộ chứng từ gửi hàng không chuyển nhượng được như đã nêu trên L/C được mở có giá trị trong vòng 15 ngày sau khi xếp hàng. Người Bán và người Mua sẽ chịu chi phí ngân hàng tương ứng ở nước mình, chi phí sửa đổi hoặc gia hạn L/C theo yêu cầu của bên nào thì bên ấy chịu

Ðiều 5: Bảo hiểm và giao hàng

1. Bảo hiểm: bảo hiểm của hàng hoá do Người bán chịu với điều kiện Mọi Rủi Ro

2. Thông báo giao hàng:

- Thông báo trước khi giao hàng: Trước khi gửi hàng, người bán sẽ thông báo cho người Mua bằng điện hoặc telex về thời gian giao hàng dự tính và tên tàu vận chuyển

- Thông báo cuối cùng về giao hàng : Trong vòng 24 giờ sau khi gửi hàng, Người bán sẽ thông báo bằng điện hoặc telex về: số hợp đồng, số lượng, trọng lượng cả bì, trọng lượng tịnh, kích thước ( dung tích), số kiện, giá trị hoá đơn, tên tàu vận chuyển, số vận đơn, ngày tàu rời cảng...

Ðiều 6. Kiểm tra tại cảng dỡ hàng

Người Mua có quyền nhờ VINACONTROL kiểm tra hàng ở cảng đến, nếu có sự không khớp nhau về số lượng và chất lượng thì trước tiên Người Mua sẽ gửi điện khiếu nại cho người Bán, sau đó trong vòng 90 ngày kể từ ngày dỡ hàng người Mua phải làm khiếu nại chính thức đòi bồi thường cùng các tài liệu kèm theo, người Bán phải giải quyết cho người Mua trong vòng 30 ngày nhận được yêu cầu chính thức đòi bồi thường của người MuaÐiều 7: Trường hợp bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về sự trì hoãn hoặc sự không thực hiện được những nghĩa vụ với điều kiện là sự trì hoãn hoặc sự không thực hiện được những nghĩa vụ đó xảy ra do đình công, hoả hoạn, lũ lụt, tác động của thiên nhiên, động đất, hoặc những luật lệ qui tắc, qui định của các nhà chức trách, hoặc những điều kiện khác không thể dự đoán hoặc lường trước được

Bên yêu cầu khiếu nại về thiệt hại do bất kì trường hợp nào đã nêu sẽ thông báo cho bên bằng văn bản và theo đó gửi một giấy chứng nhận do Phòng Thương mại tại nơi xảy ra sự việc cấp, như là chứng cứ của việc đó. Khi sự trì hoãn do trường hợp bất khả kháng nêu trên mà vượt quá 60 ngày, mỗi bên của hợp đồng có quyền huỷ bỏ hợp đồng này, trong trường hợp đó không bên nào có quyền khiếu nại cuối cùng về những thiệt hại

Ðiều 8: Trọng tài

Hợp đồng này chịu sự chi phối của Incoterms 1990. Những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này mà hai bên không giải quyết bằng thương lượng sẽ được giải quyết bởi Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Paris, theo các qui chế xét xử của nóÐiều 9: Các điều kiện khác

Người Mua sẽ phải làm thủ tục bảo lãnh tại ngân hàng Ngoại thương Việt NamNgười Bán Người Mua

Contract for Newsprinting paper

Contract ( No 205 TL)

Between:


Vietnam Scientific- Production Union of Geodesy and Cartograhpy

Lang Trung - Dong Da - Ha Noi - Vietnam

Tel: 42.846829 Telex: 294887 Vietco VT

Hereinafter called the Buyer

And:

BOO SON Co., LTDRM. 306, DONGHWA BLDG

19-2, NONHYUN - DIONG, KANGNAM - KU

SEOUL, KOREA

Cable address: TWOHANDCO, SEOUL, KOREA

Hereinafter called Seller

It has been agreed that Buyer buys and Seller sells on the terms and conditions as follows:ARTICLE 1: DESCRIPTION - SPECIFICATION- QUALITY- QUANTITY

1. Description: NEWSPRINTING PAPER

2. Country of origin: CHINA

3. Maker's name:

4. Quality/ Specification: Substance: 49 +/- 2 g/m2

Ro IL 787 mm width

5. Quantity: 200 MT +/- 5%

6. Packing: EXPORT STANDARD

7. Marking:

Substance: 49 g/m2 +/-2

Destination: Haiphong Port

8. Destination:

HAIPHONG PORT

ARTICLE II: PRICE

Price to be understood CIF Hai Phong port including Seaworthy packing

Unit price: USD 535/MT

Total amount: USD 107,000.00

Say: United States Dollar one hundred and seven thousand only

ARTICLE III: DELIVERY TIME

40 days after L/C receivedARTICLE IV: PAYMENT

By irrevocable Letter of Credit in U.S Dollar within 180 days with 0.8% of dividend ( in favour of ) each the Seller and payable and payable on presentation to the Bank for Foreign Trade of Vietnam of the following documents, each in three copies:

- Clean on board Bill of Lading

- Commercial Invoice

- Certificate of weight and/or quantity

- Certificate of Quantity issued by the Seller and/or the Maker

- Certificate of Origin issued by Chamber of Commerce and/or the Seller

- Insurance Policy

- Receipt of Shipmaster acknowledging it duly having received 3 sets of non- negotiation shipping documents as above mentioned

- Letter of Credit will be valid for 15 days after loading completed. The Buyer and the Sller will bear bank charges in their respective country but charges for amendment or extension of L/C will be borne by party that requires.ARTICLE V: INSURANCE / SHIPMENT

1. Insurance :

Insurance for the contracted goods will be covered by the Seller by All Risk Policy

2. Notice of shipment:

- Pre- advice of shipment: Before shipment of the goods the Seller shall advice by cable/telex the Buyer of estimated time of shipment and name of carrying vessel

- Final advice of shipment: within 24 hours after shipment the Seller shall advice by cable/telex : Contract No, quantity, gross weight, net weight, measurement, number of packages, invoice value, name of carrying vessel, Bill of Lading number, sailing date for insurance purposeARTICLE VI: PORT DICHARGE AND INSPECTION

The Buyer will be entitled to have the goods inspected by Vinaconntrol at the destination, if any discrepancy arises in respect of quantity and quality the Buyer will first lodge claim by cable with the Seller, then within 90 days from the date of discharge will make a formal claim with supporting documents, such claim shall be setlled by the Seller within 30 days from its receipt of the Buyer's formal claimARTICLE VII: FORCE MAJEURE

Neither party shall be held responsible for delay of failure of performance of obligations provided for herein when such delay or failure is caused by strike, fire, flood, Act of God, earthquake or any laws, rules,or regulations of any governmental authority or other conditions beyond its control which can not be forecast or provided against and provided one or both parties are subject to such obligation.

The party wishing to claim relief by reason of any of the said circumstances shall notify the other party in writing of the circumstance its commencement and ceasation and then deliver a certificate issued by the Chamber of Commerce at the place where the event or events occured as evidence thereof; In the event of delay caused by such force majeure exceeding 60 days each party shall have the right to cancel his contract, unless otherwise agreed, in which case neither party shall have the right to claim damages

ARTICLE VIII: ARBITRATION

This contract will be governed by the provision of Incoterms 1990. If any dispute that arises under this contract can not be settled by an amicable agreement between the two sides, the matter shall be settled by the Internatiional Commercial Arbitration in Paris in accordance with its rulesARTICLE X: OTHER CONDITIONS

The Buyer shall give a guarantee pursuant to procedure at the Bank for Foreign Trade of VietnamFOR THE SELLER FOR THE BUYER
: file -> downloadfile1 -> 160
downloadfile1 -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
downloadfile1 -> LUẬn văN ĐỀ TÀI " Mã trải phổ trong cdma"
downloadfile1 -> Chiến dịch đánh Tống 1075
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 956/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
downloadfile1 -> Lời Giới Thiệu Lịch sử Triết học
downloadfile1 -> Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi
downloadfile1 -> 143 NĂm vưƠng triều nguyễN (1802-1945)
downloadfile1 -> Chương I các bộ VI điều khiển 8051 1 các bộ VI điều khiển và các bộ xử lý nhúng
160 -> SỔ chứng thực hợP ĐỒNG, giao dịch uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn): Huyện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương