HỢP ĐỒng dịch vụ GỬi giữ xe ôTÔ/xe máYtải về 27.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích27.41 Kb.
#14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: ………./HĐ-LAMP

---------------------------HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

GỬI - GIỮ XE ÔTÔ/XE MÁY • Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước Cộng Hoà xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước Cộng Hoà xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 • Căn cứ vào khả năng, nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… , chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên gửi xe): ………………………………………………...…………………….……...

Địa chỉ : ………………………………………………………………...…………………

MST : …………………………………………………………………………………...

Điện thoại : ……………………………….Fax:……………………………………………..

Đại diện : Ông/Bà ………………………..…..Sinh năm: …………………………………

Chức vụ : ……………..............., làm đại diện

CMND số : ………………….cấp ngày ………………..do…………………………...... cấp

BÊN B (Bên giữ xe): DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LAM ANH

Địa chỉ trụ sở : 406 C/c 354/15B Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10 TPHCM

VP Giao dịch : 1025/32A Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM

Mã số thuế : 0305408918

Điện thoại : 08.39 778 114 – Fax: 39778114 – Mobile: 0912881889 Mr.Dũng

Đại diện : Bà NGUYỄN THỊ XUÂN Sinh năm: 1977

Chức vụ : Giám đốc, làm đại diện

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng dịch vụ Gửi - Giữ xe Ôtô/Xe máy với những điều khoản như sau:


ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG GỬI GIỮ XE


STT

Loại Xe

Biển Số

Thời Gian Gửi – Giữ

1

……………………………

……………………...

24/24h

2

……………………………

……………………...

3

……………………………

……………………...

Địa điểm giữ xe: Tòa Nhà ITOWER Đ/c: 49 Phạm Ngọc Thạch P6 Q3 TP.HCM

ĐIỀU 2: GIÁ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Giá dịch vụ: …………………/tháng. Bằng chữ: ………………………….……………

(Phí trên chưa bao gồm VAT 10%)

 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt

 • Bên A thanh toán phí dịch vụ 01 tháng cho bên B ngay khi ký Hợp đồng và từ tháng thứ hai trở đi vui lòng thanh toán phí trước 05 ngày của đầu mỗi tháng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN

Trách nhiệm bên A

 • Báo rõ cho bên B biết về hiện trạng xe khi gửi tại bãi giữ xe

 • Xuất trình thẻ giữ xe cho nhân viên giữ xe bên B khi ra vào bãi xe

 • Giữ gìn thẻ giữ xe do bên B cung cấp không để mất hay hỏng, phải chịu mức bồi thường 40.000đ/thẻ nếu làm hỏng thẻ hoặc mất thẻ và phải báo ngay cho quản lý bãi xe để làm thẻ mới.

 • Ký tái tục Hợp đồng gửi xe trước 5 ngày khi hết hạn Hợp đồng. Nếu hết hạn Hợp đồng mà Khách hàng chưa ký tái tục, bên B sẽ áp dụng tính phí gửi xe với mức giá giữ theo ngày hiện tại hoặc từ chối giữ nếu như không còn chỗ.

 • Thanh toán cho bên B phí giữ xe đúng hạn theo (Điều 2)

Trách nhiệm bên B

 • Bảo quản cẩn thận xe gửi giữ.

 • Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ.

ĐIỀU 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

 • Trường hợp các bên không tự giải quyết được việc tranh chấp sẽ do Tòa án giải quyết.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

 • Thời hạn Hợp đồng : ….. tháng

 • Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ………...… đến hết ngày …………………….

Chấm dứt Hợp đồng :

 • Các bên có thể thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bất cứ lúc nào với những điều kiện quy định như sau :

 • Một bên muốn chấm dứt Hợp đồng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 07 ngày (bảy ngày). Nếu bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không tuân thủ đúng thời hạn báo trước thì bên B không phải hoàn trả lại phí dịch vụ mà bên A đã đóng.

 • Các bên có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp một bên không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình do các điều kiện bất khả kháng như thiên tai, dịch hoạ ….thì không phải bồi thường khoản phí nào.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản trong Hợp đồng: mọi sửa đổi, bổ sung khác phải được hai bên đồng ý và thể hiện bằng văn bản.

 • Khi có những phát sinh tranh chấp, hai bên cùng thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, nếu không thống nhất được thì vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án Dân sự và thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

 • Hết hạn Hợp đồng, nếu có nhu cầu, hai bên có thể ký Hợp đồng dịch vụ mới hoặc ký lại bằng Phụ lục bổ sung Hợp đồng.

 • Hợp đồng dịch vụ này được thành lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản có 02 trang. Mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


NGUYỄN THỊ XUÂNwww.dichvugiuxe.com | Email: lamanh@dichvugiuxe.com | Chất lượng dịch vụ là trên hết!

tải về 27.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương