HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện: Thành phầntải về 88.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích88.38 Kb.
Ngày 27 tháng 8 năm 2015 HỌP CHUYÊN MÔN

A/ Kiểm diện:

Thành phần:

- Ban giám hiệu : Vũ Thị Vinh - Chủ toạ

- Giáo viên, nhân viên trong hội đồng: Đ/c Trần Thị Vân Anh - Thư ký

B/ Nội dung

I Đánh giá công tác cũ:

1. Công tác chuyên ngành.

- CBGV và HS thực hiện nghiêm túc kì nghỉ hè.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2015 và trong năm học đối với cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT- phòng GD&ĐT, tổ chức cho CBGV tham gia bồi dưỡng hè các cấp đúng quy định. Tổ chức GV kiểm tra Bồi dưỡng TX năm học 2014-2015 ( Kết quả 100% đạt Khá trở lên)

- Tổ chức cho HS tham gia giao lưu Tin học trẻ cấp Tỉnh ( 1 HS đạt giải 3)

- Tổ chức nghiệm thu trẻ 5 tuổi lần 2. ( 2/2 HS đạt yêu cầu)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS kiểm tra lại ( Lần 2).

Tống số 5HS, trong đó ; Lớp 1 : 2HS ; Lớp 2 : 2 HS ; Lớp 4 : 1 HS

* Kết quả : 3 HS hoàn thành chương trình lớp học, 2 HS chưa hoàn thành CT lớp học ( 2 HS lớp 1).

- Tổ chức tuyển sinh lớp 1 theo đúng quy định.

Tống số 130 trẻ 6 tuổi- sinh năm 2009 vào lớp 1 :

+ HS trong xã : 82 ; HS xã ngoài : 48  ;

NT đã duyệt KQTS với PGDĐT.

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc công văn hướng dẫn các cấp đầu năm học 2015 - 2016

Tổ chức rèn nề nếp đầu năm cho HS Lớp 1.

Phân công chuyên môn, đầu việc, sắp xếp thời khóa biểu phù hợp.

2. Công tác khác

- TVTB đã cung ứng SGK, đồ dùng học tập kịp thời cho HS.

- Nhà trường đã thành lập tiểu ban PC, tiến hành điều tra, bổ sung và xử lý số liệu đảm bảo quy định.

- Đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu với địa phương ; tu sửa , sắp xếp các phòng học, phòng chức năng kịp thời.3. Hạn chế

Chưa tổ chức cho HS tham gia giải bóng đá nhi đồng liên xã trong thời gian hè..

Sách giáo khoa của chương trình Việt Nam mới cung ứng còn chậm.

.II.Công tác mới1. Nề nếp, thi đua

Hưởng ứng đợt thi đua Dạy tốt-Học tốt chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chào mừng năm học mới 2015-2016

Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy định của Ngành.

Duy trì sĩ số 100%.2. Công tác dạy và học:

a. Bàn giao sĩ số

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SĨ SỐ

NỮ
NỮ

DT

NỮ

1

Vũ Thị Nguyệt

1A

33

14

2

Vũ Thị Tú

1B

34

15

3

Nguyễn Thị Thoan

1C

33

20

4

Phạm Thanh Vân

1D

32

14

CỘNG132

63

5

Nguyễn Thị Oanh

2A

35

181

X

6

Lê Thị Hảo

2B

34

15

7

Đặng Thị Tư­ơi

2C

35

16

8

Hoàng Thị Mến

2D

36

15

CỘNG140

64

9

Hoàng Thị Hào

3A

37

16

10

Dư­ơng Kim Thêu

3B

38

18

11

Bùi T Vân Anh

3C

35

18

12

Nguyễn Thị Ngàn

3D

32

15

CỘNG142

67

13

Chu Thị Hoà

4A

35

17

14

Vũ Thị Kiều Hoa

4B

34

19

15

Trần T Vân Anh

4C

36

21

CỘNG105

57

16

Trịnh Thị Xuyến

5A

36

23

17

Nguyễn Thị Quyên

5B

36

19

18

Nguyễn Thị Xuất

5C

35

12

1


CỘNG107

54

TT626

305

1
1

1

b. Thực hiện chương trình thời khóa biểu

* Triển khai về thực hiện nghiêm túc QĐ số 2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh HD, ngày 6/8/2015 về kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016.

Ngày tựu trường: 10/8/2015.

- Học kì I : 24/8 đến 30/12/2015 ( 18 tuần thực học) Tuần 1 : 24/8 đến 28/8/2015. Tuần 2 : 7/9/2015

Khai giảng năm học : 5/9/2015

Nghỉ giữa hai học kì : 31/12/2015  • Học kì II : 4/1đến 20/5/2016 (17 tuần thực học).

  • Kết thúc năm học : 31/5/2016

* Thực hiện nghiêm túc phân công chuyên môn của nhà trường chương trình TKB quy định đối với từng khối lớp, từng môn học và hoạt động GD.

c. Thực hiện quy định quy chế chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy 2buổi/ ngày, quy chế chuyên môn.

+ Soạn bài đúng chương trình thời khoá biểu, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng, thể hiện rõ đối tượng HS.

Đối với lớp 3,4 dạy theo CT VNEN cần chú ý kết hợp với CMHS chuẩn bị đồ dùng dạy học, GV nghiên cứu kĩ bài dạy, soạn bổ sung điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với từng bài học, đối tượng HS trong lớp, chuẩn bị các câu hỏi, bài tập bổ trợ...

- Đảm bảo có chất lượng giáo án vi tính, điện tử soạn theo đối tượng học sinh. Sau khi kiểm tra giáo án có chất lượng trường duyệt được soạn tiếp.

+ Dạy đúng thời khóa biểu, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian tiết dạy, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong khi lên lớp...

+Dạy đảm bảo nội dung, yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng của từng bài, tiết học và môn học, coi trọng việc thực hành và rèn kĩ năng cho học sinh.

- Đảm bảo dạy có chất lượng, dạy theo đối tượng học sinh (học sinh năm khiếu, học sinh giỏi, học sinh trung bình, học sinh yếu).

- Thực hiện nghiêm túc TT30/2014 Chấm, chữa bài thường xuyên, sửa chữa những sai sót cho học sinh, nhận xét kịp thời vào vở HS theo HDTT 30. Đánh giá các môn học kịp thời đúng quy định

d. Hồ sơ:

- Đảm bảo đầy đủ đúng quy định, cập nhật nhận xét vào trang wed kịp thời.

- Kế hoạch dạy học đảm bảo kịp thời, chính xác trước khi ký duyệt.

- Sổ chủ nghiệm cập nhật đầy đủ thông tin, chính xác kịp thời đề ra biện pháp tổ chức. Xây dựng nề nếp lớp phù hợp có hiệu quả.

- Sổ liên lạc ghi đầy đủ thông tin, thông báo nhận xét kịp thời gửi về cha mẹ HS để tiếp nhận thông tin phản hồi.

3. Công tác bồi dưỡng

* Triển khai và thực hiện TT số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2014 và HD số 940/SGD&ĐT-GDTH, ngày 13 tháng 8 năm 2015, v/v quản lý hoạt động GD kĩ năng sống và HĐ GDNGLL ngoài giờ chính khóa.

Nhà trường, các tổ chuyên môn và từng giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể.

- GV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo theo thông tư 32 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện nghiêm túc Quy định và kế hoạch bồi dưỡng trong năm học 2015- 2016.

4. Công tác phổ cập:

Điều tra tạo nguồn từ 0 đến 14 tuổi ở các khu.

- Vào phiếu -> sổ tạo nguồn.

5. Công tác QL chỉ đạo.

Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo.

Duyệt kế hoạch giảng dạy học kì I của các Khối.

Duyệt kế hoạch giảng dạy của GV vào thứ 6, duyệt bài soạn vào thứ 2 hàng tuần.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học, các hoạt động NGLL.

6. Công tác thư viện thiết bị:

Rà soát, bổ sung kịp thời sách vở, đồ dùng học tập theo quy định.

Kiểm tra việc đóng bọc sách vở của HS.

Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, đồ dùng dạy học.7. Công tác phối hợp

* Công tác Đội sao nhi đồng: Chuẩn bị tốt các nội dung của lễ Khai giảng.

- Tổ chức tốt các HĐNGLL, rèn nề nếp cho HS.

- Thống nhất các quy định đánh giá thi đua các lớp.

* Công tác chủ nhiệm:

Làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên liên lạc với CMHS thống nhất biện pháp rèn luyện GDHS phù hợp, tăng cường GD kĩ năng sống cho HS, chuẩn bị tốt các nội dung cho cuộc họp CMHS đầu năm học.

Khối 3,4 phối hợp với CMHS chuẩn bị tốt đồ dùng học tập, trang trí lớp học.

* Lao động vệ sinh trường lớp:

Các lớp giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh chung, thực hiện lao động vệ sinh trường lớp theo sự phân công của nhà trường.

7. Ý kiến thảo luận:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

8.Kết luận:- Đồng chí chủ tọa:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

Nghị quyết đã được thông qua, 100% cán bộ giáo viên dự họp nhất trí.

Yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc./.Thư ký

Trần Thị Vân Anh

Chủ toạ

Vũ Thị Vinh: null -> File van ban
File van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
File van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
File van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
File van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
File van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
File van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
File van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
File van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
File van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương