HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phầntải về 42.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích42.17 Kb.
Ngày 15 tháng 1 năm 2016

HỌP CHUYÊN MÔN

A/ Kiểm diện:Đủ

Thành phần:

- Vũ Thị Vinh - Chủ toạ

- Đ/c Trần Thị Vân Anh - Thư ký

- GV dự họp: 25/25 Đ/C. (Vắng: 0)B/ Nội dung

I. Đánh giá công tác cũ:

1. Nề nếp, thi đua

Hưởng ứng tốt đợt thi đua Dạy tốt-Học tốt chào mừng ngày QPTD 22/12.

Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy định của ngành, của trường.

Duy trì sĩ số 100%.2. Công tác dạy và học:

a.Thực hiện quy định quy chế chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, kế hoạch dạy 2buổi/ ngày, quy định, quy chế chuyên môn.

+ Soạn bài đúng chương trình thời khoá biểu, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng, thể hiện rõ đối tượng HS.

+ Dạy trên lớp đúng CT thời khóa biểu, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian tiết dạy.Dạy đảm bảo nội dung, yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng của từng bài, tiết học và môn học, coi trọng việc thực hành và rèn kĩ năng cho học sinh, chú ý nâng cao hiệu quả dạy theo đối tượng học sinh.

- Duy trì và tổ chức tương đối hiệu quả các buổi dạy phân theo đối tượng. Tích cực rèn học sinh tham dự giao lưu Olym pic các đối tượng

Đối với lớp 3,4 dạy theo CTVNEN tổ chức tốt các hoạt động trong nhóm; GV nghiên cứu kĩ bài dạy, bổ sung điều chỉnh các hoạt động phù hợp với từng bài học, đối tượng HS trong lớp, chuẩn bị các câu hỏi, bài tập bổ trợ phù hợp nhằm phân hóa đối tượng học sinh. Đối với L1,2,5 đã tổ chức hoạt động theo nhóm ở các nội dung phù hợp, khuyến khích cha mẹ HS hỗ trợ tham gia một số hoạt động.

Nâng cao chất lượng dạy học môn T.Anh, chú ý rèn HS L1,2 kĩ năng nghe, nói, đọc. Đã lựa chọn HS K2 tham dự Trạng nhí T.Anh.  • Tổ chức tốt việc ôn tập và KTĐK Cuối HKI ở các khối lớp theo kế hoạch.

Kết quả:

- Thực hiện nghiêm túc TT30/2014 Chấm, chữa bài thường xuyên, sửa chữa những sai sót cho học sinh, nhận xét kịp thời vào vở HS theo HDTT 30. Đánh giá các môn học kịp thời đúng quy định, cập nhật nhận xét tháng 12 – Cuối HKI vào phần mềm QL điểm, trang web của nhà trường kịp thời, chính xác.

- Tổ chức ôn tập chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT ở khối lớp1,2,3.

- Tiếp tục BD HS các khối lớp tham dự Violympic Toán;

- Lựa chọn HS L5 tham dự thi Tiếng Việt cấp Huyện, Tỉnh.

- Tập trung bồi dưỡng HS K3,4,5 đạt điểm cao dự thi Olympic Tiếng Anh, cấp huyện.(L5: 4 HS, L4: 4HS, L3: 5 HS).

+ GV CN và các GV được phân công hỗ trợ cần tập trung hướng dẫn HS: Lớp 5:Đ/C Thêu, Xuất, Quyên, Mến:Môn Toán . T.V.Anh, Hòa, Hoa: Toán 4. Đ/C Lĩnh: Môn T.Anh.

- GV được phân công đã tập trung bồi dưỡng chữ viết cho HS L3,4 ( mỗi khối 4 HS) tham dự thi Viết chữ đẹp cấp Huyện.

- Tổ chức tập luyện tích cực cho HS tham gia thể dục Aerobic cấp huyện – Ngày 16/1.

- Lựa chọn, bồi dưỡng 3 GV tham dự Hội thi GVG cấp Huyện:Đ/C Mến – K2, Đ/C Thêu – K3, Đ/C Lĩnh – Môn Tiếng Anh.3. Công tác bồi dưỡng

* Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tổ, khối chuyên môn. Tổ chức sơ kết tổ nghiêm túc.

* Các tổ CM tổ chức tốt chuyên đề theo kế hoạch.

* GV thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo thông tư 32 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT, tích cực tự BD.

- Đã tổ chức chuyên đề môn mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch.(Đ/C Lãng dạy 2 tiết L5A).

4. Công tác phổ cập:

- Hoàn thiện, bổ sung sau khi đón Đoàn KTPCGD-CMC của Tỉnh.5. Công tác QL chỉ đạo

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn kế hoạch.

- Chỉ đạo tổ chức ôn tập, KTĐK CKI nghiêm túc đúng HD TT30.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức tốt sơ kết HKI.

- Duyệt kế hoạch giảng dạy, bài soạn của GV hàng tuần theo quy định.

- Dự giờ, kiểm tra nề nếp dạy và học, các hoạt động NGLL.

- KT xếp loại CMNV 3 GV. Y/C các Đ/C trong Ban KT đã hoàn thiện kịp thời hồ sơ sau khi KT.

6. Công tác GDTC, vệ sinh học đường, GDATGT:

Thực hiện GD Thể chất đúng chương trình chính khóa theo quy định. Tổ chức luyện tập cho HS TD Aerobic, bồi dưỡng HS tham dự thi cấp huyện ngày 16/11/2016.

- GD học sinh thực hiện vệ sinh trường lớp, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng tránh bệnh mùa đông.

- Tuyên truyền GD HS thực hiện nghiêm túc luật GT đường bộ, đã tổ chức cho GV, HS Khối 3,4,5 tham dự thi ATGT.7. Công tác thư viện thiết bị:

- Tổ chức tốt các hoạt động.

- Đã rà soát, bổ sung kịp thời sách vở HK2, đăng ký SGK dạy theo CT VNEN lớp3,4,5. Lớp 1 dạy T.Việt theo CTr công nghệ năm học 2016 – 2017.

- Tiếp tục phát động GV, HS làm đồ dùng.

- Tổ chức cho HS thường xuyên tham gia đọc sách, truyện; quyên góp sách truyện làm giàu cho thư viện.

- Tích cực tuyên truyền giới thiệu sách. Kiểm tra việc đọc giữ gìn sách, truyện của HS.8. Công tác phối hợp

* Công tác Đội sao nhi đồng:

Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các HĐ CM ngày QPTD 22/12.

- Tổ chức tốt các HĐNGLL, múa hát tập thể sân trường, rèn nề nếp cho HS.

* Công tác chủ nhiệm:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên liên lạc với CMHS thống nhất biện pháp rèn luyện GDHS phù hợp, tăng cường GD kĩ năng sống cho HS, chuẩn bị tốt SGK K2 cho HS, trang trí lớp học..

- Phối hợp tốt với đoàn đội tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày 22/12.

* Công tác khác:

- Tập trung tập hợp, thu thập minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc các công việc được phân công.

.II.Công tác mới1. Nề nếp, thi đua

Hưởng ứng đợt thi đua Dạy tốt-Học tốt Mừng Đảng – Mừng xuân.

Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy định của ngành, của trường.

Duy trì sĩ số 100%.2. Công tác dạy và học:

a.Thực hiện quy định quy chế chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu học kì II, kế hoạch dạy 2buổi/ ngày, quy định, quy chế chuyên môn, quy định về Dạy thêm – Học thêm. NT bố trí sắp xếp TKB thêm tiết dạy cho Đ/C Kim Anh ( hết chế độ con < 12 tháng), Đ/C Lãng còn thiếu tiết.

+ Soạn bài đúng chương trình thời khoá biểu, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng, thể hiện rõ đối tượng HS.

+ Dạy trên lớp đúng CT thời khóa biểu, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian tiết dạy, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong khi lên lớp.

Dạy đảm bảo nội dung, yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng của từng bài, môn học,chú ý rèn kĩ năng cho học sinh, nâng cao chất lượng các đối tượng học sinh( HS năng khiếu, HS yếu). Duy trì và tổ chức hiệu quả các buổi dạy theo đối tượng.

Đối với lớp 3,4 dạy theo CTVNEN tiếp tục tổ chức tốt các tiết dạy theo mô hình, cần thay đổi nhóm trưởng; GV soạn bổ sung điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với từng bài học, đối tượng HS trong lớp, chuẩn bị các câu hỏi, bài tập bổ trợ phù hợp nhằm phân hóa đối tượng học sinh.

Đối với L1,2,5 cần tổ chức cho HS tiếp cận một số hoạt động phù hợp theo mô hình (thành lập hội đồng tự quản, trang trí lớp học...)

Dạy học môn T.Anh: Đ/C Ngọc dạy chương trình T.Anh L1 cần đi dự giờ làm quen với cách dạy.

Đ/C Lĩnh tập trung học tập, tự bồi dưỡng nâng cao hiệu quả tiết dạy, chất lượng HS. Bồi dưỡng cho HS tham dự tốt các đợt giao lưu.

- GV thực hiện nghiêm túc TT30/2014 Chấm, chữa bài thường xuyên, sửa chữa những sai sót cho học sinh, nhận xét kịp thời vào vở HS theo HDTT 30. Đánh giá các môn học kịp thời đúng quy định, cập nhật nhận xét tháng 12 – Cuối HKI vào phần mềm QL điểm, trang web của nhà trường kịp thời, chính xác.

- Tổ chức ôn tập chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng (Nhà trường, phòng GD&ĐT ở các khối lớp)

- Tiếp tục BD HS khối 4,5 lớp tham dự Violympic Toán cấp Huyện, Tỉnh( nếu có);

- Bồi dưỡng HS L5 tham dự giao lưuTiếng Việt cấp Huyện, Tỉnh.

- Tập trung bồi dưỡng HS K3,4,5 đạt điểm cao dự thi Olympic Tiếng Anh, cấp huyện.(L5: 4 HS, L4: 4HS, L3: 5 HS).

+ GV CN và các GV được phân công hỗ trợ cần tập trung hướng dẫn HS.

- Tiếp tục rèn chữ viết cho HS L3,4 tham dự thi Viết chữ đẹp cấp Huyện (lựa chọn mỗi khối 4 HS).

- Tổ chức cho HS tham gia thể dục Aerobic cấp huyện – Ngày 16/1/2016.

- Tổ chức GV tham dự Hội thi GVG cấp Huyện (theo HD của PGD): Đ/C Mến – K2, Đ/C Lĩnh môn Tiếng Anh. 2 Đ/c tham dự thi cần tập trung hoàn thành Sáng kiến, ôn tập phần K.Tra năng lực, đăng ký tiết dạy tự chọn. Các GV tập trung hỗ trợ phần thi viết, dự giờ tiết dạy...

3. Công tác bồi dưỡng

* Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tổ, khối chuyên môn, nội dung sinh hoạt tổ cần tập trung rút kinh nghiệm trao đổi kinh nghiệm, tư vấn cho GV...

* Các tổ CM tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

* GV thực hiện nghiêm túc bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.4. Công tác phổ cập:

Theo dõi, cập nhật HS chuyển đi, đến. Duy trì sĩ số các lớp.5. Công tác QL chỉ đạo

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn chương trình học kì II.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn duy trì nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm CM.

- Duyệt kế hoạch giảng dạy, bài soạn của GV hàng tuần theo quy định.

- Ra đề KT đánh giá ngoài.

- Dự giờ, kiểm tra nề nếp dạy và học, các hoạt động NGLL.

- KT xếp loại CMNV 2 GV. Y/C các Đ/C trong Ban KT hoàn thiện kịp thời hồ sơ sau khi KT.

- Tổ chức họp CMHS toàn trường cuối học kỳ I.6. Công tác GDTC, vệ sinh học đường, GDATGT:

Thực hiện GD Thể chất đúng chương trình chính khóa theo quy định. Tổ chức cho HS tham dự TD Aerobic cấp huyện.

- GD học sinh thực hiện vệ sinh trường lớp, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Tuyên truyền cách phòng tránh bệnh mùa đông.

- Tuyên truyền GD HS thực hiện nghiêm túc luật GT đường bộ.7. Công tác thư viện thiết bị:

- Tổ chức tốt các hoạt động.Tiếp tục phát động GV, HS làm đồ dùng.

- Tổ chức cho HS thường xuyên tham gia đọc sách, truyện; quyên góp sách truyện làm giàu cho thư viện.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền giới thiệu sách. Kiểm tra việc đọc giữ gìn sách, truyện của HS.8. Công tác phối hợp

* Công tác Đội sao nhi đồng:

Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các HĐ CM ngày QPTD 22/12.

- Tổ chức tốt các HĐNGLL, múa hát tập thể sân trường, rèn nề nếp cho HS.

* Công tác chủ nhiệm:

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch chủ nhiệm lớp, khắc phục hạn chế trong học kỳ I.

- Tổ chức tốt cuộc họp CMHS cuối kỳ I.

- Phối hợp tốt với đoàn đội duy trì tốt mọi nề nếp trước và sau tết Nguyên đán.

* Công tác khác:

- Thực hiện nghiêm túc các công việc được phân công.8. Ý kiến thảo luận:

....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………...................................………

9.Kết luận của chủ tọa:

- Tổ chức thực hiện tốt chương trình học kì II.

- Tổ chức cho HS tham dự giao lưu Olympic T.Anh K3,4,5, Violympic Toán K4,5 cấp Huyện.

- Tổ chức GV tham dự Hội giảng GVG cấp Huyện.

- Tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân.

Nghị quyết đã được thông qua, 100 % cán bộ giáo viên dự họp nhất trí.Yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc./.

Thư ký


Trần Thị Vân Anh

Chủ toạ


Vũ Thị Vinh

: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương