How to operate the disinfection cabinet? Model No.: Bi-111-msbtải về 172.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích172.9 Kb.
#38203
HOW TO OPERATE THE DISINFECTION CABINET?
Model No.: BI-111-MSB;

Description on each control

 1. From left to right on touch screen panel is “On/Off”, “Sterilize” (for up cabinet), “Dry” (for down cabinet), “Hour”, “Minute” and “Auto”.

 2. “Sterilize” control and “Dry” control cannot work in the same time, “Auto” control can make up cabinet and down cabinet working in the same time.

 3. In working status, press each control can shut down this function. Only “On/Off” control can shut down all functions.

 4. In working status, the numbers on LED display part, the first 2 numbers is working time for up cabinet, the last 2 numbers is working time for down cabinet.

 5. After working ended, the clock is still counting but not display on panel.

 1. Connect with direct power supply 220V/50Hz, the LED display panel do self testing. After 3 seconds, display panel is closed and the whole disinfection cabinet is in working standby status.

 2. Press “On/Off” control one time, full display panel is on and the whole disinfection cabinet is in working status. During this time, press “Hour”, “Minute” to adjust the clock. Cannot adjust the clock in working status. Let the disinfection cabinet work, users must press “On/Off” first then press related control. When the disinfection cabinet is in working status, press “On/Off” control, all functions is closed.

 3. “Sterilize” function

 1. Press “Sterilize” control in the first time, the up cabinet sterilizes 65 minutes. Ozone and UV lamp in the up cabinet is closed after 65 minutes’ working.

 2. Press “Sterilize” control twice, in standby status.

 1. “Dry” function

 1. Press “Dry” control in the first time, the down cabinet dry in high temperature for 45 minutes. Infrared lamp in the down cabinet is closed after 45 minutes’ working.

 2. Press “Dry” control twice, in standby status.

 1. “Auto” function

 1. Press “Auto” control in the first time, the up and down cabinets work in the same time. The up cabinet sterilizes 65 minutes. Ozone and UV lamp in the up cabinet is closed after 65 minutes’ working. The down cabinet dry in high temperature for 45 minutes. Infrared lamp in the down cabinet is closed after 45 minutes’ working.

 2. Press “Auto” control twice, in standby status.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY BÁTMô hình số: BI-111-MSB;.


Thiết kế của máy sấy bát bao gồm hai khoang riêng biệt, khoang trên và khoang dưới. khoang trên dùng cho khử trùng bằng tia cực tím. Khoang dưới chỉ có chức năng sấy khô.
1,Nút “ ON/OF”. Để máy hoạt động được ta sử dụng nút “ON/OF” có nghĩa là tắt và mở.
2, Nút “ STERILIZE”

*Bấm vào nút “ STERILIZE” lần thứ nhất :

- Máy hoạt động khử trùng ở khoang trên trong vòng 65 phút rồi tự ngắt.

*Bấm vào nút “ STERILIZE” lần thứ hai, máy sẽ ngắt chế độ hoạt động.


3, Nút “ Dry” là chức năng sấy khô ngăn bên dưới,

-Bấm nút “ Dry” lần thứ nhất, máy sẽ sấy khô khoang dưới trong vòng 65 phút rồi tự ngắt

-Bấm nút “ Dry” lần nữa, máy sẽ ngắt chế độ hoạt động.
4, Nút “ HOUR” là nút cài đặt giờ, khi bấm vào nút này đồng hồ sẽ nhẩy số từ 00 đến 23 h
5, Nút “ MINUTE” là nút cài đặt phút, khi bấm vào nút này đồng hồ sẽ nhảy từ 00 đến 60 phút
6, Nút “ OUTO”

-Bấm vào nut “ OUTO” lần thứ nhất

+ Khoang trên sẽ hoạt động khử trùng trong vòng 65 phút rồi tự ngắt, đồng thời khoang dưới sẽ hoạt động sấy khô trong vòng 45 phút.

-Bấm vào nút “ OUTO” lần thứ hai, máy sẽ ngắt chế độ hoạt động.


------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------
Каталог: Uploads -> Files
Files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
Files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
Files -> BỘ NÔng nghiệP
Files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
Files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
Files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
Files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào

tải về 172.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương