Hình Ảnh vệ tinh huyện Mường Té, tỉnh Lai Châutải về 2.39 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2022
Kích2.39 Mb.
#51766
Cở sở dữ liệu 1.3
Câu 1, F, W1, Lập đề cương-ND5

1.3. Cơ sở dữ liệu của nghiên cứu:

1.3.1. Nhóm dữ liệu ảnh vệ tinh, ảnh khảo sát, bản đồ nền và các bản đồ liên quan:

Ảnh vệ tỉnh Landsat 8: thời gian chụp vào khoảng đầu tháng 6 của kỳ kế tiếp. Kỳ đánh giá có thể hàng năm hay 2 , 3, 4 hoặc 5. Ảnh landsat 8 tổ hợp màu tự nhiên khu vực địa giới hành chính huyện Mường Tè có độ phân giải không gian 30 x 30 m. Quá trình căt ảnh và tải ảnh được thực hiện dễ dàng vì rang giới huyện đã được lập và chuyển vào google earth. Xử lý ảnh Landsat 8:

- Truy cập dữ liệu và hiện ảnh: là bước chuyển từ dữ liệu gốc thu được trên vệ tinh sang dữ liệu dạng số lưu trữ trong công nghệ GIS.Trước tiên, để đảm bảo tính thống nhất, ảnh Landsat 8 được đưa về hệ quy chiếu VN2000.

- Ảnh Landsat tổ hợp màu có độ phân giải 30m. Kết hợp ảnh toàn sắc Kênh 8 (có độ phân giải là 15m) với các ảnh tổ hợp màu tạo ra ảnh tăng cường vừa có độ phân giải cao của ảnh toàn sắc, vừa có màu sắc trực quan của ảnh tổ hợp màu. Xử lý phổ bằng các phương pháp dãn tuyến tính, điều chỉnh tương tác, đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét, độ tương phản trung bình, không thiếu màu. Các phần mềm Envi, Erdas cho phép dễ dàng tạo ra các ảnh tăng cường.Hình 1. Ảnh vệ tinh huyện Mường Té, tỉnh Lai Châu

(Nguồn: https://diaocthongthai.com/)

Bản đồ nền: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Lai Châu được xây dựng 28/12/2012 thể hiện đầy đủ sự phân bố các loại đất của tỉnh Lai Châu bản đồ hiện trạng sau khi thu thập, số hóa được chuyển sang phần mềm MapInfo để nhập thuộc tính cho chúng để tạo ra bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện Mường Té. Để nhập thuộc tính cho bản đồ hiện trạng, cần xem xét những thông tin nội dung mà một bản đồ hiện trạng cần phải cung cấp đặc biệt phục vụ cho công tác quản lý nguồn tài nguyên đất. Từ bản đồ số hóa giúp ta xác định được ranh giới, đơn vị hành chính các xã trong huyện đường giao thông, sông rạch, thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất, bản đồ dạng điểm GPS và các mốc tọa độ. Bản đồ nền được xây dựng từ các bản đồ số, sau đó tiến hành tách lớp và chồng xếp các bản đồ đơn tính từ đó xây dựng bản đồ thông tin.

Hình 2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu

(Nguồn: https://vuongphat.com.vn/)

Hình 3. Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu

1.3.2. Nhóm dữ liệu thu thập, kế thừa, dữ liệu thứ cấp liên quan.

- Số liệu hình học: bản đồ hành chính, thổ nhưỡng, địa hình, hiện trạng sử dụng đất, các thông tin về địa giới hành chính trong huyện, các thông tin về hệ thống bản đồ huyện Mường Té được cung cấp từ phòng Tài Nguyên - Môi Trường huyện Mường Té – Lai Châu.

- Số liệu phi hình học: được cung cấp từ phòng thống kê huyện Mường Té gồm số liệu về diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất ở, đất chuyên dùng, đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng.

- Thu thập các thông tin liên quan đến nguồn dữ liệu đất đai: sổ mục kê, các loại sổ sách, văn bản, báo cáo, … liên quan đến quản lý và sử dụng ở huyện. Tài liệu về hệ thống thông tin đại lý (GIS) và các phần mềm ứng dụng của GIS. Tài liệu về viễn thám (RS) và phần mềm MapInfo.Bảng 1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Mường Té

Mục đích sử dụng

2019

ha

Tổng diện tích

267.934

Đất sản xuất nông nghiệp

8.630

Đất lâm nghiệp

167.640

Đất chưa sử dụng

90.404

Đất chuyên dùng

990

Đất ở

270

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu 2019)

1.3.3. Nhóm dữ liệu điều tra khảo sát thực địa

Khảo sát về điều kiện tự nhiên và các hiện trạng sử dụng đất ở huyện Mường Tè, dùng GPS định vị khóa giải đoán. Tiến hành chồng lớp (overlay), tổng hợp các chỉ tiêu, phân tích để phân vùng sinh thái đất bằng ứng dụng GIS. Kết hợp ứng dụng RS để giải đoán, phân loại nhằm kiểm tra, cập nhật lại các loại đất theo hiện trạng sử dụng, ứng dụng qua GIS xây dựng bản đồ hiện trạng năm trước nhằm phục vụ cho việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Sử dụng bản đồ địa chính, bàn đồ hiện trạng của các năm trước, thực hiện điều tra khoanh vùng bản đồ, những khu vực thay đổi về mục đích sử dụng,...,

- Kiểm tra, tu chỉnh kết quả điều tra, bổ sung, chỉnh sử ở thực địa.

- Chuyển vẽ các yếu tố nội dung hiện trạng sử dụng đất đã được điều tra, bổ sung, chỉnh sửa ngoại nghiệp lên bản đồ nền.

Tài liệu tham khảo(1). Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu (2020), NXB Thống kê, Lai Châu.
tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương