HưỚng dẫn về mrl (MỨc giới hạn dư LƯỢng tốI Đa cho phéP) chotải về 1.74 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/30
Chuyển đổi dữ liệu12.07.2022
Kích1.74 Mb.
#52636
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
hngdnvmrlmcgiihndlngtiachophpchovicnhpkhuthuctrsu-220629033003-dce4a356
tailieuchung sunilkumar shirasangi and yashoda hegde 7336, 11.7.22. MAP-FAMIX 30EC - Tru co lua


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN VỀ MRL (MỨC GIỚI HẠN 
DƯ LƯỢNG TỐI ĐA CHO PHÉP) CHO 
VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC TRỪ SÂU 
 
Hướng dẫn về những phương pháp để đạt được đồng bộ về MRL quốc tế 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diễn đàn Hợp tác An toàn Thực phẩm APEC 
Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn 
 
Tháng 7 | 2016 


 
 

Dự án APEC: SCSC 01 2015S
 
Thực hiện bởi: 
Ông Kevin Bodnaruk; Tiến sĩ Paul Brent; Ông Steve Crossley; Tiến sĩ Scott Crerar; Tiến sĩ Marion 
Healy; Bà Lisa Tengdahl thay mặt cho Food Standards Australia New Zealand  
 
55 Blackall Street 
Barton | ACT | 2600
02 6271 2222 
Thay mặt cho 
Ban Thư ký Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 
35 Heng Mui Keng Terrace
Singapore 119616 
ĐT: (65) 68.919 600
Fax: (65) 68919 690 
Email: 
info@apec.org
 
Trang mạng: 
www.apec.org
 
Acknowledgements and Disclaimers 
The original language of the official document of Import MRL Guideline for Pesticides – a guideline 
on possible approaches to achieve alignment of international MRLs, APEC#216-CT-01.6 is English. 
It has been translated into Vietnamese Mr Son Nguyen in June 2017, and is reproduced with the 
permission of the APEC Secretariat. APEC does not assume responsibility for any errors contained 
herein. 
The translator takes full responsibility for the accuracy of the translation. APEC does not assume any 
liability for the translation or its use. In case of any dispute, parties must note that APEC considers the 
text in the English language to be the final and true version. 
Ghi nhận và Khước từ 
Tài liệu chính thức này: Hướng dẫn về MRL (Mức Giới hạn Dư lượng Tối đa Cho phép) cho 
việc Nhập khẩu Thuốc trừ sâu - hướng dẫn về những phương pháp để đạt được đồng bộ về 
MRL quốc tế, APEC # 216-CT-01.6 có ngôn ngữ gốc bằng tiếng Anh. Nó đã được Sơn 
Nguyễn dịch sang tiếng Việt vào tháng 6 năm 2017, và được Ban Thư ký APEC cho phép sao 
chép lại. APEC không chịu trách nhiệm về mọi sai sót có trong tài liệu này. 
Người biên dịch chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của bản dịch. APEC không 
chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bản dịch hoặc việc sử dụng nó. Các bên phải lưu ý rằng 
trong trường hợp có tranh chấp, APEC coi bản tiếng Anh là bản chính xác và được lấy làm 
căn cứ. 
© 2017 APEC Secretariat 
APEC#216-CT-01.6 
ISBN: 978-981-11-0587-6 

tải về 1.74 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương