HưỚng dẫn tính toán xáC ĐỊnh mô HÌnh mưa tưỚi thiết kếtải về 277.5 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu16.07.2022
Kích277.5 Kb.
#52664
  1   2   3   4
Mo hinh mua tuoi
PP tinh Q va W tieu qua cong vung trieu 1 1, TCVN 4118-2021 Ban Goc 1, Tinh toan che do tuoi 8-2021

HƯỚNG DẪN
TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH MƯA TƯỚI THIẾT KẾ


Lời nói đầu
- Theo điều 5.3.1 của QCVN 04-05:2012, mô hình mưa tưới thiết kế bao gồm: tổng lượng mưa năm tương ứng với tần suất thiết kế và phân phối lượng mưa theo từng ngày trong năm.
- Tần suất thiết kế phụ thuộc vào cấp công trình và mức đảm bảo phục vụ của công trình:
+ Tần suất thiết kế xác định theo Bảng 3 của QCVN 04-05:2012.
+ Cấp công trình xác định theo Điều 3.2 và Bảng 1 của QCVN 04-05:2012.
- Quan hệ giữa tần suất thiết kế (ký hiệu là p, đơn vị là %) với mức đảm bảo phục vụ của công trình (ký hiệu là M, đơn vị là %) như sau:
+ Công trình cấp nước: p = M.
+ Công trình tiêu nước: p = 100 – M.
- Mức đảm bảo phục vụ chung của hệ thống công trình cấp nước cho nhiều đối tượng sử dụng phụ thuộc vào mức đảm bảo phục vụ cho từng đối tượng và tỷ lệ về tổng lượng nước cần đáp ứng cho từng đối tượng, xác định theo công thức:
M =
Trong đó:
M là mức đảm bảo phục vụ chung cho cả hệ thống 1, %;
Mi là mức đảm bảo phục vụ cho đối tượng thứ i;
Wi là tổng lượng nước yêu cầu phục vụ cho đối tượng thứ i trong năm tính toán, m3 2 ;
n là số lượng đối tượng phục vụ trong hệ thống.
Bài viết này được biên soạn nhằm mục đích duy nhất là Hướng dẫn các bạn yêu mến nghề Tư vấn thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi cũng như các bạn mới bước vào nghề hiểu rõ hơn trình tự, nội dung và phương pháp tính toán xác định mô hình mưa tưới thiết kế, giúp các bạn chuẩn hóa công tác viết thuyết minh tính toán. Do vậy những phần lý luận chuyên sâu về phương pháp tính toán đã được lược bỏ hoặc đơn giản hóa cho dễ hiểu. Những chữ viết nghiêng ở mục CHÚ THÍCH chỉ có mục đích là để giải thích và làm rõ thêm khái niệm, không nằm trong nội dung thuyết minh tính toán.tải về 277.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương