HưỚng dẫn thực hiện tiều luận cuối khóa học phần quản trị chiến lưỢc giảng viêN: Ths hồ thị HÀ Tên đề tài tiểu luậntải về 211.04 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích211.04 Kb.
#54392
1   2   3   4
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

Tài liệu là sách

Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.
Ví dụ: Boulding K.E. (1955). Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

  • Tài liệu là một chương trong sách

Họ và tên tác giả chương đó (Năm xuất bản). Tên chương, Tên sách, Tên tác giả quyển sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Số trang tham khảo.
Ví dụ: Hoàng Mạnh Dũng (2017). Các lý thuyết quản trị hiện đại. Sách tham khảo. Trường đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, 25-30.

  • Tài liệu là bài báo trong tạp chí

Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên bài báo, Tên tạp chí, Số quyển, (Số ấn bản), Số trang.
Ví dụ: Nguyễn Văn A (2017). Đối tượng của khoa học vũ trụ trong thế kỷ XXI, Tạp chí Thiên văn, 27 (3), 26-30.

  • Tài liệu là luận văn, luận án

Họ và tên tác giả (Năm bảo vệ). Tên luận văn hay luận án, Loại luận văn hay luận án, Tên trường đại học, Tên thành phố.
Ví dụ: Ngô Quang Y (2017). Nghiên cứu hiện tượng di dân vùng đồng bằng sông Cữu Long 1990 - 2016, Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), Hà Nội.

  • Tài liệu trích dẫn từ Internet

Họ và tên tác giả. Tên bài, Cơ quan (nếu có), tháng năm tiếp cận, đường dẫn truy xuất.
Ví dụ: Nguyễn Văn A. Cơ sở dữ liệu Wipsglobal, 3/2017,
http://lib.tdmu.edu.vn/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=4


4. Lưu ý khi viết tiểu luận cuối khóa:

  • SV trích dẫn tài liệu phải có ghi rõ nguồn trích.

  • Nội dung được coi là sao chép từ tài liệu khác:

  • Đoạn văn có 300 từ sao chép trở lên là đoạn văn sao chép.

  • Sao chép trên 50% được coi là vi phạm quyền tác giả; tiểu luận sẽ bị hủy kết quả.


tải về 211.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương