HưỚng dẫn thực hiện tiều luận cuối khóa học phần quản trị chiến lưỢc giảng viêN: Ths hồ thị HÀ Tên đề tài tiểu luậntải về 211.04 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích211.04 Kb.
#54392
1   2   3   4
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

Chương 2. Thực trạng
2.1 ………………………………………….
2.1.1 ......................
2.1.2 ................
2.2 ……………………………………………….
2.3 ………………………………………….
Chương 3. Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị
3.1. ........................
3.1.1 ......................
3.1.2 ................
3.2 ........................
Phần kết luận


3.3 Thứ tự sắp xếp của tiểu luận

       • Trang bìa ngoài (bìa cứng, màu có bọc nhựa)

       • Tờ lót (giấy trắng)

       • Trang bìa trong (trắng đen), (danh sách nhóm thực hiện)

       • Phiếu chấm điểm

       • Mục lục

       • Danh sách các bảng

       • Danh sách hình vẽ

       • Nội dung của đề tài:

3.3.1 Phần mở đầu

 • Lời nói đầu

 • Tính cấp thiết của đề tài

 • Mục tiêu nghiên cứu

 • Đối tượng & phạm vi nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu & nguồn dữ liệu

 • Ý nghĩa của đề tài

 • Kết cấu của đề tài

 • Chương 1. Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài

 • Chương 2. Thực trạng, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

 • Chương 3. Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị (nếu có)

3.3.2 Phần nội dung

 • Chương 1

 • Chương 2

 • Chương 3

3.3.3 Kết luận

  1. 3.3.4 Tài liệu tham khảo

  2. 3.3.5 Phụ lục (nếu có)

 • Tờ lót (giấy trắng)

 • Trang bìa sau (giấy cứng màu)3.4 Cách trình bày tài liệu tham khảo

 • Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Đức, Nhật, Nga, Pháp, Trung, ...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Nếu tài liệu của tác giả nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê tài liệu trong khối tiếng nước ngoài. Số thứ tự được đánh liên tục từ 1 cho đến hết qua các khối ngôn ngữ.

 • Trong từng khối ngôn ngữ, tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ:

 • Tác giả nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo chữ cái đầu tiên của họ tác giả (kể cả các tài liệu đã dịch ra tiếng Việt và xếp ở khối tiếng Việt).

 • Tác giả Việt Nam: Xếp thứ tự ABC theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả. Nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần thì phân biệt theo dấu thanh: ngang – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.

 • Tài liệu có nhiều tác giả thì xếp theo tên (trong khối tiếng Việt) hoặc họ (trong khối tiếng nước ngoài) của tác giả đầu tiên. Tên các tác giả được liệt kê cách nhau bằng dầu phẩy.

 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v...

 • Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1tab (khoảng 1cm) để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

 • Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin cần thiết theo trình tự sau:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương