HưỚng dẫn thực hiện tiều luận cuối khóa học phần quản trị chiến lưỢc giảng viêN: Ths hồ thị HÀ Tên đề tài tiểu luậntải về 211.04 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích211.04 Kb.
#54392
  1   2   3   4
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIỀU LUẬN CUỐI KHÓA
HỌC PHẦN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
GIẢNG VIÊN: ThS HỒ THỊ HÀ


1. Tên đề tài tiểu luận
Lập tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược cốt lõi của phòng ban A tại công ty B
2. Các điều nhắc nhở liên quan đến quá trình thực hiện tiểu luận cuối khóa:

 • Làm tiểu luận cuối khóa theo nhóm. Nhóm từ 2 đến 3 sinh viên. Trường hợp đăng ký 01 sinh viên phải cam kết đảm bảo hoàn thành tiểu luận và chịu trách nhiệm về việc đăng ký này.

 • Các nhóm đăng ký tên cụ thể để Giảng viên duyệt trước khi làm bài.

 • Thời gian nộp tiểu luận là buổi cuối cùng của học phần.

 • SV nộp bài trên Elearning và nộp bài qua link google drive do giảng viên gửi

 • Sinh viên đọc kỹ “Hướng dẫn trình bày tiểu luận cuối khóa” và “Đánh giá tiểu luận cuối khóa học phần ” để thực hiện có kết quả.

3. Hướng dẫn trình bài tiểu luận cuối khóa
3.1 Tiểu luận phải tuân thủ đúng các qui định sau:

 • Chuyên đề có khối lượng tối thiểu 15- tối đa 20 trang, không kể phụ lục.

 • Font: Times – New Roman, size: 13, paragraph-line spacing: 1.5 lines, khổ giấy A4, in 2 mặt.

 • Đánh số trang

  • Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv…)

  • Từ phần“Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.

 • Số thứ tự trang đánh ở giữa và phía cuối mỗi trang.

 • Định lề trang giấy : Top: 3.5 cm

     • Bottom: 3cm

     • Left: 3.5 cm Right: 2cm

     • Header: 2cm Footer: 1.5 cm

3.2 Cách đánh thứ tự đề mục của từng chương
Phần mở đầu
Chương 1. Cơ sở lý thuyết, mô hình và phương pháp nghiên cứu
1.1. ........................
1.1.1 ......................
1.1.2 ................
1.2 ........................
1.2.1 ................
1.2.2 ................

tải về 211.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương