HƯỚng dẫn thực hiện cuộc vận động “4 Xây, 3 Chống” Giai đoạn 2011 2015tải về 48.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích48.1 Kb.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2011

Số: 15/HD-ĐTN


HƯỚNG DẪN

Thực hiện cuộc vận động “4 Xây, 3 Chống”

Giai đoạn 2011 - 2015

_____


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007 - 2012 và Nghị quyết 08/NQ-BCH của Ban Chấp hành Thành Đoàn về đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2012, Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “4 Xây, 3 Chống” trong đoàn viên – thanh niên Thành phố như sau:

I. NỘI DUNG:

1. Nội dung tiêu chí “4 Xây”: (xây dựng ý thức công dân; tinh thần tình nguyện; tinh thần hiếu học và tinh thần yêu lao động):

1.1 Xây dựng ý thức công dân:

- Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Có hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc.

- Có kiến thức pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật; nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước xã hội.

- Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện pháp luật, đấu tranh bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên.

- Chủ động thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện nếp sống văn minh ở gia đình, nơi học tập, công tác và ngoài xã hội.  1. Xây dựng tinh thần tình nguyện:

- Có tinh thần trách nhiệm với xã hội, tổ chức, gia đình.

- Có tinh thần xung kích, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện có hiệu quả những việc khó, việc mới của địa phương, đơn vị.

- Xung phong công tác, làm việc tại vùng sâu, vùng xa, các huyện ngoại thành, các địa phương, đơn vị khó khăn.

- Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn – Hội các cấp tổ chức, vì sự phát triển của cộng đồng; có thức giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Vận động gia đình, người thân và thanh niên cùng tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng, xã hội.1.3 Xây dựng tinh thần hiếu học:

- Có tinh thần học tập suốt đời, tích cực tham gia xây dựng “xã hội học tập”; chủ động tự học, tự nghiên cứu, trau dồi tri thức, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ kiến thức, hiểu biết về văn hóa - xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng thực hành xã hội…

- Có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, lao động.

- Chủ động sáng tạo, nghiên cứu, hiến kế, cải tiến quy trình, trang thiết bị học tập và lao động, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn đời sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.  1. Xây dựng tinh thần yêu lao động:

- Có tinh thần chủ động trong lập thân, lập nghiệp, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề; chủ động vươn lên trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng gia đình, địa phương, đơn vị phát triển.

- Gắn bó với công việc, xác định tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tích cực, chủ động; hình thành tác phong công nghiệp, tinh thần kỷ luật, tiết kiệm trong lao động, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

- Có tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập chính đáng. Tích cực tham gia triển khai chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

- Tích cực tham gia tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần để có đủ sức khỏe cho lao động, sinh hoạt. 1. Nội dung “3 Chống” (chống lối sống ích kỷ, lối sống lạc hậu và lối sống vô văn hóa):

  1. Chống lối sống ích kỷ:

- Những hành động, việc làm chỉ quan tâm, thu vén vì lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích của cộng đồng, xã hội.

- Các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, không sẵn lòng giúp đỡ người khác, bạn bè, đồng nghiệp, người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

- Chỉ coi trọng phê bình mà không quan tâm đến tự phê bình, không chân thành tiếp thu ý kiến phê bình góp ý của người khác và của tập thể.

- Có tâm lý sính ngoại, lối sống hưởng thụ, đam mê nhu cầu vật chất.  1. Chống lối sống lạc hậu:

- Mê tín dị đoan, những hủ tục trong cưới, hỏi, tang.

- Lãng phí.

- Bệnh hình thức.

- Thiếu chí tiến thủ, lười học tập, lười lao động.  1. Chống lối sống vô văn hóa:

- Bất hiếu, thiếu lễ độ, khiếm nhã, thiếu chuẩn mực trong cư xử, sinh hoạt; tệ nói tục, chửi thề.

- Các tệ nạn xã hội tác động trực tiếp đến thanh niên:

+ Tàng trữ, sử dụng, tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, phản động, ngoại lai.

+ Đánh bạc, mại dâm, ma túy.

+ Không chấp hành quy định an toàn giao thông.

- Tiêu cực trong học tập, thi cử.

- Không giữ gìn vệ sinh môi trường (xả rác, nước thải ra đường, khạc nhổ, phóng uế bừa bãi …).

- Hút thuốc lá nơi công cộng, uống rượu bia quá mức, ảnh hưởng đến nhân cách, sức khỏe.

- Hành vi chen lấn, không xếp hàng nơi công cộng.


 1. GIẢI PHÁP:

- Tận dụng có hiệu quả các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm của dân tộc và đất nước, Thành phố, các cơ sở Đoàn – Hội chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục; đổi mới hình thức tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử của đất nước, dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của TP. Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn – Hội – Đội.

- Vận động sáng tác và phát huy hiệu quả của các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tuyên truyền, giáo dục lịch sử; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta”, biểu diễn sử ca và các loại hình nghệ thuật truyền thống trong học đường và trong thanh thiếu nhi. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát huy khả năng sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của thanh thiếu nhi, sử dụng các sản phẩm văn hóa có giá trị nghệ thuật cao để tuyên truyền, tôn vinh lối sống đẹp, vị tha, có văn hóa; phê phán lối sống ích kỷ, lạc hậu, vô văn hóa.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Vận động đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An toàn giao thông đuờng bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân gia đình…

- Tiếp tục nâng chất và mở rộng các hoạt động xung kích tình nguyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động tình nguyện để thu hút, vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Duy trì các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với giải pháp thực hiện phong trào xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên về ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng “xã hội học tập”. Tiếp tục tổ chức tốt phong trào học thuật, nghiên cứu khoa học trong sinh viên – học sinh, trí thức trẻ; mở rộng quy mô, số lượng các hình thức hỗ trợ học bổng khuyến học, giúp sinh viên – học sinh vượt khó, học giỏi. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng thói quen đọc sách trong thanh thiếu nhi Thành phố, phát huy hình thức thư viện sách, thư viện điện tử, hội chợ sách…để thanh niên tiếp cận, tự nghiên cứu, học tập mở mang kiến thức.

- Vận động nguồn lực, thường xuyên tổ chức và chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về thời gian, tài chính để hỗ trợ thanh niên tham gia tốt các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng thực hành xã hội cho các đối tượng thanh niên.

- Tiếp tục đầu tư hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, trang bị kỹ năng và giới thiệu việc làm cho thanh niên; phát huy các nguồn Quỹ hỗ trợ thanh niên của Đoàn – Hội như: Vườn ươm khởi sự doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, các học bổng học nghề, giới thiệu việc làm; tiếp sức cho thanh niên phát triển ý tưởng kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp…

- Đẩy mạnh chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” giới thiệu các gương điển hình nhà khoa học, nhà giáo dục, các điển hình thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực đến rộng rãi thanh thiếu nhi học tập, noi theo.

- Tham gia tích cực, cụ thể và có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kết hợp tổ chức “Ngày cùng hành động nói không với các biểu hiện tiêu cực và văn hóa phẩm độc hại” gắn với hưởng ứng “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” do Ủy ban MTTQ Thành phố phát động (dự kiến tổ chức vào tháng 11 hằng năm); tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tự thực hiện tốt các quy ước về việc cưới, tang, lễ hội.

- Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đoàn; nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong các tổ chức Đoàn – Hội – Đội và của mỗi đoàn viên, hội viên nhằm phê phán các biểu hiện tiêu cực, ích kỷ, lạc hậu, vô văn hóa. Thể hiện mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ, đoàn viên, hội viên trước thanh thiếu nhi; làm tốt công tác tuyên dương, nhân rộng các điển hình “sống đẹp – sống có ích” tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh niên Thành phố.

- Tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị trong trường học xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh; tăng cường các hoạt động nêu gương điển hình trong cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên, các hoạt động ngoại khóa giáo dục về đạo đức, ứng xử, tinh thần tương thân, tương ái cho học sinh – sinh viên. Chi đoàn giáo viên trong trường học tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo các môn Lịch sử, Giáo dục công dân, văn học và các môn Khoa học xã hội khác.

- Tổ chức Đoàn trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp…tích cực tổ chức các phong trào thi đua, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, yêu lao động của đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động; tích cực chăm lo cho đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng làm việc, xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị văn hóa, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội và thanh thiếu nhi về tác hại, hậu quả lâu dài của các sản phẩm văn hóa độc hại, ngoại lai, phản động, trò chơi điện tử bạo lực…; lên án, tẩy chay, không tàng trữ, không sử dụng, tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, bài trừ các hành vi sai trái trong hoạt động, kinh doanh, dịch vụ văn hóa, sử dụng văn hóa độc hại, phản động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp Chi đoàn, Đoàn cơ sở:

- Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Hướng dẫn đến từng đoàn viên, hội viên, thanh niên, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên tại chi đoàn; lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Hướng dẫn thực hiện vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, Câu lạc bộ - Đội - nhóm. Chủ động lựa chọn nội dung sâu sắc, hình thức tuyên truyền đa dạng, sáng tạo, có chất lượng, đảm bảo hiệu quả.

- Thực hiện các nội dung tuyên truyền, giáo dục của nội dung “4 xây – 3 chống”, kết hợp các hình thức: tổ chức thảo luận, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại, đố vui, thi tìm hiểu về lịch sử; các hoạt động xung kích, tình nguyện tại cơ sở…

- Vận động đoàn viên, thanh niên tiếp tục tham gia thực hiện học tập và làm theo lời Bác, tổ chức các hoạt động giao lưu với các thành viên câu lạc bộ “Công dân trẻ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, nhân rộng các gương điển hình; đẩy mạnh chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên triển khai.

2. Quận - Huyện Đoàn và tương đương; Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn:

- Chỉ đạo, triển khai, quán triệt đến các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung hướng dẫn. Định hướng, hướng dẫn cho đoàn viên đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động vào Chương trình rèn luyện đoàn viên, chương trình dự bị đoàn viên.

- Tổ chức các hoạt động cụ thể tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, thực hiện tốt cuộc vận động; chú ý sáng tạo các mô hình, hoạt động mới để nhân rộng. Chỉ đạo phối hợp tổ chức hoạt động trong Ngày hội “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các khu dân cư, “Ngày cùng hành động nói không với các biểu hiện tiêu cực và văn hóa phẩm độc hại”.

- Chủ động tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ; giới thiệu, tuyên dương các gương “sống đẹp – sống có ích”, các điển hình trong thực hiện cuộc vận động tại cơ sở.3. Cấp thành:

- Ban Tuyên giáo Thành Đoàn: là bộ phận Thường trực của cuộc vận động; có trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền thực hiện Hướng dẫn cuộc vận động; theo dõi tình hình và kết quả hoạt động, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn sơ kết và tổng kết định kỳ; tham mưu tổ chức “Ngày cùng hành động nói không với các biểu hiện tiêu cực và văn hóa phẩm độc hại” ở cấp thành; tham mưu Thông báo hướng dẫn sinh hoạt trong toàn Đoàn về chủ đề “Hình mẫu người thanh niên trong giai đoạn hiện nay”, kết hợp triển khai Hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên Thành phố. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn về công tác phối hợp với các Sở, ngành Thành phố trong tổ chức các phong trào và hoạt động cho thanh niên Thành phố thực hiện hiệu quả của cuộc vận động.

- Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ: Có chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh việc tuyên dương, giới thiệu các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất... phê bình những biểu hiện, hành vi cần “chống”. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, cổ vũ xây dựng các đức tính cần thiết trong thanh niên, góp phần thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động cho đoàn viên, thanh niên Thành phố trên các ấn phẩm của báo.

- Công ty TNHH 1 thành viên Nhà Xuất bản Trẻ: Thực hiện các bộ sách hỗ trợ kiến thức, giáo dục rèn luyện nhân cách, kỹ năng cần thiết cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường sách giới thiệu về lịch sử dân tộc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, cổ vũ lối sống đẹp – sống có ích.

- Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Sinh viên, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, chiếu phim tư liệu, tổ chức các hội thi, sân chơi, các lớp đào tạo, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội gắn với các giải pháp thực hiện của cuộc vận động theo từng đối tượng cụ thể.

- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân, Trung tâm hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp : đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thanh niên trong học tập, giới thiệu việc làm, đời sống; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thanh niên.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “4 xây – 3 chống” của Ban Thường vụ Thành Đoàn, đề nghị các Ban – Trung tâm, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


Nơi nhận:

- TƯ Đoàn: BBT, VP, Ban TG, Ban TNTH, Phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng;

- Sở VH-TT-DL;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- Các đơn vị DN – SN TĐ;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc TĐ;- Lưu.
PHÓ BÍ THƯ


(đã ký)

Nguyễn Mạnh Cường


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương