Hướng dẫn sử dụng Mapinfo


 Cập nhật dữ liệu và sửa đổi dữ liệu (UPDATE)tải về 278.92 Kb.
Chế độ xem pdf
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích278.92 Kb.
#54095
1   2   3   4   5   6   7   8   9
093154 Huong dan su dung MapInfo

3. Cập nhật dữ liệu và sửa đổi dữ liệu (UPDATE)
3.1. Cập nhật và sửa đổi dữ liệu thuộc tính
Cách sửa chữa dữ liệu thuộc tính dễ dàng nhất và trực quan nhất là sửa trên 
cửa sổ BROWSER.
Để có thể tự động sửa chữa một hoặc nhiều các đối tượng cùng một lúc, 
dùng lệnh UPDATE COLUMN trong menu TABLE. Lệnh cho phép sửa một thuộc 
tính nào đó của toàn bộ các đối tượng trong bảng hoặc một số các đối tượng đã 
được chỉ ra trước.
3.2. Sửa chữa p0hần dữ liệu không gian
Dữ liệu không gian được lưu trong cửa sổ MAP. Một MAP có thể chứa một 
hoặc nhiều các layer khác nhau. Để sửa chữa một lớp nào đó, dùng lệnh LAYER 
CONTROL trong menu MAP chọn layer cần sửa, bật chọn lựa EDITTABLE, tiếp 
theo chọn OK.
Layer có lựa chọn EDITTABLE có khả năng sửa chữa bằng các công cụ vẽ 
(xem phần trên). Trong trường hợp trong một cửa sổ MAP có nhiều layer khac 
nhau, để xác định đối tượng cần sửa thuộc layer nào, dùng công cụ info (phím có 
chữ I) trong bảng công cụ chính.
4. In ấn
4.1. Giai đoạn chuẩn bị bản đồ để in ra (LAYOUT)
Dữ liệu được in ra dưới dạng các cửa sổ
Có 3 loại cửa sổ:
Cửa sổ dữ liệu không gian: cửa sổ cho WORKSPACE hay các cửa sổ chữa 
các kết quả hỏi đáp, tìm kiếm.
35


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Cửa sổ cho dữ liệu phi không gian: cửa sổ BROWSE cho các lớp dữ liệu 
hay các cửa sổ chứa các kết quả hỏi đáp, tìm kiếm. (Cửa sổ QUERY).
Cửa sổ chứa các đồ thị, biểu đồ được vẽ lên từ dữ liệu (Cửa sổ GRAPH).
Cùng một lúc, người dùng có thể in một hay nhiều các cửa sổ trong ba loại 
cửa sổ trên.
LAYOUT là công việc bố trí các cửa sổ sẽ được in ra trên giấy như thế nào. 
Sau khi người dùng ưng ý với LAYOUT hiện tại thì mới đưa bản đồ cần in trên 
LAYOUT ra máy in.
4.2. Tạo LAYOUT
Chọn menu LAYOUT từ menu WINDOWS. Nếu không có cửa sổ nào 
được mở, xuất hiện một cửa sổ trống cho layout. Nếu tồn tại một hay nhiều cửa sổ 
xuất hiện cửa sổ hội thoại tạo ra một layout mới (New Layout Window).
Chọn "One Frame for Window": Khi người dùng muốn đưa vào Layout chỉ 
một cửa sổ mà thôi.
Chọn "Frame for all currently windows": Khi cửa sổ muốn đưa toàn bộ các 
cửa sổ đang mở (bản đồ, bảng số liệu, đồ thị, kết quả hỏi đáp.v.v.) vào layout.
Chọn "No Frames": Khi người dùng tạo ra một layout trống.
Khi tạo raoio cửa sổ layout, kích thước cửa sổ layout phụ thuộc vào kích 
thước (Sizze) và hướng (orientation) giấy của thiết bị in ra hiện tại. Cách để thay 
đổi kích thước layout, xin xem tiếp dưới.
Thao tác xem cửa sổ layout như thao tác với một cửa sổ bản đồ thông 
thường co dãn, thay đổi tỷ lệ xem, thay6 đổi vùng xem v.v.

tải về 278.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương