Hướng dẫn sử dụng Mapinfotải về 278.92 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích278.92 Kb.
#54095
1   2   3   4   5   6   7   8   9
093154 Huong dan su dung MapInfo

4. Tra cứu thông tin 
4.1. Tra cứu thông tin theo vị trí địa lý
Trả lời cho câu hỏi "cái gì tại vị trí (vùng) không gian này".
Phương pháp: chọn các đối tượng không gian tại một vị trí hay một vùng 
không gian nào đó và xem các thông tin của đối tượng này.
a. Công cụ lấy thông tin không gian của một đối tượng được chỉ ra trên
màn hình (Selact Tool)
Chọn công cụ hình mũi tên trong bảng các công cụ (Tools). Người dùng 
muốn tra cứu thông tin về một đối tượng nào đó, dùng con trỏ kích hai lần vào đối 
tượng (double click).
Các thông tin người dùng có thể có được:
Đối tượng kiểu điểm (POINT): toạ độ điểm
Đối tượng kiểu đường (LINE): vùng khống chế (bounds), chiều dài 
(length), điểm trung tâm (Center) số đoạn (Line segments).
Đối tượng kiểu vùng (POLYGON): vùng khống chế (bounds), chu vi 
(primeter) (Line segments), diện tích (Area), điểm trung tâm (Center) số đoạn (Line 
segements) số vòng (Polygon).
Đối tượng kiểu chứ (TEXT): nội dung chữ, kiểu (font), điểm bắt đầu (start), 
góc quay (Rotation angle).
b. Công cụ lấy thông tin phi không gian tương ứng với đối tượng cần tra
cứu (info Tool):
Chọn công cụ có chữ I (Info) trong bảng các công cụ (Tools). Người dùng 
muốn tra cứu thông tin phi không gian về một đối tượng nào đó, dùng con trỏ kích 
29


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
hai lần vào đối tượng (double click). Trên màn hình xuất hiện cửa sổ thông tin (info 
window) để hiển thị thông tin phi không gian tương ứng với đối tượng được kích. 
Thay đổi đối tượng, số liệu trên cửa số thông tin thay đổi theo.
c. Công cụ tìm thông tin của một hay một nhóm các đối tượng theo một
vùng nào đó (Search by region)
* Tìm theo một bán kính (Radius search selector tool):
Chọn công cụ có hình mũi tên chỉ vào một vòng tròn trong bảng các công 
cụ (Tools)
Đưa con trỏ vào tầm vùng cần tìm
Giữ phím con trỏ và xác định bán kính vùng cần xem (được mô tả bằng một 
vòng tròn trên màn hình). Tất cả các đối tượng nằm trong vùng này được xác định 
như là các đối tượng được chọn. Trên cửa sổ bản đồ (map) các đối tượng thoả mãn 
đổi màu và khí người dùng mở bảng dữ liệu phi không gian (browse) thì các bản ghi 
chữa các dữ liệu tương ứng cùng đổi màu.
* Tìm các đối tượng không gian trong một vùng do người dùng từ định 
nghĩa (polygon Search Seletor Tool):
Chọn công cụ có hình mũi tên chỉ vào một hình vẽ tượng trưng vùng trong 
bảng các công cụ (Tools).
Người dùng con trỏ vẽ vùng cần tìm kiếm theo một hình dạng bất kỳ.
Kết thúc vùng ấn phím con trỏ hai lần. MAPINFO tự đóng kín và chọn tất 
các đối tượng nằm trong vùng. Tất cả các đối tượng nằm trong vùng này được xác 
định như là các đối tượng được chọn. Trên cửa sổ bản đồ (map) các đối tượng thoả 
mãn đổi màu và khi người dùng mở bằng dữ liệu phi không gian (browse) thì các 
bản ghi chứa các dữ liệu tương ứng cùng đổi màu. 

tải về 278.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương