Hướng dẫn sử dụng Mapinfotải về 278.92 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích278.92 Kb.
#54095
1   2   3   4   5   6   7   8   9
093154 Huong dan su dung MapInfo

B. Hiển thị dữ liệu 
Toàn bộ dữ liệu được lưu trong một khoảng không gian làm việc 
(WORKSPACE). WORKSPACE bao gồm các bảng dữ liệu thuộc tính, các lớp dữ 
liệu không gian hiển thị trên cùng một cửa sổ (WINDOWS) chồng (OVERLAY) 
lên nhau hay mỗi lớp ở một cửa sổ khác nhau.
Với sự trợ giúp của môi trường WINDOWS nên cùng một lúc người dùng 
có khả năng quan sát nhiều cửa sổ khác nhau trên màn hình.
Các thao tác với các cửa sổ hiển thị (như thu, phóng, di chuyển…) cũng 
giống như với bất kỳ ứng dụng nào chạy trên hệ điều hành Windows.
24


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Mở một cửa sổ mới:
Thông thường trên máy khi trao sản phẩm cho người dùng, mọi thông tin 
được lưu trong một WORKSPACE. Vì vậy khi muốn xem toàn bộ thông tin hiện có 
chỉ cần mở một WORKSPACE.
Thao tác mở cửa sổ WORKSPACE
- Chọn menu FILE (bằng con trỏ hoặc ấn ALT+F)
- Chọn Open Workspace (bằng con trỏ hoặc ấn W)
Trên màn hình hiện ra một cửa sổ hội thoại, người dùng xác định đường 
dẫn tới vùng chứa thông tin và tên file WORKSPACE cần mở. Chọn xong, trên 
màn hình xuất hiện cửa sổ hiển thị dữ liệu không gian cho một WORKSPACE và 
các cửa sổ bằng (TABLE BROWSE) chứa các dữ liệu phi không gian cần thiết 
tương ứng trên WORKSPACE (có thể có hoặc không).
A. Các thao tác hiển thị dữ liệu phi không gian (Browser)
Dữ liệu phi không gian hiển thị trên một cửa sổ dưới dạng một bảng. Thao 
tác với bảng này người dùng thao tác như với một số cửa sổ điển hình của 
WINDOWS: thu phóng, di chuyển, scroll.v.v…
B. Các thao tác hiển thị dữ liệu không gian
a. Mở một lớp thông tin (Open Table):
Muốn làm việc với MAPINFO việc đầu tiên cần tiến hành là mở một file 
hoặc table, có chứa các thông tin bạn sẽ làm viêc, để mở một table:
Trong menu file chọn Open Table (hoặc bấm phím nóng ) để mở 
hộp thoại Open Table
Chú ý: Nếu đang ở hộp thoại Quick Start (hộp thoại hiển thị đầu tiên ngay 
sau khi khởi động MAPINFO). Chọn nút Open và Table (mở table), bấm OK để 
hiển thị hộp thoại Open Table.
Nhưng chỉ định trong hộp thoại Open Table phụ thuộc vào:
- Người sử dụng sẽ mở một table để tồn tại?
- Sẽ nhập dữ liệu vào MAPINFO lần đầu tiên?
Sau đó chỉ định đường dẫn và tên table muốn mở.

tải về 278.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương