Hướng dẫn sử dụng Mapinfotải về 278.92 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích278.92 Kb.
#54095
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
093154 Huong dan su dung MapInfoTrung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Hướng dẫn sử dụng Mapinfo
I. Khái quát về hệ thống thông tin địa lý GIS và MAPINFO.
Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) là một hệ thống 
với sự trợ giúp của máy tính phục vụ cho mục đích thu thập, xử lý, phân tích, lưu 
trữ và hiển thị các loại dữ liệu mang tính chất không gian cũng như phi không gian 
(như vị trí, hình dạng, các mối quan hệ về không gian như kề nhau, gần nhau, nối 
với nhau .v.v).
Các bộ phận cấu thành lên một hệ thống thông tin địa lý GIS.
- Phần cứng máy tính.
- Các chương trình phần mềm GIS để:
+ Vào dữ liệu.
+ Lưu trữ và quản lý dữ liệu.
+ Phân tích, xử lý dữ liệu.
+ Hiển thị, xuất dữ liệu.
+ Giao diện với người dùng.
- Người vận hành các thiết bị.
Mapinfo là một trong các phần mềm đang được ding như là một hệ GIS 
trong quản lý thông tin bản đồ.
Mapinfo: hiển thị, in ấn, tra cứu các thông tin không gian và phi không gian 
trong một khu vực không gian làm việc nào đó (WORKSPACE).
II. Giới thiệu phần mềm MAPINFO.
1. Các dữ liệu trong MAPINFO.
Khi người dùng tạo ra các table trong Mapinfo, lưu cất các WORKSPACE, 
nhập hoặc xuất dữ liệu. MAPINFO sẽ tạo ra rất nhiều các file với các phần mở rộng 
khác nhau. Các file dữ liệu trong MAPINFO bao gồm:
- Tên file *.DAT
File dữ liệu dạng bảng tính cho một table format của 
MAPINFO.
- Tên file *.MAP
Chứa thông tin địa lý mô tả các đối tượng trên bản đồ.
- Tên file *.TAB
Đây là các file chính cho các table của MAPINFO nó 
được kết hợp với các file khác như .DAT, DBF…
- Tên file *.ID File index cho các đối tượng đồ hoạ của MAPINFO (file 
*.DAT).
- Tên file *.DBF
File dữ liệu bảng tính format dBASE.
- Tên file *.MID
Format nhập/xuất dữ liệu dạng bảng của MAPINFO, 
file *.MID kết hợp với file .MIF.
- Tên file .MIF Format nhập/xuất cho các đối tượng đồ hoạ của MAPINFO, 
file *.MIF kết hợp với file .MID.
Tên file *.TXT
File bảng thuộc tính format ASCII.
20


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Tên file *.WKS
File thuộc tính format Lotus 1, 2, 3.
Tên file *.WOR
File lưu Workspace trong Mapinfo.

tải về 278.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương