HƯỚng dẫn sử DỤng hệ thống quản lý HỒ SƠ LƯu trữ


Danh sách hồ sơ đã bàn giaotải về 3.06 Mb.
trang9/27
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích3.06 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Danh sách hồ sơ đã bàn giao


Bước 1: Vào màn hình chức năng Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ >> Danh sách hồ sơ đã bàn giao . Click vào link Thông tin tìm kiếm để mở màn hình nhập thông tin tìm kiếm

Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm cần thiết, nhấn Tìm kiếm

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện tìm kiếm đã nhập

Trên màn hình danh sách, có thể thực hiện thao tác xem Phiếu bàn giao: nhấn nút , chương trình sẽ hiển thị màn hình thông tin phiếu bàn giao
        1. Biên bản bàn giao hồ sơ


Bước 1: Vào màn hình chức năng Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ >> Biên bản bàn giao hồ sơ . Click vào link Thông tin tìm kiếm để mở màn hình nhập thông tin tìm kiếm

Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm cần thiết, nhấn Tìm kiếm

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện tìm kiếm đã nhập

Trên màn hình danh sách biên bản tiếp nhận hồ sơ, có thể thực hiện các thao tác: Thêm mới, cập nhật, xóa, Gửi phiếu bàn giao, Xuất ExcelThêm mới :

Bước 1: Trên màn hình danh sách biên bản bàn giao hồ sơ, nhấn nút , chương trình sẽ hiển thị ra màn hình thêm mới biên bản bàn giao hồ sơBước 2: Nhập thông tin vào màn hình nhập liệu, lưu ý: các thông tin có gắn dấu * màu đỏ là thông tin bắt buộc nhập

Bước 3: Nhấn nút .1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương