Hướng dẫn lập mẫu tk1 ts theo Quyết định 959/QĐ-bhxhtải về 28.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích28.53 Kb.
Hướng dẫn lập mẫu TK1 - TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Ngày 09/09/2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Có rất nhiều bạn kế toán vẫn còn lúng túng trong việc lập Mẫu TK1 – TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. VnDoc.com xin hướng dẫn các bạn qua bài viết Hướng dẫn lập mẫu TK1 – TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.  1. Mục đích Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

  1. Thời gian lập mẫu TK1 – TS

Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia lần đầu hoặc khi thay đổi thông tin.

Đối với người chỉ tham gia BHYT: Khi thay đổi thông tin.  1. Căn cứ và trách nhiệm lập Tờ khai TK1 – TS

Chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, hộ chiếu.

Hồ sơ gốc: lý lịch, Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc, Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT.

Trách nhiệm lập thuộc người lao động (kê khai và ký tên), tuy nhiên người phụ trách bảo hiểm phải có trách nhiệm hướng dẫn để tránh sai sót, tránh mất thời gian.


  1. Phương pháp lập tờ khai TK1- TS theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Mẫu:

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):

[02]. Số định danh:

[03]. Ngày tháng năm sinh: ................................ [04]. Giới tính:

[05]. Quốc tịch

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn)

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

[06.3]. Tỉnh (thành phố):

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:

[08.2]. Xã (phường, thị trấn) [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) [08.4].Tỉnh (thành phố)

[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:

[09.2]. Xã (phường, thị trấn) ..................................... [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) [09.4] .Tỉnh (thành phố)

[10]. Mức tiền đóng: .................................. [11]. Phương thức đóng:

[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu:

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:

[14]. Tài liệu kèm theo:
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Đơn vị chỉ phải xác nhận khi người tham gia thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
..........., ngày .... tháng .... năm ...........
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Số định danh ghi theo hướng dẫn của Cơ quan BHXH

[1]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ và tên của người tham gia BHXH, BHYT.

[2]. Số định danh: đối với người cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện thì ghi số sổ BHXH. Trường hợp chưa có sổ BHXH mà có thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; Nếu chưa có thì để trống.

[3]. Ngày tháng năm sinh: ghi ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[4]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[5]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[6]. Nơi cấp Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh lần đầu. Trường hợp chưa được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai).

[7]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): ghi số chứng minh thư hoặc ghi số hộ chiếu.

[8]. Địa chỉ nơi cư trú: ghi đầy đủ địa chỉ theo sổ hộ khẩu (trường hợp có sổ tạm trú thì ghi theo sổ tạm trú): số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[9]. Địa chỉ liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[10]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[11]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng.

[12]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho’đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[13.] Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

[14]. Tài liệu kèm theo:

– Đối với người thay đổi thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Lưu ý:

Khi thay đổi thông tin thì chỉ cần ghi chỉ tiêu [01], [02], [12], [13] và nội dung thay đổi.Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên.

Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh) đã ghi trên sổ BHXH, thẻBHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc.

Người tham gia kê khai ký và ghi rõ họ, tên.
: data -> file -> 2016
2016 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2016 -> Những cặp con giáp hợp nhau nhất khi kết hôn
2016 -> Lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn 26-3 Ngày 26-3 hằng năm được chọn là ngày kỷ niệm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
2016 -> 50 cách siêu đơn giản giúp con thông minh ngay từ khi lọt lòng Những hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường như thè lưỡi, cù vào ngón chân, cười với bé… cũng góp phần phát triển trí tuệ cho trẻ từ thuở lọt lòng
2016 -> Lời bài hát: Em đã biết Suni Hạ Linh tên thật là Ngô Đặng Thu Giang, từng cover rất nhiều ca khúc trên Youtube và đã từng tham gia cuộc thi Chinh Phục Ước Mơ tại Hàn Quốc cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng như Soo Bin Hoàng Sơn
2016 -> CÁch khắc phục lỗI: htkk không chấp nhận bảng câN ĐỐi kế toán có SỐ ĐẦu năm của chỉ tiêU 411 = 0
2016 -> Bài thuyết trình mẫu hay cho hội thi cắm hoa 8-3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương