HưỚng dẫn giải bài tậP ĐỊnh hưỚng tuầN 10 11 DẠng toáN: suấT ĐIỆN ĐỘng cảM Ứng trên phần tử chuyểN ĐỘNGtải về 0.64 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.64 Mb.
#50591
1   2   3
week-10-11
chapter4, DS-TT-TUẦN-14
Giải: 

 

* Nhận xét: Bài toán liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ. Nguồn gây từ trường là khung dây N

1khung dây N

2

 được đặt trong từ trường của khung dây 1 và quay đều  từ thông qua khung dây 2 biến thiên  sinh ra xuất điện động cảm ứng. Phương hướng của bài toán lúc này là xác định từ trường gây bởi 

khung dây 1 và tìm biểu thức thể hiện sự thay thay đổi của từ thông qua khung dây 2 theo thời gian t. Từ 

biểu thức từ thông dễ dàng suy ra biểu thức suất điện động  suất điện động cực đại 

- Cảm ứng từ gây bởi bởi khung dây 1 là: 

 

 

  

 

  

 

   

- Từ thông do khung dây tròn gửi qua khung dây nhỏ là: 

     

 

     (      )   

 

  

 

   

  

      (

 = 0, do giả thiết lúc đầu các mặt phẳng của hai khung trùng nhau) - Suất điện động cảm ứng trong khung dây 2 là: 

 

     

 

  

 

  

 

    

  

       Suất điện động cực đại: 

 

     

 

  

 

  

   


  

      


  

( ) 


* Chú ý: 


Gv: Trần Thiên Đức – ductt111.wordpress.com 

V2011 


- Công thức cần nhớ:  

  Suất điện động cực đại:  

    


 

 

  

 

  

   


  

   Hiệu điện thế cực đại: 

 

     | 

    


|  

 

  

 

  

   


  

   Từ thông cực đại: 

 

    

 

  

 

  

  

   

- Bài toán mở rộng: 

 

Xác định từ thông cực đại.  

Xác định các đại lượng liên quan tới đề bài như N1

N

2

I  đối với các bài toán dạng này thì 

nên liệt kê công thức là đánh dấu những đại lượng để suy ra đại lượng còn lại 

Bài 5-4: Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện thẳng dài vô hạn cường độ 

I = 20 A, người ta đặt hai thanh trượt (kim loại) song song với dòng điện một 

khoảng x

0

 = 1 cm. Hai thanh trượt cách nhau một khoảng 0.5 m. Trên hai thanh trượt người ta lồng vào một đoạn dây dẫn dài l. Tìm hiệu điện thế xuất hiện 

giữa hai đầu của dây dẫn nếu cho dây dẫn tịnh tiến trên thanh với vận tốc v = 3 m/s

 

Tóm tắt: 

Dây dẫn: 

, 20 A 


x

0

 = 1 cm l = 0.5 m 

v = 3 m/s 

U =  


tải về 0.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương