Hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu chờ xử lýtải về 18.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích18.27 Kb.
Hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu - chờ xử lý

Hàng hóa thiếu - thiếu chờ xử lý phải hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán trẻ. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu - chờ xử lý khi mua hàng theo từng trường hợp cụ thể như: Do bên bán xuất thiếu, vận chuyển bị mất, nhân viên bị mất...1. Cách hạch toán hàng thiếu chờ xử lý:

- Khi phát hiện thiếu hụt, mất mát hàng hóa so với hóa đơn mua hàng, kế toán phải lập biên bản và tìm nguyên nhân. Các bạn hạch toán hàng thiếu chờ xử lý như sau:

Nợ TK - 156: Số hàng thực tế nhập kho

Nợ TK – 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý

Nợ TK – 1331: Số thuế GTGT được khấu trừ (theo hóa đơn)

Có TK – 111, 112, 331...

- Sau khi đã tìm ra nguyên nhân, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý để hạch toán như sau:

a. Nếu lỗi do bên bán xuất thiếu, hoặc bên vận chuyển làm mất, hoặc nhân viên công ty làm mất trong quá trình vận chuyển và họ trả lại số hàng thiếu đó:

Nợ TK – 156: Số hàng thiếu

Có TK – 1381: Số hàng thiếu

b. Một số trường hợp khác:

Nợ TK – 111, 112, 331: (Nếu bên bán hàng trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng...) (Có thuế)

Nợ TK – 1388: Phải thu khác (Nếu bên vận chuyển bồi thường) (Có thuế)

Nợ TK – 334: (Nếu như trừ vào lương của nhân viên làm mất hàng) (Có thuế)

Nợ TK – 632, 642, 811: Chi phí (Nếu DN không muốn ai bồi thường) (Có thuế)

Có TK – 1381: Số hàng thiếu

Có TK – 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu (Vì khi mua hàng các bạn đã trả tiền hàng là có thuế, nên số tiền được trả lại cũng phải có thuế)

Chú ý: Nếu số hàng thiếu này bạn cho vào chi phí thì chi phí này sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.

Lưu ý: Đối với trường hợp bồi thường mà phần giá trị cao hơn hoặc thấp hơn giá trị hàng thiếu:

- Nếu giá trị bồi thường cao hơn: cách hạch toàn hàng thiếu chờ xử lý:

Nợ TK – 111, 112, 1388: (Có thuế)

Có TK – 1381: Số hàng thiếu

Có TK – 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu

Có TK – 711: Phần giá trị cao hơn

- Nếu giá trị bồi thường thấp hơn:

Nợ TK – 111, 112, 1388: (Có thuế)

Có TK – 1381: Số hàng thiếu

Có TK – 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu

Nợ TK – 632, 642, 811: Phần giá trị không được bồi thường

Có TK – 1381: Số hàng thiếu không được bồi thường

Có TK – 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu không được bồi thường

2. Cách hạch toán hàng thừa chờ xử lý:

- Khi phát hiện thừa hàng hóa, kế toán phải lập biên bản và tìm nguyên nhân. Các bạn hạch toán như sau:

- Nếu chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý:

Nợ TK – 156: Số hàng thừa

Có TK - 3381: Tài sản thừa chờ xử lý.

-Sau khi đã tìm ra nguyên nhân, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý để hạch toán như sau:

a. Nếu trả lại người bán:

Nợ TK – 3381: Số hàng thừa

Có TK - 156: Số hàng thừa

b. Nếu do nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, do quên ghi sổ,. . . thì điều chỉnh lại sổ kế toán.

c. Nếu không tìm được nguyên nhân:

Nợ TK- 3381: Số hàng thừaCó TK - 711: Số hàng thừa

Chúc các bạn thành công!
: data -> file -> 2015 -> Thang03
Thang03 -> LỜi bài háT : MỘt nhà Sáng tác và trình bày: Nhóm Da Lab Lời bài hát: Một nhà
Thang03 -> Luận văn Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính
Thang03 -> I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ) Câu 1
Thang03 -> Kinh nghiệm Du lịch Hội An
Thang03 -> ĐỀ Cương Ôn Thi Môn LỊch SỬ LỚP 6 hkii nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
Thang03 -> Advanced level – Test 1
Thang03 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ II môN: tiếng anh lớP 11 NÂng cao
Thang03 -> Section I: listening (3 points) HƯỚng dẫn phần thi nghe hiểU
Thang03 -> ĐỀ thi khảo sát chất lưỢng giữa hkii năm họC 2014– 2015 Môn thi: Anh Văn Lớp: 9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương