Hướng dẫn bổ sung đánh giá điểm rèn luyện -khoa qtkd-dl đối với sinh viêntải về 8.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích8.83 Kb.
#39330
Hướng dẫn bổ sung đánh giá điểm rèn luyện -Khoa QTKD-DL
Đối với sinh viên:
Mục 3: Đánh giá ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội.
Các câu hỏi đánh giá bổ sung:
- Sinh viên có tham gia các hoạt động câu lạc bộ do Liên chi Đoàn Khoa tổ chức không? Nếu có thì tham gia ở mức độ nào?

+ Không tham gia

+ Chỉ đăng ký ghi danh, không tham gia sinh hoạt

+ Thỉnh thoảng tham dự các buổi sinh hoạt

+ Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt

+ Là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ

+ Tham gia quản lý các câu lạc bộ
- Sinh viên tham gia các câu lạc bộ nào ?

+ Marketing

+ TRC

+ HanuSSC+ Các câu lạc bộ thể thao: bóng đá, bóng chuyền...

+ Các câu lạc bộ khác: Muvilen, SAS...


- Sinh viên có tham gia các phong trào đo LCĐ Đoàn Khoa, Đoàn Trường phát động không ? (ví dụ các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh...)
- Sinh viên có tham dự đầy đủ các hoạt động phong trào do LCĐ Khoa tổ chức không (ví dụ: Information day, Aloha, Extremeday, Woman's day performance ...) ? Tham gia ở mức độ nào ?

+ Không bao giờ tham gia

+ Thỉnh thoảng đến dự

+ Tham dự đầy đủ

+ Có đóng góp vào quá trình chuẩn bị các chương trình

+ Tham gia quản lý, xây dựng và thực hiện chương trình


- Sinh viên có tham dự các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường phát động không ? (ví dụ tình nguyện cho APEC, Seagames...)
Đối với cán bộ lớp (lớp trưởng, bí thư...):
Mục 5: Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia phụ trách các lớp, các đoàn thể, tổ chức nhà trường

Các câu hỏi đánh giá bổ sung:
- Cán bộ lớp có tham dự đầy đủ các buổi họp do Đoàn, Khoa tổ chức không ?

- Cán bộ lớp có truyền đạt lại đầy đủ tinh thần các buổi họp với Khoa, Đoàn cho các thành viên khác trong lớp không ?

- Cán bộ lớp có sâu sát trong việc quản lý, liên hệ với các thành viên của lớp không ?

- Cán bộ lớp có làm gương cho các thành viên của lớp tham gia vào các hoạt động đo Đoàn, Khoa phát động không ?- Cán bộ lớp đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Khoa, Đoàn giao phó không ? (ví dụ thực hiện đánh giá điểm rèn luyện, truyền đạt lại những thông tin của Khoa, Đoàn, xây dựng tập thể lớp gắn bó đoàn kết v.vv)
Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> TÓm tắt bài thuyết trình nhóm 1
pluginfile.php -> THỂ thao việt nam hưỚng tới asian indoor games 3
pluginfile.php -> Devo 7 setup full + upgrade deviation firmware để sử dụng rx cam, thiết bị mới 19/09/2013 10: 38: 20
pluginfile.php -> TRƯỜng đẠi học hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tsđhcq năM 2011 Độc lập Tự do Hạnh phúc
pluginfile.php -> KHẢ NĂng dehydrat hóa và decacboxyl hóa của acid citric giới thiệu
pluginfile.php -> Một số định dạng câu hỏi để nhập vào gift
pluginfile.php -> C chuỗi lũy thừa – Bán kính ht, Miền ht âu 1
pluginfile.php -> Download them nature-alpine về tại
pluginfile.php -> TÀi liệU Ôn thi vàO 10
pluginfile.php -> Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớP 10 Môn : tiếng anh năm học : 2014 2015 contents

tải về 8.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương