HƯỚng dẫn bổ sung mã VỮa bt đÁ 4X6 M100 xmpc40tải về 15.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích15.62 Kb.

Hướng dẫn bổ sung mã vữa BT đá 4x6 M100 XMPC40 Ver 1.1

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG

MÃ VỮA BT ĐÁ 4X6 M100 XMPC40

Dữ liệu đơn giá các tỉnh/thành phố trước khi cung cấp cho khách hàng sử dụng với phần mềm dự toán ADTPro đều được công ty chúng tôi nhập liệu từ bộ đơn giá (thông thường là sách – bản cứng) và kiểm tra chéo bằng cách sử dụng bảng phân tích đơn giá xây dựng chi tiết để kiểm tra đơn giá Vật liệu, Nhân công và Máy thi công đã nhập vào ADTPro.

Trong quá trình kiểm tra bộ đơn giá một số tỉnh mới ban hành như Bình Phước (QĐ số 794/QĐ-UBND), Bình Dương (QĐ số 3731/QĐ-UBND) và Đồng Tháp (QĐ số 323/QĐ-UBND.HC), công ty chúng tôi đã ghi nhận các mã hiệu đơn giá công tác bê tông lót móng M100 đá 4x6 cho kết quả chênh lệch nếu áp dụng mã vữa C2141, tại thời điểm kiểm tra đơn giá, công ty chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ văn bản nào qui định cấp phối vữa M100 đá 4x6 sử dụng xi măng PC40.

Tham khảo QĐ số 2118/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 02/10/2012, v/v công bố định mức cấp phối vật liệu BT đá 4x6 M.100 sử dụng xi măng PC40 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, công ty chúng tôi nhận thấy mã hiệu đơn giá công tác bê tông lót móng M100 đá 4x6 của các tỉnh đã nêu ở trên đều sử dụng định mức cấp phối tương tự như QĐ số 2118/QĐ-UBND của Tây Ninh để tính toán đơn giá Vật liệu.

Tài liệu sau đây hướng dẫn khách hàng đang sử dụng phần mềm ADTPro thực hiện việc bổ sung mã vữa BT đá 4x6 mác 100 sử dụng xi măng PC40 và cập nhật lại mã vữa sử dụng cho công tác bê tông lót móng đá 4x6. Việc cập nhật đúng mã vữa này giúp cho việc lập dự toán theo phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu chính xác hơn.

1. Bổ sung MAVLNC:

Bổ sung danh mục vật liệu bê tông thương phẩm “Vữa BT Mác 100 XM PC40 độ sụt 2-4cm đá 4x6”. Vào menu Thông tin hệ thốngDanh mục Vật liệu, nhân công, ca máyNhập mới mã VLNC: VBT4091, Tên VLNC: Vữa BT Mác 100 XM PC40 độ sụt 2-4cm đá 4x6, ĐVT: m3 như hình sau:

2. Bổ sung mã vữa C3141

Vào menu Thông tin hệ thốngBảng cấp phối vữa, nhấn chuột phải chọn “Thêm mới cấp phối vữa”.Nhập vào mã vữa C3141 – Mác 100 XM PC40 độ sụt 2-4cm đá 4x6, mã VLBT: VBT4091 như hình sau:Di chuyển con trỏ sang phải cập nhật định mức cấp phối chi tiết (Tham khảo QĐ số 2118/QĐ-UBND) như hình sau:

Lưu ý:

- Trước khi di chuyển con trỏ sang màn hình bên phải để nhập hao phí vữa, con trỏ phải chọn mã vữa C3141 với biểu tượng như hình .

- Chỉ cần chọn nhập Mã VLNC, Tên vật liệu sẽ hiển thị tương ứng với Mã VLNC đã chọn.

4. Thay đổi mã vữa cho công tác bê tông lót móng đá 4x6

Trước đây ADTPro đã cập mã vữa C2141 cho công tác bê tông lót móng đá 4x6 (AF.11111 và AF.11121) như hình sau:Để thay đổi sang mã vữa C3141, vào menu Thông tin hệ thốngMã hiệu, định mức, đơn giá, tại ô tìm kiếm mã hiệu nhập vào AF.1, ADTPro sẽ liệt kê tất cả mã hiệu đơn giá bắt đầu bằng AF.1, di chuyển con chuột đến dòng mã hiệu định mức AF.11110, thay mã vữa C2141 cho mã hiệu đơn giá AF.11111 bằng mã vữa C3141 như hình sau:Di chuyển con chuột đến dòng mã hiệu AF.11120, thực hiện tương tự cho mã hiệu đơn giá AF.11121.Hình minh họa cho các mục 1, 2, 3 và 4 áp dụng cho cho đơn giá Bình Dương (2011), thực hiện cho các tỉnh như Bình Phước, Đồng Tháp chỉ cần chọn tỉnh/TP lần lượt là Bình Phước (2011) và Đồng Tháp (2013) để bổ sung mã vữa C3141 và thay đổi mã vữa cho mã hiệu đơn giá AF.11111 và AF.11121.5. Kiểm tra chiết tính đơn giá khi sử dụng mã vữa C3141

1. Bảng phân tích đơn giá xây dựng chi tiết tỉnh Bình Phước (QĐ số 794/QĐ-UBND). Với kết quả chiết tính đơn giá sử dụng mã vữa C3141, chênh lệch giữa bảng phân tích đơn giá xây dựng chi tiết so với đơn giá vật liệu đã ban hành là 481.135 – 481.134 = 1 đồng.2. Bảng phân tích đơn giá xây dựng chi tiết tỉnh Bình Dương (QĐ số 3731/QĐ-UBND). Với kết quả chiết tính đơn giá sử dụng mã vữa C3141, chênh lệch giữa bảng phân tích đơn giá xây dựng chi tiết so với đơn giá vật liệu đã ban hành là 608.200 – 608.201 = -1 đồng.3. Bảng phân tích đơn giá xây dựng chi tiết tỉnh Đồng Tháp (QĐ số 323/QĐ-UBND.HC). Với kết quả chiết tính đơn giá sử dụng mã vữa C3141, chênh lệch giữa bảng phân tích đơn giá xây dựng chi tiết so với đơn giá vật liệu đã ban hành là 574.284 – 574.283 = 1 đồng. -/- 


Website: http://www.quyettoan.vn Trang /

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương